Đi taxi – Taxi

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
station nhà ga
road con đường
street đường phố
airport sân bay
freeway đường cao tốc
highway đường quốc lộ
way đường
meter switched công tơ mét
cashpoint máy tính tiền
journey chuyến đi
pick me up đón tôi

– Học tiếng anh giao tiếp qua các chủ đề hàng ngày.

– Khi học tiếng anh giao tiếp,bạn hãy cố gắng học thuộc các mẫu câu hội thoại,thay vì học thuộc các từ vựng riêng lẻ,việc này sẽ giúp bạn học tiếng anh hiệu quả hơn.

Khi bạn muốn di chuyển bằng taxi mà không biết nơi bắt xe bạn có thể hỏi bạn bè hoặc người đi đường như sau :

Do you know where I can get a taxi ?                   anh/chị có biết chỗ nào có thể bắt được   taxi không?

Hoặc có thể hỏi số điện thoại của một vài hãng taxi để gọi xe tới :

Do you have a taxi number?     anh/chị có số điện thoại của hãng taxi không?

 

Gọi taxi:

I’d like a taxi, please                                              tôi muốn gọi một chiếc taxi
Sorry, there are none available at the moment     xin lỗi quý khách, hiện giờ chúng tôi đang hết xe
where are you?                                                      quý khách đang ở đâu?
what’s the address?                                              địa chỉ của quý khách ở đâu?
I’m at the Metropolitan Hotel                                   tôi đang ở khách sạn Metropolitan
could I take your name, please?                             cho tôi biết tên của anh/chị
how long will I have to wait?                                  tôi sẽ phải chờ bao lâu?
how long will it be?                                                sẽ mất bao lâu?
quarter of an hour                                                  mười lăm phút
about ten minutes                                                  khoảng mười phút
it’s on its way                                                         xe trên đường đến rồi

 

Trên Taxi :

 Where would you like to go?                                anh/chị muốn đi đâu?
I’d like to go to Charing Cross station                  tôi muốn đi ga tàu Charing Cross
Could you take me to the city centre ?                hãy chở tôi tới trung tâm thành phố
    —–
is the meter switched on?                                     anh/chị đã bật đồng hồ công tơ mét chưa?
please switch the meter on                                   anh/chị bật đồng hồ công tơ mét lên đi!

 

how long will the journey take?                             chuyến đi hết bao lâu?
do you mind if I open the window?                       tôi có thể mở cửa sổ được không?
do you mind if I close the window?                      tôi có thể đóng cửa sổ được không?

 

Thanh toán
are we almost there?                                           chúng ta gần đến nơi chưa?
how much is it?                                                     hết bao nhiêu tiền?

how much would it cost to the … Airport ?            đi tới sân bay… hết bao nhiêu ?
how much will it cost?                                          chuyến đi sẽ hết bao nhiêu tiền?
could we stop at a cashpoint?                              chúng ta có thể dừng lại ở máy rút tiền được không?
have you got anything smaller?                           anh/chị có tiền nhỏ hơn không?
that’s fine, keep the change                                 không sao đâu, anh/chị cứ giữ lấy tiền lẻ
would you like a receipt?                                      anh/chị có muốn lấy giấy biên nhận không?
could I have a receipt, please?                             cho tôi xin giấy biên nhận được không?
could you pick me up here at  six o’clock ?         anh/chị có thể đón tôi ở đây lúc 6 giờ được không?
 could you wait for me here?     anh/chị có thể chờ tôi ở đây được không?

 

Taxis                                                  Điểm bắt taxi
For hire                                             Xe cho thuê

Bài 1:

Những người khách sau đang nói về dịch vụ taxi .Hãy nghe và đánh dấu vào đáp án đúng cho mỗi ý kiến của họ .
Câu 1 :
 • good
 • ok
 • not good
Câu 2 :
 • good
 • ok
 • not good
Câu 3 :
 • good
 • ok
 • not good
Câu 4 :
 • good
 • ok
 • not good

Bài 2:

Hãy nghe đoạn hôi thoại sau .Lưu ý cách gọi và ăn đi taxi :

Introduction
Welcome to twominenglish.com. Teaching you English in two minutes or less.
In this lesson, we are going to learn what to say when you need to take a taxi.

Telephoning for a taxi
(Hold a phone)
Jacob: Hello, I would like a taxi to come to 511 Broadway, please.
Lucy : Where are you going?
Jacob: I am going to 1435 Park Avenue. It is in the city.
Lucy : What is your telephone number?
Jacob: My number is (215) 333-6879.
Lucy : Your taxi will arrive in 20-30 minutes. He will call you when he gets downstairs.

Going to a hotel
Jacob : Taxi!
Driver: Hey pal, where are you heading to?
Jacob : I am going uptown to 135th street at the Grand Plaza Hotel.
Driver: Get in! There is a lot of traffic. Do you want to take the highway? It has a toll but is faster.
Jacob : How much is the toll?
Driver: $6.50.
Jacob : Okay, that’s fine. Please, hurry. I am in a rush.

Catching a taxi to the airport
Lucy : I would like to go to the airport. How much?
Driver: There is a flat rate fee to the airport of $35.
Lucy : Yes, I do. We have to make one stop before going. Please pick up my friend at 14 Court Street.
Driver: The extra stop will be an automatic $10 fee.
Lucy : That is too expensive. Never mind, they will take their own taxi. Just take me straight to the airport, please.

Directions to the taxi
Driver: Hello, are you Mr. Smith who called for a taxi?
Jacob : Yes, I am. I am heading to the Trump Plaza Hotel. Do you know how to get there?
Driver: Yes sir, I do. I am going to take the FDR Drive then exit 3 to Front Street.
Jacob : I would like to avoid the highways. Please take major streets instead.
Driver: Sure thing. We will be there in a few minutes.

Scheduling a pickup
(Hold a phone)
Jacob : Hello, I want a taxi to pick me up outside of Wal-Mart.
Lucy : What time?
Jacob : I will be ready in 15 minutes.
Lucy : Will you have a lot of bags?
Jacob : Yes I will.
Lucy : We will send a SUV taxi so you can fit everything.