VOA: Movie Star, Comedian Robin Williams Dead at 63

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
comedian /kə'mi:djən/ .n diễn viên hài
apparent /ə'pærənt/ .adj có vẻ, bề ngoài
suicide /'sjuisaid/ .n sự tự tử
publicist /'pʌblisist/ .n người đại diện
recently /'ri:sntli/ .adv gần đây
battle /'bætl/ .v chiến đấu, vật lộn
depression /dipreʃn / .n bệnh trầm cảm
heartbroken // .adj vô cùng đau buồn
privacy /'praɪvəsi/ .n sự riêng tư
grieve /gri:v/ .v đau lòng,đau buồn
rose to fame // . trở nên nổi tiếng
star /stɑ:/ .v đóng vai chính
comedy /'kɔmidi/ .n hài kịch
gain /gein/ .v giành được
respect /ris'pekt/ .n sự chú ý, sự tôn trọng
part /pɑ:t/ .n vai diễn
dramatic /drə'mætik/ .n bi kịch
Academy Award // .n giải Osca

Học tiếng Anh qua VOA

Bài 1:

Câu hỏi 1 :

Actor and comedian Robin Williams has died in an apparent....... Police said the 63-year-old entertainer was found dead in his home in Tiburon, California. His ......... said Williams had recently battled severe.....

 • 1.

  suicide

 • 2.

  publicist

 • 3.

  depression

Câu hỏi 2 :

Robin Williams’ wife Susan Schneider released a statement saying she was....... She asked for ....... for Williams’ family members as they.......

 • 1.

  heartbroken

 • 2.

  privacy

 • 3.

  grieve

Câu hỏi 3 :

Robin Williams ......... in the late 1970s in the television series “Mork and Mindy.” He starred in many movies in the years that followed. Many were ............ but the actor also ............... for his parts in ........... films including “Good Morning Vietnam,” “Dead Poets Society” and “Good Will Hunting.” He won an Academy Award for his performance in that 1997 movie.

 • 1.

  rose to fame

 • 2.

  comedies

 • 3.

  gained respect

 • 4.

  dramatic

Actor and comedian Robin Williams has died in an apparent suicide. Police said the 63-year-old entertainer was found dead in his home in Tiburon, California. His publicist said Williams had recently battled severe depression.

 

Robin Williams’ wife Susan Schneider released a statement saying she was “heartbroken.” She asked for privacy for Williams’ family members as they grieve.

 

Robin Williams rose to fame in the late 1970s in the television series “Mork and Mindy.” He starred in many movies in the years that followed. Many were comedies but the actor also gained respect for his parts in dramatic films including “Good Morning Vietnam,” “Dead Poets Society” and “Good Will Hunting.” He won an Academy Award for his performance in that 1997 movie.

Nam diễn viên hài Robin Williams được cho là đã chết trong một vụ tự tử. Cảnh sát cho biết nghệ sĩ 63 tuổi được phát hiện đã chết tại nhà riêng ở Tiburon,California. Người đại diện cho biết Williams thời gian gần đây đã phải chiến đấu với bệnh trầm cảm nặng.

Vợ của Robin Williams, Susan Schneider bày tỏ rằng cô đã "vô cùng đau khổ. " Cô yêu cầu sự riêng tư cho các thành viên trong gia đình Williams khi họ đang đau buồn.

Robin Williams trở nên nổi tiếng vào cuối những năm 1970 trong bộ phim truyền hình " Mork và Mindy". Ông đóng vai chính trong nhiều bộ phim những năm sau đó. Phần nhiều là phim hài nhưng nam diễn viên cũng đã gây được sự chú ý ở các vai diễn trong các bộ phim kịch tính bao gồm "Good Morning Việt Nam ", " Dead Poets Society " và " Good Will Hunting ".Ông đã giành một giải Oscar cho vai diễn của mình trong một bộ phim năm 1997