Thời tiết – Weather

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
sunny /'sʌni/ .adj có nắng
cloudy /'klaudi/ .adj có mây
windy /'windi/ .adj có gió
foggy /'fɔgi/ .adj có sương mù
stormy /'stɔ:mi/ .adj có bão
snowy /'snoui/ .adj có tuyết
rainy /'reini/ .adj có mưa
dry /drai/ .adj khô ráo
wet /wet/ .adj ẩm ướt

Thời tiết là chủ đề mà người Anh rất thường xuyên nhắc đến,đặc biệt là khi mở đầu các câu chuyện.

Trên thực tế, khí hậu ở Anh rất đa dạng,từ tuyết rơi đến nắng ấm rực rỡ. Nhiệt độ ở Anh thường không dưới 0 độ vào mùa đông và không quá 32 độ vào mùa hè.

I. Tình trạng thời tiết:

Để hỏi thời tiết hôm nay như thế nào,ta hỏi:

Trả lời:      

Một số mẫu câu thông dụng khi nói về thời tiết:

II – Hỏi và trả lời về nhiệt độ:

Để hỏi về nhiệt độ, ta dùng mẫu câu:

 What’s the temperature?     Trời đang bao nhiêu độ

Để trả lời, ta nói:

It’s 22°C           Đang 22°C

Bây giờ các bạn hãy xem video và nghe các bài hội thoại sau để nắm rõ hơn nhé!

Bài 1: