Tại phòng khám nha khoa – At the dentist

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
hygienist chuyên viên vệ sinh răng
chip sứt , mẻ
dental caries bệnh sâu răng
filling hàn
injection mũi tiêm
x-ray tia X
drill máy khoan
syringe ống tiêm
instrument các dụng cụ
gauze pad miếng gạc

Tại quầy lễ tân

Bạn có thể tham khảo một số mẫu câu giao tiếp tại quầy lễ tân trong bài : Tại phòng khám bác sĩ .

hoặc tham khảo một số câu sau :

can I make an appointment to see the dentist ?  tôi có thể xin lịch hẹn gặp nha sĩ được không?
I’d like a check-up                                                  tôi muốn khám răng
please take a seat                                                  xin mời ngồi
would you like to come through?                           mời anh/chị vào phòng khám

 

Trong phòng khám :

Nha sỹ khám :

when did you last visit the dentist?                lần cuối cùng anh/chị đi khám răng là khi nào?
have you had any problems?                        răng anh/chị có vấn đề gì không?

I’ve got toothache                                            tôi bị đau răng
one of my fillings has come out                      một trong những chỗ hàn của tôi bị bong ra
I’ve chipped a tooth                                         tôi bị sứt một cái răng
I’d like a clean and polish, please                  tôi muốn làm sạch và tráng bóng răng

can you open your mouth, please?               anh/chị há miệng ra được không?
a little wider, please                                        mở rộng thêm chút nữa
I’m going to give you an x-ray                        tôi sẽ chụp x-quang cho anh/chị
you’ve got a bit of decay in this one              chiếc răng này của anh/chị hơi bị sâu
you’ve got an abscess                                  anh/chị bị áp xe

 

Điều trị

You need two fillings                                     anh/chị cần hàn hai chỗ
I’m going to have to take this tooth out         tôi sẽ nhổ chiếc răng này
Do you want to have a crown fitted?             anh/chị có muốn đặt một cái thân răng giả bên                                                                 ngoài chiếc răng hỏng không?
I’m going to give you an injection                   tôi sẽ tiêm cho anh/chị một mũi
Let me know if you feel any pain                     nếu anh/chị thấy đau thì cho tôi biết
Would you like to rinse your mouth out?        anh/chị có mốn súc miệng không?

You should make an appointment with the hygienist     anh/chị nên hẹn gặp chuyên viên vệ sinh răng
How much will it cost?                                                hết bao nhiêu tiền?

Bài 1:

Hãy nghe đoạn hội thoại sau tại phòng khám nha sỹ