Teenagers and pregnancy

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
pregnant mang thai
contraceptive biện pháp tránh thai
governor thống đốc
nominee ứng cử viên
release đưa ra, giải thoát
statement sự trình bày, lời phát biểu
claim yêu sách ,đòi hỏi
adoption con nuôi
abortion sự phá thai; sự nạo thai
debate cuộc tranh luận
abstinence tiết chế, giảm bớt
expansion sự mở rộng, phát triển
Thành ngữ - Ngữ pháp

National Campaign to Prevent Teen and Unplanned Pregnancy

Six out of ten

nonprofit campaign

vice president

Academy Award ( Oscar )

to deal with

 

Bài 1:

Câu 1 :

More than seven hundred thousand teenagers a year get pregnant in the United States. The teen pregnancy rate has fallen ..... percent since the early nineteen nineties.And the National Campaign to Prevent Teen and Unplanned Pregnancy says the teen birth rate has ..... by almost as much. Six out of ten pregnant teenagers in two thousand six gave birth.

 • 1.

  thirty-eight

 • 2.

  fallen

Câu 2 :

Last week, many Americans talked about the news that the .....-year-old daughter of Sarah Palin is pregnant and will get....... Sarah Palin is the governor of Alaska and the Republican nominee for vice president. Campaign officials said the family released a..... because of claims on the Internet that the candidate's baby son was really her ...... baby.

 • 1.

  seventeen

 • 2.

  married

 • 3.

  statement

 • 4.

  daughter's

More than seven hundred thousand teenagers a year get pregnant in the United States. The teen pregnancy rate has fallen thirty-eight percent since the early nineteen nineties.

And the National Campaign to Prevent Teen and Unplanned Pregnancy says the teen birth rate has fallen by almost as much. Six out of ten pregnant teenagers in two thousand six gave birth.

The nonprofit campaign says these changes have been driven by decreases in sexual activity and increases in contraceptive use.

But it points to recent findings that reductions in teen sex and increases in contraceptive use have leveled off. And the teen birth rate is rising for the first time in fifteen years.

Last week, many Americans talked about the news that the seventeen-year-old daughter of Sarah Palin is pregnant and will get married. Sarah Palin is the governor of Alaska and the Republican nominee for vice president. Campaign officials said the family released a statement because of claims on the Internet that the candidate's baby son was really her daughter's baby.

But there have been other reasons why teen pregnancy has been more of a subject of national discussion lately.

Ở Mỹ hàng năm có hơn 70.000 trẻ vị thành niên có thai.Tỷ lệ mang thai của các bạn tuổi teen đã giảm ba mươi tám phần trăm kể từ đầu những năm chín mươi .

Và Chiến dịch quốc gia để ngăn ngừa cho trẻ vị thành niên và ngăn ngừa mang thai ngoài ý muốn cho biết tỷ lệ sinh đẻ tuổi vị thành niên đã giảm đáng kể. Sáu trong số mười thanh thiếu niên mang thai trong năm 2006 đã sinh con.

Chiến dịch phi lợi nhuận này cho biết những thay đổi này đã được thúc đẩy bởi việc giảm việc quan hệ tình dục và gia tăng sử dụng biện pháp tránh thai .

Nhưng chiến dịch nhấn mạnh gần đây việc giảm quan hệ tình dục của thanh thiếu niên và gia tăng sử dụng biện pháp tránh thai đã bị chững lại .Và tỷ lệ sinh đẻ của thanh thiếu niên đang tăng lần đầu tiên trong mười lăm năm .

Tuần trước, nhiều người Mỹ nói về tin tức đứa con gái mười bảy tuổi của Sarah Palin  mang thai và sẽ kết hôn.Sarah Palin là thống đốc Alaska và là ứng cử viên phó tổng thống đảng Cộng hòa. Các quan chức của chiến dịch cho biết gia đình ứng cử viên đã đưa ra lời phát biểu vì những yêu sách trên mạng Internet rằng câu con trai nhỏ của bà ứng cử viên thực sự là con của con gái mình.

Nhưng đã có những lý do khác giải thích tại sao vấn đề trẻ thành niên mang thai có nhiều chủ đề hơn tại cuộc thảo luận quốc gia gần đây.

Bài 2:

Câu 1 :

And this past June, Jamie Lynn Spears.... birth. The TV star and sister of Britney Spears was sixteen when she got pregnant. Many parents of her ..... fans were not happy to have to discuss it.

 • 1.

  gave

 • 2.

  young

Câu 2 :

A two thousand one UNICEF report on.... births in rich nations showed that the United States had the...... rate. But, as a New York Times columnist just noted, the United States did not have the highest rate of sexually active .... . A few others had higher rates. Denmark had the highest. Yet its teen birth and teen abortion rates were much.... than America's.

 • 1.

  teenage

 • 2.

  highest

 • 3.

  teens

 • 4.

  lower

The movie "Juno" came out last December. A teenager gets pregnant and decides to have the baby and give it up for adoption. This comedy about a serious subject won an Academy Award.

And this past June, Jamie Lynn Spears gave birth. The TV star and sister of Britney Spears was sixteen when she got pregnant. Many parents of her young fans were not happy to have to discuss it.

Eight out of ten pregnancies in teenagers are unplanned, compared to half of all pregnancies nationally.

A two thousand one UNICEF report on teenage births in rich nations showed that the United States had the highest rate. But, as a New York Times columnist just noted, the United States did not have the highest rate of sexually active teens. A few others had higher rates. Denmark had the highest. Yet its teen birth and teen abortion rates were much lower than America's.

Part of the debate over what to do about teen pregnancy is how to deal with sex education. Some people argue for an expansion of "abstinence-only" programs. These center on the message that young people should not have sex until marriage. Other people argue that while this may be a good message to teach, it should not be the only one taught in schools.

Bộ phim Juno phát hành cuối tháng 12. Một thiếu niên có thai và quyết định đẻ em bé và cho đứa trẻ đi làm con nuôi.Bộ phim hài nói về một vấn đề nghiêm trọng đã giành được giải Oscar

Và tháng Sáu vừa qua, Jamie Lynn Spears đã sinh em bé.Ngôi sao truyền hình và là em gái của Britney Spears mới tròn mười sáu tuổi khi mang thai.Nhiều phụ huynh của các bạn trẻ của cô không vui khi nói về vấn đề này.

Tám trong số mười mang thai ở thanh thiếu niên là có thai ngoài ý muốn, chiếm một nửa số trường hợp có thai trên toàn quốc.

Năm 2001 UNICEF báo cáo rằng tỉ lệ trẻ vị thành niên sinh con ở Mỹ là cao nhất.Nhưng , theo tờ York Times bình luận thì đây mới chỉ ghi nhận , Hoa Kỳ không phải nước có tỷ lệ thanh thiếu niên quan hệ tình dục cao nhất.Một vài nước khác có tỷ lệ cao hơn. Đan Mạch có mức cao nhất.Tuy nhiên, tỷ lệ phá thai tuổi thành niên và thiếu niên của họ thấp hơn Mỹ nhiều .

Một phần của cuộc tranh luận trên là : việc làm với vấn đề mang thai của thanh thiếu nên là giải quyết như thế nào về vấn đề giáo dục giới tính .Một số người tranh luận về sự mở rộng của chương trình " chỉ là tiết chế " Mục đích của chương trình là thông điệp những người trẻ tuổi không nên quan hệ tình dục trước hôn nhân.Những người khác cho rằng điều này có thể là một thông điệp tốt để giảng dạy, và nó không nên chỉ được dạy trong trường học .