Tại phòng khám nha khoa – At the dentist

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
hygienist chuyên viên vệ sinh răng
chip sứt , mẻ
dental caries bệnh sâu răng
filling hàn
injection mũi tiêm
x-ray tia X
drill máy khoan
syringe ống tiêm
instrument các dụng cụ
gauze pad miếng gạc

Những mẫu câu cần dùng khi đến phòng khám nha khoa

Tình huốngMẫu câu
Tại quầy lễ tân
  • Bạn có thể tham khảo một số mẫu câu giao tiếp tại quầy lễ tân trong bài:
    Tại phòng khám bác sĩ
  • Hoặc tham khảo một số câu sau:

Can I make an appointment to see the dentist? (Tôi có thể xin lịch hẹn gặp nha sĩ được không?)


I’d like a check-up. (Tôi muốn khám răng)

Nhân viên lễ tân nóiPlease take a seat. (Xin mời ngồi.)

Would you like to come through? (Anh/chị có muốn vào phòng khám luôn không?)

 Trong phòng khám, nha sỹ khámWhen did you last visit the dentist? (Lần cuối cùng anh/chị đi khám răng là khi nào?)
Have you had any problems? (Răng anh/chị có vấn đề gì không?)

Can you open your mouth, please?               (Anh/chị há miệng ra được không?)


A little wider, please. (Mở rộng thêm chút nữa.)
I’m going to give you an x-ray. (Tôi sẽ chụp x-quang cho anh/chị.)
You’ve got a bit of decay in this one. (Chiếc răng này của anh/chị hơi bị sâu.)

Trong phòng khám, bệnh nhân nóiI’ve got toothache. (Tôi bị đau răng.)
One of my fillings has come out. (Một trong những chỗ hàn của tôi bị bong ra.)

I’ve chipped a tooth. (Tôi bị sứt một cái răng.)


I’d like a clean and polish, please. (Tôi muốn làm sạch và tráng bóng răng.)

 Điều trịYou need two fillings. (Anh/chị cần hàn hai chỗ.)
I’m going to have to take this tooth out. (Tôi sẽ nhổ chiếc răng này.)
Do you want to have a crown fitted? (Anh/chị có muốn đặt một cái thân răng giả bên ngoài chiếc răng hỏng không?)
I’m going to give you an injection. (Tôi sẽ tiêm cho anh/chị một mũi.)
Let me know if you feel any pain. (Nếu anh/chị thấy đau thì cho tôi biết.)
Would you like to rinse your mouth out?(Anh/chị có muốn súc miệng không?)

You should make an appointment with the hygienist. (Anh/chị nên hẹn gặp chuyên viên vệ sinh răng.)

 Sau khi khám xongWhat do I need to do when I get home? (Tôi cần phải làm gì khi về nhà?)

How much does it cost? (Tôi khám hết bao nhiêu tiền?)

 

 

 

 

Bài 1:

Hãy nghe đoạn hội thoại sau tại phòng khám nha sỹ sau đó ghi lại những mẫu câu thông dụng và học thuộc