Tại siêu thị

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
section khu vực
cheese pho mát
watermelon dưa hấu
bread counter Quầy bánh mỳ
meat section quầy bán thịt
frozen food section quầy đông lạnh
carrier bag túi đựng hàng

– Học tiếng anh giao tiếp qua các chủ đề hàng ngày.

– Khi học tiếng anh giao tiếp,bạn hãy cố gắng học thuộc các mẫu câu hội thoại,thay vì học thuộc các từ vựng riêng lẻ,việc này sẽ giúp bạn học tiếng anh hiệu quả hơn.

Trong bài này,chúng ta sẽ học các mẫu câu thường gặp tại siêu thị.

TÌM VÀ HỎI ĐỒ CẦN MUA:

Nhân viên:

are you being served?            Đã có ai phục vụ anh/chị chưa?

how much would you like?     anh/chị muốn mua bao nhiêu?

Bạn:

Could you tell me where bread counter is?

Anh/chị có thể chỉ cho tôi quầy bánh mỳ ở đâu không?

I’d like that piece of cheese         Tôi muốn mua mẩu pho mát kia

I’d like a slice of pizza                  Tôi muốn mua miếng pizza

half a kilo                                      Nửa cân

TẠI QUẦY THANH TOÁN:

Nhân viên: 

do you have a loyalty card?            anh/chị có thẻ khách hàng lâu năm không?

do you need any help packing?      anh/chị có cần giúp xếp đồ vào túi không?

that’s £32.47                                   cái đó giá 32.47 bảng

Bạn:

could I have a carrier bag, please?         cho tôi xin một chiếc túi đựng hàng được không?
could I have another carrier bag, please?     cho tôi xin một chiếc túi đựng hàng nữa được không?

CÁC DÒNG CHỮ CÁC BẠN CÓ THỂ GẶP TẠI SIÊU THỊ:

Checkout                 Quầy thanh toán
8 items or less         8 món đồ hoặc ít hơn
Basket only              Dành riêng để rỏ đựng hàng
Cash only                 Dành riêng cho thanh toán bằng tiền mặt
Best before end       Chất lượng đạt tốt nhất trước cuối tháng hoặc cuối năm nào đó
Use by                      Sử dụng trước ngày nào đó

Để nắm rõ về các tình huống giao tiếp trong siêu thị,các bạn theo dõi đoạn video đưới đây nhé! Khi xem đoạn video này, nếu các bạn không hiểu về các câu chỉ đường, các bạn tham khảo thêm tại bài này nhé.

Bài 1:

Buying milk and cheese
Laura : Hello. Can you tell me where I can find dairy products?
Clerk : Yes, go to the back of the store, and then turn right. You will see the dairy section in front of you.
Laura : Thank you. Will I find cheese in that section?
Clerk : The cheese is located just beyond the milk products.
Laura : Thanks.
Finding watermelons
Laura : I am looking for watermelons. Do you have any?
Clerk : Yes, we have some watermelons in bins at the front of the store. Then, there are some imported watermelons in the produce section.
Laura : Where is the produce section?
Clerk : Look to your right. Do you see the flowers? The produce section is just past the flowers on your left.
Laura : Thank you. I can find it.
Not finding what you need
Anton : I need detergent for my washing machine.
Clerk : You'll find detergents on Aisle 8. It's to the left.
Anton : I went there, but I didn't find the brand I want.
Clerk : Oh! We might not have it in stock. What brand is it?:
Anton : It's Washtime.
Clerk : Right. We don't have it at the moment.
Anton : When will you get it?
Clerk : We are getting fresh stocks day after tomorrow.
Checkout
Laura : I have only 5 items. Can I use the express checkout?
Clerk : I am sorry, the express checkout is only for 3 items or less.
Laura : Okay, then I will have to stand in the regular queue?
Clerk : Yes, but it won't take too long. There's not a big crowd today.