Security Concerns Raised on Obama’s Asian Trip

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
aim nhằm mục đích
ally đồng minh
concern lo lắng , quan tâm
unwillingness sự không hài lòng , sự thiếu thiện chí
aid viện trợ
honor tôn trọng , kính trọng
seize chiếm đoạt
interpretation sự giải thích , làm sáng tỏ
inherent cố hữu , vốn có
sovereignty chủ quyền
maritime thuộc về hằng hải
negotiation cuộc đàm phán
back away from bác bỏ
incitement sự kích động , xúi giục
dispute sự tranh chấp
declare tuyên bố
affirmative khẳng định
agenda chương trình nghị sự
solidify củng cố

Bài 1:

It has been nearly three years since President Barack Obama announced what has been called the “Asia pivot.” The term describes increasing attention on East Asia and the Pacific after reducing American involvement in Iraq and Afghanistan.
 
This week, President Obama left Washington for a weeklong trip to four Asian countries. The trip aimed to re-state U.S. support for the security of Asian allies and for reducing trade barriers among Pacific nations.
 
Mr. Obama arrived in Japan Wednesday at a time when a number of allies are concerned about China’s military expansion. Many Japanese have noted the failure of the Obama administration to act on its threats to attack Syria. They have seen the administration’s unwillingness to provide military aid to Ukraine. The Japanese are worried that the United States may not come to Japan’s aid.

 

On Thursday, the president said the U.S. would honor a defense treaty with Japan if China seizes a disputed group of islands. The islands are known as Senkaku in Japan and as Diaoyu in China. Mr. Obama spoke after talks with Japanese Prime Minister Shinzo Abe.
“The treaty between the United States and Japan preceded my birth, so obviously this isn't a red line that I'm drawing. It is the standard interpretation over multiple administrations of the terms of the alliance, which is that territories under the administration of Japan are covered under the treaty. There's no shift in position. There's no red line that's been drawn. We're simply applying the treaty.”
But in Beijing, a Chinese foreign ministry spokesman noted that nothing has changed. The official said, “the Diaoyu Islands are China’s inherent territory” and the country would protect its “sovereignty and maritime rights.”
 
At his meetings in Tokyo, President Obama urged Japan to speed up talks for the Trans-Pacific Partnership. The partnership would create a free trade zone among Pacific countries. The negotiations were slowed down over Japanese taxes on agricultural products.
 
On Friday, the U.S president was in Seoul for talks with South Korean President Park Geun-hye. At a joint press conference, Mr. Obama said America would never back away from its promise to help South Korea. He also said the two countries will stand “shoulder to shoulder” against any incitement by North Korea. Earlier he gave a warning to the North against carrying out another nuclear test.
 
After two days in Seoul, Mr. Obama will visit Malaysia and then the Philippines. Territorial disputes with China and U.S. military cooperation will again come up for discussion.
This is President Obama’s fifth visit to Asia since taking office in 2009. Susan Rice is his National Security Advisor. Speaking before the Asian tour, she presented the trip as a chance to declare U.S. focus on Asia and the Pacific.
“Whether it ought to be viewed as a containment of China, I would say this trip has a very positive, affirmative agenda and that is how we are looking at it - as an opportunity to solidify and modernize our alliances and partnerships; as an opportunity to advance our economic agenda.”
 
And that’s In The News from VOA Learning English. I’m Steve Ember.

Đã gần ba năm kể từ khi Tổng thống Barack Obama công bố cái gọi là chính sách " trục Châu Á . "Thuật ngữ mô tả sự quan tâm ngày càng tăng tới Đông Á và Thái Bình Dương sau khi giảm sự chú ý của Mỹ tới Iraq và Afghanistan .

Tuần này , Tổng thống Obama rời Washington để thực hiện một chuyến đi kéo dài một tuần đến bốn nước châu Á. Chuyến đi nhằm mục đích tuyên bố lại cho rõ rằng Mỹ ủng hộ cho sự an toàn của đồng mình Châu Á và việc giảm bớt những rào cản thương mại giữa các quốc gia Thái Bình Dương.

Ngài Obama đến Nhật Bản hôm qua tại thời điểm khi mà một số đồng minh đang lo ngại về việc mở rộng quân sự của Trung Quốc .Một vài người dân Nhật nhận thấy sự thất bại của chính quyền Obama trong hành động đe dọa tấn công Syria của họ.Họ nhận thấy sự thiếu thiện chí của chính quyền này trong việc cung cấp viện trợ cho Ukraina.Người Nhật đang lo lắng rằng liên bang Hoa Kỳ có thể không tới Nhật viện trợ.

Hôm thứ Năm, Tổng thống Obama nói Hoa Kỳ sẽ tôn trọng hiệp ước quốc phòng với Nhật Bản nếu Trung Quốc chiếm đoạt tranh chấp nhóm các hòn đảo . Các hòn đảo được gọi là Senkaku ở Nhật Bản và là Điếu Ngư ở Trung Quốc. Ông Obama nói sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

" Hiệp ước giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản trước khi tôi sinh ra , vì vậy rõ ràng đây không phải là một đường giới hạn mà tôi đang vẽ.Nó là việc giải thích tiêu chuẩn qua nhiều chính quyền của các điều khoản của liên minh , đó là vùng lãnh thổ dưới sự quản lý của Nhật Bản được bảo vệ theo điều ước quốc tế .Không có sự thay đổi trong vị trí . Không có đường giới hạn nào được vẽ ra . Chúng tôi chỉ đơn giản là áp dụng các điều ước quốc tế .''
Nhưng ở Bắc Kinh , phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã nói rằng không có gì thay đổi.Các quan chức cho biết , " quần đảo Điếu Ngư là lãnh thổ cố hữu của Trung Quốc" và nước này sẽ bảo vệ nó "chủ quyền và các quyền hàng hải. "

Tại các cuộc họp của ông tại Tokyo, Tổng thống Obama kêu gọi Nhật Bản tăng tốc độ đàm phán cho các quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương.Quan hệ đối tác sẽ tạo ra một khu vực tự do thương mại giữa các quốc gia Thái Bình Dương. Các cuộc đàm phán đã bị chậm lại hơn thuế của Nhật Bản về các sản phẩm nông nghiệp.

Vào thứ 6 vừa qua ,Tổng thống Mỹ đã ở Seoul để hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Park Geun -hye .Tại một cuộc họp báo chung , Tổng thống Obama cho biết Mỹ sẽ không bao giờ bác bỏ lời hứa của mình giúp Hàn Quốc.Ông cũng cho biết hai nước sẽ đứng " vai kề vai " chống lại mọi sự kích động của Bắc Triều Tiên . Trước đó ông đã đưa ra một cảnh báo cho Triều Tiên phản đối việc thực hiện một vụ thử hạt nhân .

Sau hai ngày ở Seoul , ông Obama sẽ tới thăm Malaysia và sau đó là Philippines. Tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc và hợp tác quân sự Mỹ một lần nữa sẽ đưa ra để thảo luận.
Đây là chuyến thăm thứ năm của Tổng thống Obama đến châu Á kể từ khi nhậm chức vào năm 2009.Susan Rice là Cố vấn An ninh Quốc gia của nước này.Phát biểu trước chuyến du lịch châu Á , cô bày tỏ chuyến đi như một cơ hội để tuyên bố sự tập trung của Mỹ vào châu Á và Thái Bình Dương .
" Cho dù điều này nên được xem như một chính sách ngăn chặn đối với Trung Quốc , tôi sẽ nói chuyến đi này là một chương trình nghị sự khẳng định rất tích cực và đó là cách chúng ta nhìn vào nó như là một cơ hội để củng cố và hiện đại hóa các liên minh và quan hệ đối tác của chúng tôi ; là cơ hội để thúc đẩy chương trình nghị sự kinh tế của chúng tôi .