At the Travel Agency

Bài 1:

Booking a Ticket.

Mike: Hello, I need to schedule my trip to Paris for next week?

Henrita: When would you like to travel?

Mike: I have to reach Paris by the 24th.

Henrita: Is this a round trip? Will you need a return ticket, too?

Mike: Yes. Check that for 31st in the evening.

Henrita: Yes, there’s a nonstop flight to Paris from Kennedy airport on 24th at 6AM. On 31st you may board flight 309 which is also nonstop at 4:30PM.

Mike: Okay, fine. I think that can work for me.

Henrita: Would you like to book the tickets then?

Mike: What’s the cost?

Henrita: It’ll be $2750.

Mike: Do you accept cards?

Henrita: Yes, we do.

Booking a Hotel.

Mike: I’d like to book a hotel in Paris, please.

Henrita: Sure, we can help you find a great place.

Mike: Well, I need a budget hotel that’s near the marketplaces.

Henrita: Certainly, just give me a sec...Okay, here’s one. It’s the Belladonna on Locke Avenue.

Mike: What are the rates for 1 person?

Henrita: It costs $150 per night. The room is big and has one queen size bed.

Mike: Okay, book that for 3 nights then, from 24th to 26th of this month.

Henrita: Certainly Sir, is there anything else I could help you with?

Mike: That’d all for now, thank you!

Enquiring for a Lower Fare.

Jack: How may I help you?

Emma: I need to book three tickets in economy class for Tokyo on the 28th of May.

Jack: Okay...Yes, here’s a flight on ANA from San Francisco to Tokyo. Would you like the return tickets, too?

Emma: No, just one way. How much is the fare?

Jack: It would be $5570 for the three tickets.

Emma: Are there any other cheaper flights?

Jack: This is the cheapest for that day. However, if you book for the 1st of June, you’ll have to pay only $4800 for three tickets on JAL.

Emma: I see. Let me talk to my husband and call you back.

Cancelling a Booking.

Emma: Hello, I need to cancel my flight to Tokyo.

Jack: Okay. Do you know the date and the reservation number?

Emma: I booked it yesterday. It’ll be under Emma Brown, number Z21455.

Jack: Alright, here’s it. It’s flight 1200 to Tokyo on June 2nd, right? Seat numbers 88A and 88B...

Emma: Yeah, yeah. That’s the one.

Jack: Would you like to cancel both of them?

Emma: Yes.

Jack: You will get back only 85% of the fare.

Emma: I understand.

Jack: Alright. Would you like to schedule another flight?

Emma: No, but I will be back to you soon.

Jack: Thank you Mrs. Watson, let me cancel your ticket.

Đặt vé. 

Mike:  Xin chào tôi cần lên lịch cho chuyến du lịch tới Paris vào tuần tới .

Henrita:  Anh muốn đi khi nào ?

Mike: Tôi phải tới Paris vào ngày 24 này.

Henrita:  Đây là chuyến đi khứ hồi ạ ? Anh cũng cần thêm vé về chứ ?

Mike:Vâng. Cô kiểm tra cho tôi vào khoảng chiều tối ngày 31.

Henrita: Có , có một chuyến bay thẳng đến Paris từ sân bay Kennedy vào ngày 24 tại 6:00 , Vào ngày 31 , anh có thể lên chuyến bay thằng về số 309  lúc 4:30 PM

Mike: Được . Tôi nghĩ tôi có thể đi được với lịch đó .

Henrita:Thế thì anh có muốn đặt vé ngay không ạ ?

Mike : Giá là bao nhiêu ?

Henrita:  2750 Đô la

Mike: Anh nhận thanh toán bằng thẻ chứ?

Henrita: Vâng .

Đặt phòng khách sạn 

Mike: Hãy đặt phòng cho tôi  ở một khách sạn tại Paris.

Henrita:  Vâng chắc chắn được thưa quý khách, chúng tôi sẽ giúp anh tìm một nơi thật tuyệt .

Mike: Ờ , tôi cần một khách sạn hạng vừa mà nó gần chợ.

Henrita: Tất nhiên được ạ , đợi tôi một chút.. Được rồi , nó đây thưa anh. Khách san Belladonna ở đại lộ Locke.

Mike: Giá một phòng đơn là bao nhiêu vậy?

Henrita: 150 đô là 1 đêm . Phòng to và có 1 giường cỡ vừa.

Mike:Ok, vậy thì đặt  cho tôi một phòng 3 đêm , từ 24 đến 26 tháng này .

Henrita: Được thưa anh, tôi có thể giúp anh thêm gì nữa không ?

Mike: Thế là đủ rồi. Cảm ơn cô.

Hỏi về mức giá thấp hơn.

Jack: Tôi có thể giúp gì chị ?

Emma: Tôi cần đặt ba vé hạng phổ thông đến Tokyo vào ngày 28 tháng Năm.

Jack: Vâng...Được, đây là chuyến bay ANA từ San Francisco tới Tokyo.Anh có muốn mua vé khứ hồi chứ?

Emma: Không , chỉ 1 chiều thôi. Giá vé bao nhiêu vậy?

Jack: Giá sẽ là  $5570 cho 3 vé 

Emma: Không có chuyến nào rẻ hơn à ?

Jack: Đây là chuyến rẻ nhất trong ngày hôm đó . Tuy nhiên , nếu chị đặt vé vào ngày 1 tháng 6 , chị sẽ chỉ phải trả 4800 đô cho 3 vé trên chuyến JAL.

Emma:Tôi hiểu , tôi sẽ nói chuyện với chồng tôi và gọi lại cho anh sau.

Hủy đặt vé.

Emma: Xin chào, tôi cần phải hủy bỏ chuyến bay của tôi đến Tokyo

Jack:  Vâng . Chị có nhớ số ngày đặt và số hiệu của vé không?

Emma: Tôi đã đặt vé hôm qua .Nó đăng kí dưới tên Emma Brown , số  hiệu Z21455. 

Jack:  Được rồi, nó đây rồi ạ . Chuyến 1200 tới Tokyo ngày mùng 2 tháng Sáu đúng không ạ ? Ghế số 88A và 88B..

Emma: Vâng vâng. Đúng nó rồi.

Jack: Cô muốn hủy cả 2 vé ạ ?

Emma: Vâng

Jack:   Chị sẽ nhận được lại chỉ có 85 % giá vé thôi ạ

Emma: Tôi hiểu .

Jack: Chị có muốn sắp xếp chuyến bay khác không ?

Emma: Không nhưng tôi sẽ quay lại sớm thôi.

Jack: Cảm ơn chị Watson. vé của chị đã được hủy.