Taylor Swift Returns Her Music Catalog to Streaming Services

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
feud mối thù truyền kiếp
affirm quả quyết
dominant quan trọng nhất
symbol biểu tượng
significance ý nghĩa
protest phản đối
suspicious nghi ngờ
operate điều khiển
restrict hạn chế
finance tài chính
release thả; giải thoát
rival đối thủ
intention mục đích

Taylor Swift is returning her music catalog to streaming services, ending the digital music world’s highest-profile feud and affirming that streaming is now the dominant music format.

 

On Thursday evening, Ms. Swift’s management announced on Twitter that since her latest album, “1989,” has now sold 10 million copies around the world, she “wants to thank her fans by making her entire back catalog available to all streaming services tonight at midnight.”

 

For Spotify in particular, Ms. Swift’s return has great symbolic significance. Shortly after she released “1989,” in October 2014, Ms. Swift removed her entire catalog from Spotify, saying later, “I’m not willing to contribute my life’s work to an experiment that I don’t feel fairly compensates the writers, producers, artists and creators of this music.”

 

It was the highest-profile protest at a moment when many artists were highly suspicious of streaming, and concerned that the new format would erode their sales of CDs and downloads.

 

The next year, Ms. Swift battled publicly with Apple over the introduction of Apple Music, Spotify’s streaming competitor. Her public criticism led the company to change its royalty policy overnight.

 

But Ms. Swift’s return is a sign of the dominance of streaming, and of its maturation as an essential part of the music business, from the marketing of singles to the industry’s sales figures. In March, the Recording Industry Association of America, a trade group, reported that in 2016 streaming services generated $3.9 billion in sales in the United States, representing 51 percent of revenues.

 

Spotify, which operates both free and paid tiers, had for years staunchly refused requests from record labels and artists — including, apparently, Ms. Swift — to restrict music to its paid levels, which pay higher royalties. But this year, in a renegotiation with the Universal Music Group, the world’s largest music conglomerate, Spotify agreed to let labels put new music only on the paid tier for limited periods, in exchange for lower royalty rates.

 

Ms. Swift’s music is returning to all major streaming services, including Spotify, Amazon and Google Play, and will be on both free and paid levels of Spotify. (Her music is already on Apple Music, which has also financed a concert film for her and put her in commercials.)

 

On Twitter, some listeners also nursed a darker intention to Ms. Swift’s timing: Tonight is also when Katy Perry, her biggest pop rival, is releasing a new album.

Bài 1:

Taylor Swift is returning her music catalog to streaming services, ending the digital music world’s highest-profile feud and affirming that streaming is now the dominant music format.

 

Taylor Swift đang đưa danh mục âm nhạc trở lại với các dịch vụ trực tuyến, chấm dứt sự mâu thuẫn lớn nhất trên thế giới về nhạc số và khẳng định rằng âm nhạc qua đường truyền trực tuyến đang chiếm ưu thế.

On Thursday evening, Ms. Swift’s management announced on Twitter that since her latest album, “1989,” has now sold 10 million copies around the world, she “wants to thank her fans by making her entire back catalog available to all streaming services tonight at midnight.”

 

Tối thứ Năm, quản lý của Taylor Swift thông báo trên Twitter về album mới nhất của cô “1989” đã bán được 10 triệu bản trên toàn thế giới, cô “muốn cảm ơn người hâm mộ của mình bằng cách đưa toàn bộ danh mục quay trở lại với các dịch vụ trực tuyến vào đêm nay lúc 12 giờ.”

For Spotify in particular, Ms. Swift’s return has great symbolic significance. Shortly after she released “1989,” in October 2014, Ms. Swift removed her entire catalog from Spotify, saying later, “I’m not willing to contribute my life’s work to an experiment that I don’t feel fairly compensates the writers, producers, artists and creators of this music.”

 

Đối với Spotify nói riêng, sự trở lại của Taylor có ý nghĩa biểu tượng lớn. Ngay sau khi phát hành album “1989” vào tháng 10 năm 2014, Taylor Swift đã xóa toàn bộ danh mục âm nhạc của cô khỏi Spotify, sau đó nói rằng: “Tôi không sẵn sàng đóng góp sự nghiệp cả đời chỉ để thử nghiệm rằng tôi không thấy công bằng khi bù đắp cho các tác giả, nhà sản xuất, nghệ sĩ và những người sáng tạo ra âm nhạc này.”

It was the highest-profile protest at a moment when many artists were highly suspicious of streaming, and concerned that the new format would erode their sales of CDs and downloads.

 

Việc này nhận được phản đối dữ dội nhất tại thời điểm khi mà các nghệ sĩ đã rất nghi ngờ về việc phát trực tuyến, tỏ ra quan ngại liệu định dạng mới này có làm giảm doanh số bán đĩa CD và lượng tải bài hát không.

The next year, Ms. Swift battled publicly with Apple over the introduction of Apple Music, Spotify’s streaming competitor. Her public criticism led the company to change its royalty policy overnight.

Năm sau, Taylor Swift sẽ cạnh tranh công khai với Apple khi Apple ra mắt Apple Music, đối thủ trực tuyến của Spotify. Lời chỉ trích công khai của cô đã khiến công ty Spotify thay đổi chính sách đặc quyền chỉ sau 1 đêm.

But Ms. Swift’s return is a sign of the dominance of streaming, and of its maturation as an essential part of the music business, from the marketing of singles to the industry’s sales figures. In March, the Recording Industry Association of America, a trade group, reported that in 2016 streaming services generated $3.9 billion in sales in the United States, representing 51 percent of revenues.

 

Tuy nhiên, sự trở lại của Taylor là dấu hiệu cho thấy sự thống trị của trực tuyến, của sự trưởng thành như một phần thiết yếu trong kinh doanh âm nhạc, từ việc tiếp thị đơn lẻ tới doanh thu của ngành công nghiệp. Vào tháng Ba, Hiệp hội Công nghiệp Âm thanh Hoa Kỳ, một nhóm thương mại, đã báo cáo rằng, vào năm 2016, các dịch vụ truyền trực tiếp đã đạt doanh 3.9 tỷ đô la Mỹ, chiếm 51% trên tổng doanh thu.

Spotify, which operates both free and paid tiers, had for years staunchly refused requests from record labels and artists — including, apparently, Ms. Swift — to restrict music to its paid levels, which pay higher royalties. But this year, in a renegotiation with the Universal Music Group, the world’s largest music conglomerate, Spotify agreed to let labels put new music only on the paid tier for limited periods, in exchange for lower royalty rates.

 

Với các hoạt động miễn phí và thu phí, Spotify đã kiên quyết từ chối yêu cầu của các hãng thu âm và nghệ sĩ trong nhiều năm, kể cả Taylor Swift, nhằm hạn chế âm nhạc đến mức thu phí, với mức hoa hồng cao hơn. Nhưng năm nay, trong một cuộc đàm phán lại với tập đoàn âm nhạc lớn nhất thế giới Universal Music Group, Spotify đã đồng ý cho phép các nhãn hàng để nhạc mới chỉ với một mức có thu phí trong một khoảng thời gian nhất định để đổi lấy mức phí bản quyền thấp hơn.

Ms. Swift’s music is returning to all major streaming services, including Spotify, Amazon and Google Play, and will be on both free and paid levels of Spotify. (Her music is already on Apple Music, which has also financed a concert film for her and put her in commercials.)

Âm nhạc của Taylor Swift đang trở lại với tất cả những dịch vụ trực tuyến lớn, bao gồm Spotify, Amazon, và Google Play, và sẽ tồn tại ở cả mức miễn phí và tính phí của Spotify. (Nhạc của Taylor Swift đã có trên Apple Music, chương trình tài trợ cho phim hòa nhạc và cả quảng cáo của Taylor.)

On Twitter, some listeners also nursed a darker intention to Ms. Swift’s timing: Tonight is also when Katy Perry, her biggest pop rival, is releasing a new album.

Trên Twitter, thính giả cũng đã quan tâm đến Taylor Swift với mục đích bảo vệ thần tượng: Đêm nay là đêm đối thủ nhạc pop lớn nhất của Taylor, Katy Perry sẽ ra mắt album mới.