When a stroke is silent

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
stroke cơn đột quỵ
flow dòng chảy, lưu lượng
ischemic chứng thiếu máu cục bộ
vessel mạch
disability tàn tật
hemorrhagic suất huyết
clot cục nghẽn
Thành ngữ - Ngữ pháp

United States National Institutes of Health

M.R.I (magnetic resonance imaging)

a silent cerebral infarction

atrial fibrillation

 

Bài 1:

Câu 1 :

A stroke is a loss of blood flow in the brain. There are....kinds of stroke. One is an ischemic stroke. It happens when a blood vessel in the brain gets blocked. The other kind is called a hemorrhagic, or ...., stroke. This happens when a blood vessel breaks.

 • 1.

  two

 • 2.

  bleeding

Câu 2 :

Yet a recent study showed that seemingly healthy ....-aged people can suffer a stroke without immediately knowing it. The study involved about two thousand people. They were the children of men and women who took part in a major..... project in Massachusetts called the Framingham Heart Study

 • 1.

  middle

 • 2.

  research

A stroke is a loss of blood flow in the brain. There are two kinds of stroke. One is an ischemic stroke. It happens when a blood vessel in the brain gets blocked. The other kind is called a hemorrhagic, or bleeding, stroke. This happens when a blood vessel breaks.

Strokes can cause death or disability. Bleeding strokes are more likely to kill than ischemic strokes. But ischemic strokes are more common -- and doctors can treat them with a drug that breaks up blood clots.

If you think someone is having a stroke, you should seek help immediately. Experts at the United States National Institutes of Health say the treatment has to begin within three hours. But they say people need to get to the hospital within one hour so doctors have time to examine them.

Usually the warning signs appear suddenly. These include trouble walking, weakness especially on one side of the body, difficulty seeing and difficulty speaking.

Yet a recent study showed that seemingly healthy middle-aged people can suffer a stroke without immediately knowing it. The study involved about two thousand people. They were the children of men and women who took part in a major research project in Massachusetts called the Framingham Heart Study.

Đột quỵ là sự ngưng trệ dòng máu cung cấp cho não. Có 2 loại đột quỵ. Một là đột quỵ thiếu máu cục bộ. Nó xảy ra khi một mạch máu trong não bị chặn. Loại kháclà xuất huyết , hay chảy máu , đột quỵ. Điều này xảy ra khi một mạch máu bị vỡ.

Đột quỵ có thể gây tử vong hoặc tàn tật. Đột quỵ xuất huyết có nhiều khả năng gây tử vong hơn đột quỵ thiếu máu cục bộ. Nhưng đột quỵ thiếu máu cục bộ lại phổ biến hơn , và các bác sĩ có thể chữa trị cho họ bằng một loại thuốc để phá vỡ cục máu đông.

Nếu bạn cho rằng ai đó đang bị đột quỵ , bạn nên tìm sự giúp đỡ ngay lập tức.Các chuyên gia tại Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ nói rằng việc  điều trị phải bắt đầu trong vòng ba giờ.Nhưng họ khuyên rằng mọi người cần phải đến bệnh viện trong vòng một giờ để các bác sĩ có thời gian để kiểm tra chúng.

Chúng bao gồm việc khó đi lại , đặc biệt là sự yếu  đi của một phần cơ thể, khó khăn trong việc nhìn và nói.

Tuy nhiên, một nghiên cứu gần đây cho thấy những người trung niên có vẻ khỏe mạnh có thể bị đột quỵ ngay lập tức mà họ không hề biết .Nghiên cứu liên quan đến khoảng hai ngàn người. Họ là con cái của những người đàn ông và phụ nữ đã tham gia vào một dự án nghiên cứu lớn tại tiểu bang Massachusetts được gọi là dự án nghiên cứu  tim Framingham .

 

Bài 2:

Câu 1 :

The imaging showed that nearly ..... percent of those with no reported stroke had suffered a silent cerebral infarction, or silent stroke. Silent strokes are brain .... likely caused by a blockage that limits blood supply to the brain.

 • 1.

  eleven

 • 2.

  injuries

The average age in the new study was sixty-two. The people were examined every four to eight years. They were given M.R.I., magnetic resonance imaging, tests to inspect for damaged brain tissue and signs of stroke.

The imaging showed that nearly eleven percent of those with no reported stroke had suffered a silent cerebral infarction, or silent stroke. Silent strokes are brain injuries likely caused by a blockage that limits blood supply to the brain.

The researchers reported a link between silent stroke and a condition called atrial fibrillation. Atrial fibrillation is the most common cause of abnormal heartbeat in older adults.

Sudha Seshadri at the Boston University School of Medicine says atrial fibrillation more than doubled the risk of a stroke. Doctor Seshadri says the findings show the need for early testing and treatment of conditions that could lead to heart disease.

The study appeared in Stroke, a journal of the American Heart Association.

Other risk factors for a silent stroke are high blood pressure, heart disease, diabetes and tobacco use.

Độ tuổi trung bình trong nghiên cứu mới này là 62.Những người này được kiểm tra 4-8 lần mỗi năm.Họ được đưa vào chụp cộng hưởng từ , làm xét nghiệm để kiểm tra mô não bị hư hỏng và các dấu hiệu của đột quỵ.

Những hình ảnh cho thấy gần 10 % những người không bị đột quỵ cho thấy đã bị nhồi máu não im lặng, hay còn gọi là đột quỵ im lặng. Đột quỵ im lặng  là sự tổn thương não có thể gây ra sự tắc nghẽn , làm hạn chế cung cấp máu cho não.

Các nhà nghiên cứ u mối liên hệ giữa đột quỵ im lặng và một tình trạng gọi là rung tâm nhĩ .Rung tâm nhĩ là nguyên nhân phổ biến nhất của nhịp tim bất thường ở người lớn tuổi.

Sudha Seshadri tại Đại học Boston học cho biết sự rung tâm nhĩ làm tăng gấp đôi nguy cơ đột quỵ. Bác sĩ Seshadri nói kết quả cho thấy việc cần thiết phải kiểm tra và điều trị sớm các điều kiện có thể dẫn đến bệnh tim.

Nghiên cứu xuất hiện trong Stroke , một tạp chí của Hiệp hội Tim mạch Mỹ.

Các yếu tố nguy cơ khác của đột quỵ im lặng là cao huyết áp , bệnh tim , tiểu đường và sử dụng thuốc lá .