Winter Olympics Open in Sochi

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
compete đua tài, cạnh tranh
ceremony nghi thức, nghi lễ
spectacular đẹp mắt , ngoạn mục
incident việc xảy ra, việc rắc rối
boycott tẩy chay
prestige uy tín
result kết quả
authority nhà chức trách
claim quả quyết

Bài 1: Chọn nghĩa tiếng Việt thích hợp

Câu 1 : "compete"
 • 1
  cạnh tranh
 • thua cuộc
 • nhường nhịn
 • ghen tỵ
Câu 2 : "likelihood"
 • giống như
 • tuổi thơ
 • trẻ trung
 • 1
  khả năng
Câu 3 : "terrorism"
 • hòa bình
 • sự bình yên
 • 1
  khủng bố
 • bạo lực
Câu 4 : "responsibility"
 • 1
  sự trách nhiệm
 • sự quả quyết
 • sự bình đẳng
 • sự ganh đua
Câu 5 : "attack"
 • làm hòa
 • 1
  tấn công
 • cạnh tranh
 • bỏ quên

Bài 2: Nghe đoạn audio và điền vào chỗ trống

Câu 1 :

Millions of sports lovers are _______________ about just one thing right now -- the Winter Olympics in Sochi, Russia. Close to 2,900 men and _______________ are set to compete in the 2014 Winter Games. The opening ceremonies were held _______________ night. The games continue through Sunday, _______________ 23

 • 1.

  thinking

 • 2.

  women

 • 3.

  Friday

 • 4.

  February

Câu 2 :

The Olympics are bringing a lot of _______________ to Sochi, a city on the Black Sea. Sochi is a popular area for vacation travelers. The area is known for its mild winters, with warm to hot _______________ in the summer. At least $50 billion are being spent on the 2014 Winter Games, making it the costliest Olympics in _______________. Seven billion dollars was spent on the 2010 Winter Games in Vancouver, Canada. Olympic officials chose Sochi to host the 2014 games almost _______________ ago.

 • 1.

  attention

 • 2.

  weather

 • 3.

  history

 • 4.

  seven years

Câu 3 :

Other observers say the high cost is partly the _______________ of security measures. Brian Jenkins is a terrorism expert from the RAND Corporation. “There are _______________ between 70,000 and 100,000 policemen and military troops deployed around the city. In addition, we hear reports that Russian authorities are going _______________ in Sochi looking for suspects.”

 • 1.

  result

 • 2.

  anywhere

 • 3.

  door to door

Millions of sports lovers are thinking about just one thing right now — the Winter Olympics in Sochi, Russia.  Close to 2,900 men and women are set to compete in the 2014 Winter Games.  The opening ceremonies were held Friday night.  The games continue through Sunday, February 23.

Hàng triệu người yêu thể thao đang cùng nghĩ về một điều ngay bây giờ — Thế vận hội mùa đông ở Sochi, Nga. Gần 2.900 vận động viên nam và nữ sẽ thi đấu tại Thế vận hội mùa đông 2014. Lễ khai mạc được tổ chức vào tối thứ sáu. Các trận đấu tiếp tục đến chủ nhật ngày 23 tháng 2.

The Olympics are bringing a lot of attention to Sochi, a city on the Black Sea.  Sochi is a popular area for vacation travelers.  The area is known for its mild winters, with warm to hot weather in the summer. At least $50 billion are being spent on the 2014 Winter Games, making it the costliest Olympics in history.  Seven billion dollars was spent on the 2010 Winter Games in Vancouver, Canada.  Olympic officials chose Sochi to host the 2014 games almost seven years ago.

Thế vận hội mang lại rất nhiều sự chú ý cho Sochi, một thành phố ở Biển Đen. Sochi là một địa điểm phổ biến cho du khách nghỉ mát. Khu vực này được biết đến với mùa đông ôn hòa, thời tiết ấm áp và nóng vào mùa hè. Ít nhất 50 tỷ đô la đang được chi tiêu cho Thế vận hội mùa đông 2014, biến Sochi trở thành Thế vận hội tốn kém nhất trong lịch sử. 7 tỉ đô la đã được chi tiêu cho Thế vận hội mùa đông 2010 ở Vancouver, Canada. Các quan chức Olympic đã chọn Sochi trở thành thành phố chủ trì Thế vận hội gần bảy năm trước.

Russian President Vladimir Putin and Olympic Village Mayor Elena Isinbaeva visit the Coastal Cluster Olympic Village ahead of the Sochi 2014 Winter Olympics at the Athletes Village in Sochi, Feb. 5, 2014.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và thị trưởng làng Olympic Elena Isinbaeva ghé thăm làng Olympic Coastal Cluster trước Thế vận hội mùa đông Sochi 2014 tại Làng Vận động viên ở Sochi, ngày 5 tháng 2 năm 2014.

At the time, Russian President Vladimir Putin said the games would cost about $13 billion.  Yet the real cost is four times his estimate.  So where did all the money go?  Many Russians say people involved in the project have taken some of it.  One research group found that 38 percent of Russians it spoke with said the Olympics increased the likelihood of corruption.

Vào thời điểm đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Thế vận hội tốn khoảng 13 tỷ USD. Tuy nhiên, chi phí thực tế gấp bốn lần ước tính của ông. Vậy chi phí đã tiêu vào đâu? Nhiều người Nga nói rằng những người tham gia vào dự án đã lấy một phần của nó. Một nhóm nghiên cứu cho thấy 38% người Nga cho rằng Olympics là dịp làm tăng khả năng tham nhũng.

Other observers say the high cost is partly the result of security measures.  Brian Jenkins is a terrorism expert from the RAND Corporation. “There are anywhere between 70,000 and 100,000 policemen and military troops deployed around the city.  In addition, we hear reports that Russian authorities are going door to door in Sochi looking for suspects.”

Các nhà quan sát khác cho rằng chi phí cao là một phần do các biện pháp an ninh. Brian Jenkins là một chuyên gia về khủng bố từ Tổng công ty RAND. “Có khoảng từ 70.000 đến 100.000 cảnh sát và quân đội được triển khai xung quanh thành phố. Thêm vào đó, chúng tôi nghe thấy các báo cáo rằng các nhà chức trách Nga đang tiếp tục tìm kiếm những kẻ tình nghi ở Sochi.”

The main threat comes from separatist and Islamist groups from the North Caucasus, especially from Chechnya and Dagestan.  One group claimed responsibility for two suicide bombings in Volgograd last December.  The attacks killed more than 30 people.  The city is only about 600 kilometers away from Sochi.

Mối đe dọa chính đến từ các nhóm ly khai và Hồi giáo từ Bắc Caucasus, đặc biệt là từ Chechnya và Dagestan. Một nhóm đã xác nhận trách nhiệm về hai vụ đánh bom liều chết ở Volgograd hồi tháng 12 năm ngoái. Các cuộc tấn công đã giết chết hơn 30 người. Thành phố chỉ cách Sochi khoảng 600 km.

Bruce Hoffman is a terrorism expert from Georgetown University in Washington, DC.  He says the increased security makes Sochi a difficult target for terrorists.  He says they probably know they cannot get close to those attending the games. “….But they can, and I believe their intention is to, make life difficult for the Russians and to create some sort of incident that takes away from the enjoyment and the sporting spectacular that is the Winter Olympics.”

Bruce Hoffman là một chuyên gia về khủng bố từ Đại học Georgetown ở Washington, DC. Ông nói rằng an ninh gia tăng làm cho Sochi trở thành một mục tiêu khó khăn với những kẻ khủng bố. Ông ấy nói rằng họ biết họ không thể đến gần những người tham dự các trận đấu. “… Nhưng họ có thể, và tôi tin rằng ý định của họ là, làm cho cuộc sống của người Nga trở nên khó khăn và để tạo ra một số sự cố sẽ khiến mất niềm vui và tinh thần thể thao ngoạn mục của Thế vận hội mùa đông.”

The last time Olympians from around the world competed on Russian soil was in 1980.  That was a year after Soviet troops invaded Afghanistan.  Sixty countries boycotted the Moscow Summer Games.  Thomas de Waal, a British journalist, says President Putin has a lot invested in the Sochi Olympics.

Lần cuối cùng những vận động viên Olympics từ khắp nơi trên thế giới thi đấu trên đất Nga là vào năm 1980. Đó là một năm sau khi quân đội Liên Xô xâm chiếm Afghanistan. 60 quốc gia tẩy chay Thế vận hội mùa hè Moscow. Thomas de Waal, một nhà báo Anh, nói rằng Tổng thống Putin đã đầu tư rất nhiều cho Olympic Sochi.

“He is a man who, as we know, has made his whole brand about being this man who has put Russia back on the map.  He has made Russia strong again, respected again, a place of prestige.”

“Ông ấy là một người đàn ông, như chúng ta biết, đã làm nên thương hiệu của mình về việc trở thành người đàn ông đã đưa nước Nga trở lại bản đồ. Ông đã làm cho nước Nga trở lại mạnh mẽ, được tôn trọng một lần nữa, một nơi có uy tín.”

As the games began, protesters were criticizing Russia’s treatment of homosexuals.  Critics of a Russian law recently demonstrated in 20 cities around the world.  They said the law bars nearly all public discussion of homosexuality.  President Barack Obama is not sending any top officials to the Sochi Olympics.  Instead, the US delegation includes tennis great Billie Jean King and two other openly gay athletes.

Khi các trận đấu bắt đầu, người phản đối đã chỉ trích cách Nga đối xử với những người đồng tính luyến ái. Các nhà phê bình về luật pháp Nga gần đây đã chứng minh ở 20 thành phố trên Thế giới. Họ nói rằng gần như tất cả luật pháp đều có các cuộc thảo luận công khai về đồng tính luyến ái. Tổng thống Barack Obama không gửi bất kỳ quan chức hàng đầu nào đến Thế vận hội Sochi. Thay vào đó, phái đoàn Mỹ có vận động viên quần vợt tuyệt vời Billie Jean King và hai vận động viên đồng tính công khai khác.