Tại viện bảo tàng và phòng trưng bày-At the museum and exhibition

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
exhibition cuộc triển lãm, trưng bày
museum bảo tàng
admission sự cho vào cửa
charge phí
photograph chụp ảnh
audio-guide bộ đàm hướng dẫn
guided có sự hướng dẫn
oil painting tranh sơn dầu
watercolour tranh màu nước
portrait tranh chân dung
landscape tranh phong cảnh
sculpture điêu khắc
ancient xưa, cổ
artifact đồ tạo tác
ancient artifact cổ vật
pottery đồ gốm
modern art nghệ thuật hiện đại
classical painting tranh cổ điển
impressionist painting tranh theo trường phái ấn tượng

Khi tới thăm viện bảo tàng hay phòng trưng bày bạn có thể hỏi mua vé :

How much is it to get in?nghe

vé vào trong bao nhiêu tiền?

Có một số nơi miễn phí vào cửa

Is there an admission charge?nghe

vào trong có mất phí không?

Only for the exhibition nghe

lối dành riêng cho phòng trưng bày

What time do you close?nghe

mấy giờ các anh/chị đóng cửa?

Thường các khu tham quan đóng cửa nghỉ thứ 2.

The museum's closed on Mondays nghe

bảo tàng đóng cửa vào thứ Hai hàng tuần

Một số tình huống thường gặp bên ngoài viên bảo tàng

Can I take photographs?nghe

tôi có thể chụp ảnh được không?

Would you like an audio-guide? nghe

anh/chị có cần bộ đàm hướng dẫn không?

Are there any guided tours today? nghe

hôm nay có buổi tham quan có hướng dẫn nào không?

What time does the next guided tour start? nghe

mấy giờ thì buổi tham quan có hướng dẫn tiếp theo bắt đầu?

Where's the cloakroom? nghe

phòng để đồ ở đâu?

We have to leave our bags in the cloakroom nghe

chúng tôi phải để túi trong phòng để đồ

Do you have a plan of the museum? nghe

các anh/chị có sơ đồ bảo tàng không?

Bên trong viên bảo tàng

Who's this painting by?nghe

ai vẽ bức tranh này?

This museum's got a very good collection of oil paintingsnghe

bảo tàng có một bộ sưu tập tranh sơn dầu rất hay

Hỏi ý kiến bạn bè về xem họ có thích cái gì đó hay ko
do you like …?

Do you like modern art ?nghe

cậu có thích nghệ thuật hiện đại không

Các dòng chữ bạn có thể gặp khi tới thăm viện bảo tàng hay phòng trưng bày
Free admission         Vào cửa miễn phí
No photography         Không chụp ảnh
Cloakroom                Phòng để áo mũ
Café                         Quán Café
Gift shop                   Cửa hàng quà tặng