Super Bowl Sunday

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
championship chức vô địch
blanket che phủ, bao trùm
outdoor ngoài trời
recent gần đây
freeze đóng băng

Bài 1: Fill in the blank

Câu 1 :

The Denver Broncos take on the Seattle Seahawks in Super Bowl 48, the first Super Bowl game to be ______ by two states. The ______ states of New York and New Jersey are______ ______ the game at Metlife Stadium in East Rutherford, New Jersey.

 • 1.

  financed

 • 2.

  northestern

 • 3.

  jointly

 • 4.

  supporting

Câu 2 :

And, the below ______ that have hit many parts of the United States in recent days have caused more than a little ______ for many football fans.

 • 1.

  freezing temperatures

 • 2.

  concern

Câu 3 :

One would mean changing the game to an ______. There are also plans to give out ______ to those attending the Super Bowl game.

 • 1.

  earlier or later time

 • 2.

  warmer kits

Câu 4 :

This is the ______time the Denver Broncos have been to the Super Bowl. The Colorado team won the championship two times, in ______. That was the last time the team went to the Super Bowl.

 • 1.

  seventh

 • 2.

  1998 and 1999

Câu 5 :

The Pittsburgh Steelers and the Dallas Cowboys share the ______ for the most Super Bowl appearances. Both teams have been to the Super Bowl ______ times.

 • 1.

  top spot

 • 2.

  eight

Sunday is one of the biggest days of the year for sports fans in the United States.  It is Super Bowl Sunday, when the two best football teams of the year go head to head in the National Football League’s yearly championship game.  Steve Ember has more.

 

Ngày chủ nhật là một trong những ngày trọng đại nhất trong năm đối với những người yêu thể thao ở Mỹ. Đó là ngày chủ nhật Super Bowl, khi hai đội bóng xuất sắc nhất của năm đối đầu ở Giải Vô địch Quốc gia Bóng bầu dục được tổ chứ thường niên. Steve Ember sẽ mang lại thêm nhiều thông tin cho quý vị.

The Denver Broncos take on the Seattle Seahawks in Super Bowl 48, the first Super Bowl game to be financed by two states.  The northeastern states of New York and New Jersey are jointly supporting the game at Metlife Stadium in East Rutherford, New Jersey.

Denver Broncos trạm trán Seattle Seahawks ở Super Bowl làn thứ 48, giải Super Bowl đầu tiên được chu cấp về mặt tài chính bởi hai bang. Ban New York và New Jersey ở đông bắc đã cùng hỗ trợ tổ chức trận đấy ở Sân vận động Metlife ở Đông Rutherford, New Jersey.

This is also the first Super Bowl in history to be played outdoors in a cold weather state.  Winter weather blanketed the stadium with snow this week.  And, the below freezing temperatures that have hit many parts of the United States in recent days have caused more than a little concern for many football fans.

Đây cũng là trận Super Bowl đầu tiên trong lịch sử được chơi ở ngoài trời tại một bang có thời tiết lạnh. Tiết trời mùa đông đã phủ đầy tuyết lên sân đấu tuần này. Và, nhiệt độ dưới mức tạo băng xuất hiện ở nhiều vùng trên nước Mỹ trong những ngày gần đây đã gây ra nhiều quan ngại cho những fan hâm mộ bóng bầu dục.

NFL officials say they have several plans in place in case of bad weather.  One would mean changing the game to an earlier or later time.  There are also plans to give out warmer kits to those attending the Super Bowl game.

 

 

Những người tổ chức giải nói họ đã có một số kế hoạch phòng trường hợp thời tiết xấu. Một kế hoạch đặt ra là rời thời gian thi đấu lên sớm hoặc muộn hơn. Cũng có phương án phát những đồ giữ ấm cho những ai tham dự trận Super Bowl.

This is the seventh time the Denver Broncos have been to the Super Bowl.  The Colorado team won the championship two times, in 1998 and 1999.  That was the last time the team went to the Super Bowl.

 

Đây là lần thứ bảy Denver Broncos đến với Super Bowl. Đội Colorado đã giành chức vô dịch 2 lần, vào năm 1998 và 1999. Đó cũng là lần cuối họ có mặt tại Super Bowl.

 

The Seattle Seahawks have only made one Super Bowl appearance. That was back in 2006.  They lost that championship game to the Pittsburgh Steelers, with a final score of 21-10.

Seattle Seahawks mới chỉ tham dự Super Bowl một lần. Đó là vào năm 2006. Họ thua trong trận tranh vô địch với Pittsburgh Steelers với tỉ số 21-10.

The Pittsburgh Steelers and the Dallas Cowboys share the top spot for the most Super Bowl appearances.  Both teams have been to the Super Bowl eight times.

 

Pittsburgh Steelers và Dallas Cowboys chia đôi danh hiệu tham dự Super Bowl nhiều nhất. Cả hai đã từng tham dự tám lần.

The Washington Redskins have gone to five Super Bowls and were NFL champions three times.

 

Washington Redskins đã từng tham gia Super Bowls năm lần và ba lần giành chức vô địch.