What are your weaknesses?

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
procrastinate trì hoãn
schedule thời hạn
detail chi tiết ,tỉ mỉ
accomplish làm xong
quantity số lượng
quality chất lượng
temporary tạm thời
definitely dứt khoát
effectively có hiệu quả
struggle chống lại
beneficial có lợi, tốt

Diễn đạt ngắn gọn về yếu điểm của ứng viên.

"This might be bad, but in college I found that I procrastinated a lot. I realized this problem, and I'm working on it by finishing my work ahead of schedule."nghe

Chần chừ là một đức tính không tốt của tôi. Tôi đã nhận ra điều này khi tôi học đại học, và tôi vẫn đang sửa chữa bằng cách hoàn thành công việc của mình trước thời hạn

"I feel my weakness is not being detail oriented enough. I'm a person that wants to accomplish as much as possible. I realized this hurts the quality and I'm currently working on finding a balance between quantity and quality."nghe

Tôi cảm thấy điểm yếu của tôi là làm việc chưa được chi tiết, tỉ mỉ . Tôi là người mà muốn làm càng nhiều việc càng tốt . Tôi nhận ra điều này là ảnh hưởng đến chất lượng và tôi đang sửa chữa bằng cách cân bằng giữa số lượng và chất lượng

"I feel my English ability is my weakest trait. I know this is only a temporary problem. I'm definitely studying hard to communicate more effectively."nghe

" Tôi cảm thấy khả năng tiếng Anh là điểm yếu nhất của tôi . Tôi biết vấn đề này chỉ là tạm thời . Tôi chắc chắn sẽ học tập chăm chỉ để giao tiếp hiệu quả hơn . "

"The weakest trait I struggled with was not asking for help. I always try to solve my own problems instead of asking a co-worker who might know the answer. This would save me more time and I would be more efficient. I'm working on knowing when it would be beneficial to ask for help."
nghe

Điểm yếu của tôi là luôn vật lộn với công việc mà không nhờ sự giúp đỡ . Tôi luôn cố gằng giải quyết công việc một mingh thay vì hỏi đồng nghiệp - những người mà có thể họ biết câu trả lời. Điều này sẽ tiết kiệm thời gian và công việc của tôi sẽ hiệu quả hơn.Tôi đang khắc phục vấn đề trên , và một lúc nào đó cần tôi sẽ nhờ mọi người.

Câu trả lời đi sâu vào chi tiết hơn về yếu điểm của bạn

"I think my weakest trait is my impatience. Whenever I work in a team and a member is not performing up to my expectations, I can get impatient and annoyed. I understand if they are working hard and their portion is difficult, but sometimes a person can't do the assignment due to incompetence or laziness. A while back I would get frustrated and start complaining, but I realized that I can help out by explaining things to some people and encouraging lazy people by reminding them of deadlines. I know it's bad to be impatient, but I'm definitely working on it."nghe

Tôi cho rằng điểm yếu lớn nhất của tôi là tính thiếu kiên nhân. Bất cứ khi nào tôi làm việc theo nhóm mà một thành viên nào đó không làm như tôi muốn, tôi có thể mất kiên nhẫn và khó chịu.Tôi chỉ hiểu cho họ nếu họ làm việc chăm chỉ và phần việc của họ rất khó,nhưng có một số người lười biếng và không hoàn thành công việc của họ.Tôi có thể rất thất vọng và phàn nàn họ , nhưng tôi cũng có thể giúp đỡ họ bằng cách giải thích thêm cho một vài người và nhắc nhở một vài người về thời hạn. Tôi biết không kiễn nhẫn là một tính xấu , nhưng tôi vẫn đang cố gắng khắc phục.

"I'm too detail oriented. I never want to leave anything out and I want everything to be perfect. This is bad because it slows down my work. Initially, I tried to work faster to compensate, but that only made me sloppy. So I decided to put more emphasis on priority and planning. By doing so, I'm hoping that I can make the proper decisions on what to work on and what to intentionally leave out."nghe

Tôi là một người quá là tỉ mỉ. Tôi không bao giờ muốn bỏ xót bất cứ điều gì và tôi muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo.Điều này không tốt bởi vì nó làm chậm công việc của tôi . Ban đầu, tôi đã cố gắng làm việc nhanh hơn để bù lại, nhưng điều đó chỉ làm tôi cẩu thả.Bởi vậy nên tôi quyết định làm những thứ quan trọng trước .Bằng cách này hy vọng tôi có thể đưa ra quyết định đũng đắn về việc khắc phục và bỏ qua những gì có thể bỏ qua được.

Cả 2 loại ví dụ trả lời ngắn gọn và trả lời dài cho thấy một câu yếu điểm có thể chấp nhận , mặc dù thiếu kiên nhẫn là không tốt , nhưng nó cho thấy bạn là một người tiếp thu nhanh và làm việc hiệu quả công việc mà bạn yêu thích. Thứ hai là tính quá tỉ mỉ , đây có thể được coi như một tính tốt. Cuối cùng là phân tích 2 yếu điểm đó và đưa ra cách khắc phục.

nghe

Câu trả lời đối với câu hỏi này , bạn nên kể ra một vài điểm yếu có thể được coi như là điểm mạnh .Có nhiều loại câu trả lời  .Một số câu trả lời sẽ tốt cho công việc hiện tại , một số câu trả lời là điểm yếu nhưng không tốt cho những công việc khác .Chọn một câu trả lời phù hợp cho vị trí mà bạn đang xin . Trên đây là một số ví dụ .