VOA: Movie Star, Comedian Robin Williams Dead at 63

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
comedian diễn viên kịch vui; người đóng kịch vui
suicide sự tự tử
publicist chuyên gia về luật pháp quốc tế
depression trầm cảm, buồn bã
battle trận đánh
privacy sự riêng tư
respect sự kính trọng

Bài 1: Fill in the blank

Câu 1 :

Actor and comedian Robin Williams has died in an apparent______ Police said the 63-year-old entertainer was found dead in his home in Tiburon, California. His ______ said Williams had recently battled severe ______

 • 1.

  suicide

 • 2.

  publicist

 • 3.

  depression

Câu 2 :

Robin Williams’ wife Susan Schneider released a statement saying she was______ She asked for ______ for Williams’ family members as they______

 • 1.

  heartbroken

 • 2.

  privacy

 • 3.

  grieve

Câu 3 :

Robin Williams ______ in the late 1970s in the television series “Mork and Mindy.” He starred in many movies in the years that followed. Many were ______ but the actor also ______for his parts in______films including “Good Morning Vietnam,” “Dead Poets Society” and “Good Will Hunting.” He won an Academy Award for his performance in that 1997 movie.

 • 1.

  rose to fame

 • 2.

  comedies

 • 3.

  gained respect

 • 4.

  dramatic

Actor and comedian Robin Williams has died in an apparent suicide. Police said the 63-year-old entertainer was found dead in his home in Tiburon, California. His publicist said Williams had recently battled severe depression.

Nam diễn viên hài Robin Williams được cho là đã chết trong một vụ tự tử. Cảnh sát cho biết nghệ sĩ 63 tuổi được phát hiện đã chết tại nhà riêng ở Tiburon,California. Người đại diện cho biết Williams thời gian gần đây đã phải chiến đấu với bệnh trầm cảm nặng.

Robin Williams’ wife Susan Schneider released a statement saying she was “heartbroken.” She asked for privacy for Williams’ family members as they grieve.

Vợ của Robin Williams, Susan Schneider bày tỏ rằng cô đã “vô cùng đau khổ. ” Cô yêu cầu sự riêng tư cho các thành viên trong gia đình Williams khi họ đang đau buồn.

Robin Williams rose to fame in the late 1970s in the television series “Mork and Mindy.” He starred in many movies in the years that followed. Many were comedies but the actor also gained respect for his parts in dramatic films including “Good Morning Vietnam,” “Dead Poets Society” and “Good Will Hunting.” He won an Academy Award for his performance in that 1997 movie.

Robin Williams trở nên nổi tiếng vào cuối những năm 1970 trong bộ phim truyền hình ” Mork và Mindy”. Ông đóng vai chính trong nhiều bộ phim những năm sau đó. Phần nhiều là phim hài nhưng nam diễn viên cũng đã gây được sự chú ý ở các vai diễn trong các bộ phim kịch tính bao gồm “Good Morning Việt Nam “, ” Dead Poets Society ” và ” Good Will Hunting “.Ông đã giành một giải Oscar cho vai diễn của mình trong một bộ phim năm 1997

Bài 2: Answer each question

Câu 1 : What does Robin Williams do?

Actor and comedian

Câu 2 : What did Williams have to fight against?

Severe depression

Câu 3 : What is the genre of “Good Morning Vietnam,” “Dead Poets Society” and “Good Will Hunting.”?

Dramatic films