The dark side of skin lightening

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
acceptance chấp nhận,thừa nhận
within trong phạm vi
racial thuộc chủng tộc
ethnic thuộc dân tộc
bleach tẩy trắng
kidney thận
damage tổn thương, thiệt hại
barrier rào chắn,lớp bảo vệ
discolor đổi màu
fingernail móng tay
infection sự nhiễm trùng, nhiễm độc
permanent vĩnh viễn
regret hối tiếc
Thành ngữ - Ngữ pháp

acceptance of


 

Bài 1:

Câu 1 :

In many societies, there is often ..... acceptance of light skin than dark skin. Light skin may be seen as a mark of ....... , intelligence  and ........ . These beliefs can lead to social pressures even within the same racial or ethnic group, if some members are ....... skinned than others.

 • 1.

  greater

 • 2.

  beauty

 • 3.

  success

 • 4.

  darker

Câu 2 :

They believe that having ......  skin will improve their lives. Many people think they will have a better chance of getting a ......  or marrying into a better family. Or they want to look like what their society ...... considers......... .

 • 1.

  whiter

 • 2.

  job

 • 3.

  generally

 • 4.

  beautiful

In many societies, there is often greater acceptance of light skin than dark skin. Light skin may be seen as a mark of beauty, intelligence and success. These beliefs can lead to social pressures even within the same racial or ethnic group, if some members are darker skinned than others.

The result is that skin lightening has become a common activity across Africa, Asia and other areas of the world. More and more people with dark skin are using skin-lightening products, even if it means they may face health risks.

They believe that having whiter skin will improve their lives. Many people think they will have a better chance of getting a job or marrying into a better family. Or they want to look like what their society generally considers beautiful.

Some beauty care products and soaps contain chemicals that make skin lighter. This process is also called bleaching. But some of the chemicals are extremely dangerous. One of the most dangerous is hydroquinone.

Hydroquinone has been banned in several countries. This chemical has been linked to kidney damage and some kinds of cancer. It also causes low birth weight in babies when mothers use it during pregnancy.

Trong nhiều xã hội người ta thường thiên vị  làn da sáng màu hơn là da tối màu. Da sáng màu có thể được xem như một dấu hiệu của sắc đẹp và sự thành công.Những sự tin tưởng này có thể dẫn đến áp lực xã hội ngay cả trong các nhóm cùng chủng tộc hoặc dân tộc ,nếu một số thành viên là da sẫm màu hơn những người khác.

Kết quả là việc làm sáng da đã trở thành một hoạt động phổ biến trên khắp châu Phi , Châu Á và các khu vực khác trên thế giới .Ngày càng có nhiều người có làn da sẫm màu sử dụng các sản phẩm làm trắng da , thậm chí nếu điều đó nghĩa là họ có thể phải đối mặt với nguy cơ sức khỏe .

Họ tin rằng có làn da trắng hơn sẽ cải thiện cuộc sống của họ.Nhiều người nghĩ rằng họ sẽ có cơ hội nhận được một công việc tốt hơn hoặc kết hôn với một gia đình khá giả hơn.Hoặc họ muốn mình giống như những gì xã hội của họ coi là xinh đẹp .

Một số sản phẩm chăm sóc sắc đẹp và xà phòng có chứa hóa chất làm cho da sáng hơn .Quá trình này được gọi là tẩy trắng .Nhưng một số hoá chất trong đó cực kỳ nguy hiểm. Một trong những chất nguy hiểm nhất là hydroquinone .

Hydroquinone đã bị cấm ở một số nước .Hóa chất này có liên quan đến tổn thương thận và một số loại ung thư. Nó cũng gây ra nhẹ cân ở trẻ sơ sinh khi người mẹ sử dụng nó trong khi mang thai .

Bài 2:

Câu 1 :

The chemicals in the products block and break down the ...... process that gives color to skin. The skin loses its natural barrier to protect ......  sunlight. Then the skin can become thick and discolored. Usually the person will use more of the ......  in an effort to correct the problem, but this only makes it ....... .

 • 1.

  natural

 • 2.

  against

 • 3.

  product

 • 4.

  worse

Câu 2 :

And these are not the only ..... . Experts say some people who change their skin color suffer ...... damage. They feel regret and...... . They feel that instead of risking their health, they should have learned to love and ......  their skin color as it was.

 • 1.

  risks

 • 2.

  emotional

 • 3.

  sadness

 • 4.

  accept

At first, bleaching products make the skin color lighter. But after long-term use they can cause problems. They could even make some skin darker.

The chemicals in the products block and break down the natural process that gives color to skin. The skin loses its natural barrier to protect against sunlight. Then the skin can become thick and discolored. Usually the person will use more of the product in an effort to correct the problem, but this only makes it worse.

Fatimata Ly treats skin conditions in the Senegalese capital, Dakar. Doctor Ly says skin bleaching has become a problem throughout Senegal. She says the chemicals are now more dangerous because they are stronger. Some cases have resulted in blackened fingernails, infections and permanent skin damage.

And these are not the only risks. Experts say some people who change their skin color suffer emotional damage. They feel regret and sadness. They feel that instead of risking their health, they should have learned to love and accept their skin color as it was.

Lúc đầu , các sản phẩm tẩy trắng làm cho màu da sáng hơn.Nhưng sau khi sử dụng lâu dài có thể gây ra vấn đề .Chúng thậm chí có thể làm cho một số da sẫm màu hơn.

Các hóa chất trong các sản phẩm ngăn chặn và phá vỡ quá trình tạo màu tự nhiên cho da.Da mất đi lớp rào cản tự nhiên để bảo vệ chống lại ánh sáng mặt trời. Sau đó da có thể trở nên dày và bị đổi màu .Thường thì mọi người sẽ sử dụng nhiều hơn các sản phẩm trong một nỗ lực để khắc phục sự cố , nhưng điều này chỉ làm cho nó tồi tệ hơn.

Fatimata Lý chữa trị tình trạng da ở thủ đô Senegal , Dakar .Bác sĩ Lý nói tẩy trắng da đã trở thành một vấn đề toàn Senegal.Cô cho hay các hóa chất hiện nay nguy hiểm hơn bởi vì họ mạnh hơn. Một số trường hợp đã dẫn đến móng tay đen , nhiễm trùng và tổn thương da vĩnh viễn.

Và rủi ro không chỉ có vậy.Chuyên gia cho rằng một số người thay đổi màu da của họ bị tổn thương tình cảm .Họ cảm thấy hối tiếc và buồn chán.Họ cảm thấy rằng thay vì mạo hiểm sức khỏe của họ , họ nên được học cách yêu thương và chấp nhận màu da của họ như nó vốn có .