Rolex company – Công ty Rolex

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
unveil khánh thành,trưng bày
capable có khả năng
delicate tinh vi, tinh xảo, tinh tế
mechanism máy móc, cơ cấu
element điều kiện thời tiết
pioneer đi đầu, tiên phong
virtually hầu như
breakthrough sự đột phá,phát minh quan trọng
manufacture công nghiệp,sự chế tạo,sự sản xuất
wrist-watch đồng hồ đeo tay
perpetual vĩnh viễn,bất diệt,liên tục

– Trước khi đọc bài,các bạn nên xem qua phần “Từ vựng và mẫu câu cơ bản” ở trên trước,cố gắng học thuộc những từ chưa biết để áp dụng vào bài đọc.

– Để đọc bài,các bạn click chuột vào phần “Nội dung” bên dưới.

Để xem bài dịch tiếng Việt,click chuột vào phần “Bài dịch”.

Bài 1:

Exactly 50 years ago a man called Hans Wilsdorf unveiled the Rolex Oyster case. It was the first case that was truly capable of protecting the delicate watch mechanisms, not only against water, but also dust, dirt, shock and the elements.

 

Since then, Rolex have gone on to pioneer virtually every major breakthrough in the manufacture of the wrist-watch, from the perpetual self-winding movement to the Day-Date showing the date and day of the week in full.

 

All this time, the Rolex owners themselves have not been idle. Lord Hunt has conquered Everest. Sir Francis Chichester has sailed round the world single-handed. And Jackie Stewart and Arnold Palmer have become legends in the world of motor racing and golf.

 

Now, to mark the 50th anniversary of the Oyster case, Rolex have created the Awards for Enterprise. Their aim is to stimulate new projects which carry on the tradition of enterprise and achievement associated with the name Rolex.

 

Đúng 50 năm trước, một người đàn ông có tên là Hans Wilsdorf công bố chiếc vỏ đồng hồ Rolex Oyster . Đó là chiếc vỏ đầu tiên thực sự có khả năng bảo vệ các cơ chế đồng hồ tinh tế, không chỉ chống được nước, mà còn bụi bẩn, sốc và các yếu tố môi trường.

 Kể từ đó,Rolex đã đi tiên phong trong hầu như tất cả các bước đột phá lớn trong sản xuất của đồng hồ đeo tay,từ hoạt động tự lên dây cót vĩnh viễn tới Day- Date: hiển thị đầy đủ các ngày trong tuần.

 

Trong suốt thời gian này, các chủ sở hữu Rolex đã không để mình được nhàn rỗi. Lord Hunt đã chinh phục Everest. Sir Francis Chichester đã đi thuyền vòng quanh thế giới một tay. Và Jackie Stewart và Arnold Palmer đã trở thành huyền thoại trong thế giới của động cơ xe đua và golf.

 

Ngày nay, để đánh dấu kỷ niệm 50 năm vỏ Oyster , Rolex đã tạo ra giải thưởng cho doanh nghiệp. Mục đích của họ là để kích thích các dự án mới mà có thể  tiếp tục truyền thống của doanh nghiệp và có được sự liên kết với cái tên Rolex.