Trên máy bay

Bài 1:

I Want Another Blanket.

James: Could I get another blanket, please? I’m a little cold.

Air Hostess: Sure. Would you like to have one or two?

James: I think one will be enough.

Air Hostess: Alright. Would you like anything else?

James: No. That’ll be all. Thank you.

Air Hostess: You’re welcome. I’ll be right back with your blanket.

What’s the Flight Schedule?

Emily: Excuse me, how long will it take to reach Seattle?

Air Hostess: It’ s a long journey. We still have 5 hours before landing.

Emily: Will there be any more meals before we land?

Air Hostess: Yes, another meal will be served in 2 hours, but I can get you a small snack now, if you like.

Emily: Yes, that would be great.

Air Hostess: No problem. I’ll be back in a moment with your snack.

Asking for a Drink.

James: Can I get something to drink, please?

Flight Attendant: Sure. Staying hydrated is important on these long flights. What would you like to drink?

James: I’d like some apple juice if you have it.

Flight Attendant: Yes, we do. Would you like to have ice in it?

James: No. It’s already quite cold here. Just get me a plain glass of juice.

Flight Attendant: Sure. Just give me a moment. I’ll be right back with it.

Asking for a Pen.

Flight Attendant: Here’s an arrival card for immigration, Ma’am.

Emily: Thanks, and I also need a pen. Could you lend me one, please?

Flight Attendant: Another cabin crew member will be bringing pens around in a moment.

Emily: That’s good. I need to fill out this immigration form before we land.

Flight Attendant: Remember it should be filled out using black ink. Someone will bring you a pen shortly.

Emily: Thanks a lot.

Tôi muốn một cái chăn khác.

James: Tôi có thể đổi chiếc chăn khác được không. Cái chăn này hơi lạnh.

Nhân viên phục vụ : Vâng. Anh muốn 1 hay 2 cái ạ ?

James: Tôi nghĩ  1 cái là đủ rồi.

Nhân viên phục vụ  : Được thưa quý khách . Anh có cần thêm gì nữa không?

James: Không. đủ rồi. Cảm ơn cô

Nhân viên phục vụ : Không có gì . Tôi sẽ lấy chăn cho anh và quay lại.

Lịch trình bay thế nào?

Emily:  Xin lỗi cho tôi hỏi , bao lâu nữa thì tới Seattle

Nhân viên phục vụ :  Đây là chuyến bay dài. Chúng ta còn 5 tiếng nữa mới hạ cánh thưa quý khách.

Emily: Có thêm bữa ăn nào trước khi hạ cánh nữa không cô?

Nhân viên phục vụ Có thưa quý khách , còn một bữa ăn trong vòng 2 tiếng nữa , nhưng quý khách có thể dùng một chút đồ ăn nhẹ ,nếu cô muốn.

Emily: Vâng. thế thì thật tuyệt 

Nhân viên phục vụ :   Không có vấn đề gì . Tôi sẽ quay lại với chút điểm tâm cho quý khách .

Yêu cầu đồ uống.

James: Tôi có thể gọi một chút đồ uống được không ?

Tiếp viên hàng khôngChắc chắn rồi thưa quý khách .Giữ nước là một điều quan trọng trong những chuyến bay dài. Anh muốn uống gì ạ .?

James: Tôi muốn 1 chút nước hoa quá , nếu cô có.

Tiếp viênVâng. ANh có muốn thêm chút đá không?

James:  Không. Ở đây rất lạnh rồi. Tôi chỉ muốn một cốc nước hoa quả không thôi.

Tiếp viên hàng khôngVâng . Đợi tôi một chút. Tôi sẽ đi lấy đồ và quay lại.

Hỏi mượn bút.

Tiếp viên hàng không: Đây là thẻ nhập cư dành cho cô, thưa cô .

Emily: Cảm ơn. Tôi cần một cái bút . Cô có thể cho tôi mượn được không ?

Tiếp viên hàng khôngNhân viên ở buồng khác sẽ mang bút tới đây ngay bây giờ ạ 

Emily: Thế thì tốt quá. Tôi cần điền vào tờ nhập cư này trước khi chúng ta hạ cánh

Tiếp viên hàng không: Quý khách nhớ nên điền thông tin bằng bút mực đen. Ai đó sẽ mang cho cô một chiếc bút ngòi mềm.