Tell me a little about yourself

Câu hỏi thường gặp nhất khi bạn đi phỏng vấn là:

Tell me a little about yourselfnghe

Hãy giới thiệu sơ qua về bản thân bạn

nghe

Bạn nên nhân cơ hội này để thể hiện kỹ năng giao tiếp của bạn bằng cách nói rõ ràng và súc tích một cách có tổ chức. Không có câu trả lời đúng hay sai cho câu hỏi này, điều quan trọng là ban phải thể hiện được sự thân thiện.

Một số mẫu câu trả lời tham khảo:

1. I attended MIT where I majored in Electrical Engineering. My hobbies include basketball, reading novels, and hiking.nghe

"Tôi học MIT,chuyên ngành Kỹ thuật điện. Sở thích của tôi bao gồm bóng rổ, đọc tiểu thuyết, và đi bộ đường dài. "

2. I grew up in Korea and studied accounting. I worked at an accounting firm for two years and I enjoy bicycling and joggingnghe

Tôi lớn lên ở Hàn Quốc và học kế toán. Tôi làm việc tại một công ty kế toán trong hai năm.Tôi thích đi xe đạp và chạy bộ

3. I’m an easy going person that works well with everyone. I enjoy being around different types of people and I like to always challenge myself to improve at everything I donghe

Tôi là một người hòa đồng,có thể làm việc với tất cả mọi người . Tôi thích được tiếp xúc với nhiều mẫu người khác nhau và tôi luôn luôn muốn thử thách bản thân để cải thiện tất cả mọi thứ tôi làm.

4. I’m a hard worker and I like to take on a variety of challenges. I like pets, and in my spare time, I like to relax and read the newspapernghe

Tôi là một nhân viên chăm chỉ và thích gánh vác nhiều thách thức. Tôi thích các động vật nuôi, và trong thời gian rảnh rỗi, tôi thích thư giãn và đọc báo

5. I’ve always liked being balanced. When I work, I want to work hard. And outside of work, I like to engage in my personal activities such as golfing and fishingnghe

Tôi luôn thích sự cân bằng. Tôi nghiêm túc khi làm việc. Và bên ngoài công việc, tôi thích tham gia vào các hoạt động cá nhân chẳng hạn như chơi golf và câu cá.

I went to the University of Washington and majored in English Literature. I went to graduate school because I really enjoyed learning. Afterwards, I started my career at Boeing as a web content editor. I’ve been there for 3 years now. Although my emphasis is in writing, I like numbers. I think solving logic problems and riddles are quite fun. I also enjoy jogging, reading, and watching moviesnghe

Tôi học Đại học Washington chuyên ngành Văn học Anh . Tôi đã tốt nghiệp đại học bởi vì tôi thực sự rất ham học hỏi. Sau đó, tôi bắt đầu sự nghiệp tại Boeing với công việc là một người biên tập nội dung web. Tôi đã làm ở đó 3 năm nay. Mặc dù điểm mạnh của tôi là viết, nhưng tôi thích các con số. Tôi nghĩ rằng giải quyết vấn đề logic và câu đố khá thú vị. Tôi cũng thích chạy bộ , đọc sách, và xem phim

Không có câu trả lời đúng hay sai cho câu hỏi này . Điều quan trọng nhất bạn nên nhớ là cách bạn cung cấp những thông tin. Ví dụ trên cho thấy một câu trả lời ngắn kể một chút về người đó. Câu trả lời đã đi từ giáo dục đến nghề nghiệp, và sau đó đến sở thích cá nhân một cách trôi chảy

nghe