What are your strengths?

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
trait nét, điểm
attention chú ý đến
detail chi tiết
tremendously to lớn
accomplishing hoàn thành
appreciate đánh giá
satisfy hài lòng
execution sự thực hiện
strategy chiến lược
assignment việc được phân công
individual cá nhân
approach sự đến gần, lại gần
orient định hướng
incorporate kết hợp chặt chẽ
particular riêng biệt
efficiency hiệu suất,hiệu quả
dramatic đột ngột
valet nhân viên

Câu hỏi nhà tuyển dụng đưa ra

What are your strengths?nghe

Điểm mạnh của bạn là gì ?

Một số mẫu câu trả lời ngắn gọn

"I believe my strongest trait is my attention to detail. This trait has helped me tremendously in this field of work."nghe

Tôi tin rằng thế mạnh lớn nhất của tôi là cẩn thận đến từng chi tiết .Đặc điểm này đã giúp tôi rât nhiều trong lĩnh vực này của công việc .

"I've always been a great team player. I'm good at keeping a team together and producing quality work in a team environment."nghe

Tôi luôn là một thành viên xuất sắc của đội . Ưu điểm của tôi là kết nói mọi người trong nhóm với nhau và đưa ra hiệu quả chất lượng công việc tốt trong môi trường làm việc nhóm.

"After having worked for a couple of years, I realized my strength is accomplishing a large amount of work within a short period of time. I get things done on time and my manager always appreciated it."nghe

Sau một vài năm đi làm , tôi nhận thấy rằng khả năng của tôi là hoàn thành công việc với khối lượng lớn trong khoảng thời gian ngắn. Tôi luôn hoàn thành đúng hạn và cấp trên cũ của tôi luôn đánh giá cao điều này.

"My strongest trait is in customer service. I listen and pay close attention to my customer's needs and I make sure they are more than satisfied."nghe

Điểm mạnh của tôi là khả năng phục vụ khách hàng . Tôi luôn lắng nghe và chú ý đến nhu cầu của khách hàng , và tôi chắc chắn họ còn nhận được nhiều hơn cả sự hài lòng.

Mẫu câu trả lời dài ,đi sâu vào kỹ năng, chuyên ngành.
Hãy nói tôi đang phỏng vấn cho vị trí quản lý . Bạn nên đề cập đến những đạc điểm quan trong cho vị trí quản lý.

"A couple strengths I have are planning and execution, and working with people. I've always been very good at planning and detailing all the steps. Even in college, I would spend time organizing my week and planning a strategy to tackle each class or assignment. Executing a plan has always come easy for me as well. I believe it's due to proper planning. I also work with people very well in a way where I use the strengths of each individual in a team to produce the best results. Because of my easy going personality, I've been told by my directs that it's easy to approach me."
nghe

Tôi có một số thế mạnh là có thể lên kế hoạch và thực hiện , và làm việc với đồng nghiệp.Tôi luôn lập kế hoạch rất tốt và liệt kê chi tiết tất cả các bước. Ngay cả khi còn ngồi trên ghế nhà trường tôi cũng đã dành thời gian tổ chức công việc của tôi trong một tuần và lleen kế hoạch chiến lược hoàn thành từng khóa học hoặc những nhiệm vụ được giao.
Việc thực hiện một kế hoạch đối với tôi luôn dễ dàng .Tôi tin rằng đó là do việc lên kế hoạch chính xác.Tôi cũng làm việc nhóm rất tốt bằng cách là tôi khai thác lợi thế của mỗi cá nhân một cách tốt nhât để cho ra hiệu quả công việc tốt nhất.Người quản lỹ cũ của tôi cũng rất dễ dàng làm việc với tôi vì tinh cách hòa đồng của tôi ,

Nếu bạn đang ứng tuyển cho vị trí kế toán , bạn nên đề cập rõ ràng đến những đặc điểm mà một kế toán nên có và xác nhận bạn có những ưu điểm đó

"I'm very detail oriented, good at managing time, and very honest. I always incorporate managing time and being detailed together. By nature I've been detail oriented, and that resulted in taking too much time on a particular task. After incorporating time management into the mix, I found that my work and efficiency increased dramatically. I plan better and produce higher quality work in a time constraint environment. Finally, I'm a very honest person. When I was working as a valet attendant during college, a lady gave me a twenty dollar bill to pay for the three dollar fee. She almost drove off the lot, but I stopped her and said here is your change. My co-workers said I should have considered the change as tip, but I know what I did was honest and right. You can fool other people, but you can't fool yourself. That's what I believe."
.nghe

Tôi rất tỉ mỉ , quản lý tốt thời gian, và rất trung thực.
Tôi luôn kết hợp quản lý thời gian , và sắp xếp các chi tiết với nhau.Bởi tính cách tự nhiên của tôi đã định hướng được các chi tiết , điều đó khiến tôi dành rất nhiều thời gian vào chi tiết vào một nhiệm vụ . Sau khi kết hợp quản lý thời gian và công việc , tôi nhận thấy hiệu quả công việc của tôi tăng lên đáng kể.Tôi lên kế hoạch tốt hơn và hoàn thành công việc với chất lương cao trong môi trường hạn chế thời gian.Cuồi cùng là tôi là người rất trung thực. Khi tôi còn là một nhân viên làm việc ở một trường đại học , thay vì đưa cho t 3 đô la thù lao , một người phụ nữ đã đưa cho tôi 20 đô la. Bà ấy lái xe đi nhưng tôi ngăn bà ấy lại và nói sẽ trả lại tiền thừa.Đồng nghiệp của tôi nói t hãy cứ coi như đó là tiền tip đi. nhưng một người trung thực cần phải làm gì đúng vào lúc này.Tôi có thể nói dối người khác nhưng không thể lừa gạt bản thân mình. Đò là điều mà tôi rất tin.

Ví dụ thứ 2 có thể hơi dài dòng nhưng sức mạnh của nó lớn hơn bất kỳ những từ ngữ tuyệt vời nào mà bạn có thể xâu chuỗi lại . Nhiều người có thể nói là họ trung thực , nhưng với một ví dụ , nó thể hiện nhiều hơn việc tin vào khả năng của bạn.

nghe

Đây là một câu hỏi phỏng vấn khá phổ biến khi bạn đi xin việc. Nhà tuyển dụng muốn biết những gì bạn nghĩ về bản thân . Mặc dù đây là một câu hỏi chung chung những cũng có câu trả lời đúng và sai .Câu trả lời sai là câu trả lời chung chung nói bạn là người ngăn nắp và thân thiện. Mặc dù nó không ảnh hưởng đến quá tình phỏng vấn của bạn nhưng chắc chắn nó cũng sẽ không trợ giúp được gì cho bạn. Câu trả lời cho câu hỏi này dựa vào loại công việc mà bạn đang xin .