Numbers: I, for one, use these expressions often

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
expression thành ngữ
concerned lo lắng , quan tâm
wise khôn ngoan
regrettable đáng tiếc
Thành ngữ - Ngữ pháp
for one sb look out for number one take care of number one self-centered to pull a fast one on you one in a million one of the boys one of those days a quick one one too many.
one for the road One by one at one with himself At one time roll up into one One of these days one of those things the one that got away one good turn deserves another his number would have been up be back to square one
 

Bài 1:

Câu 1 :

Many people consider themselves number one, the most ......  person. They are always looking out for ......  one and taking care of number one. It is as if they are the one and only person on ..... . Some people however, are not so self-centered. My brother is such a person. It is true – no joke. I am not.... to pull a fast one on you.

 • 1.

  important

 • 2.

  number

 • 3.

  Earth

 • 4.

  trying

Câu 2 :

First, you have to understand that my brother is one in a million. He is such a .....  person. All his friends like him. They consider him one of the ..... . Recently, my brother had a bad day at the office. It was just one of those days. Nothing went right. So he stopped at a....  bar -- a drinking place -- after leaving work. My brother planned to have a glass of beer with his friends -- a quick one – before he went home. But a quick one turned ....  one or two, and soon those became one too many.

 • 1.

  nice

 • 2.

  boys

 • 3.

  local

 • 4.

  into

Today I will tell about expressions using numbers. Let us start with the number one. Numbers can be tricky. On the one hand, they are simply numbers. On the other hand, they have meanings. I for one use these expressions a lot.

Many people consider themselves number one, the most important person. They are always looking out for number one and taking care of number one. It is as if they are the one and only person on Earth. Some people however, are not so self-centered. My brother is such a person. It is true – no joke. I am not trying to pull a fast one on you.

First, you have to understand that my brother is one in a million. He is such a nice person. All his friends like him. They consider him one of the boys. Recently, my brother had a bad day at the office. It was just one of those days. Nothing went right. So he stopped at a local bar -- a drinking place -- after leaving work. My brother planned to have a glass of beer with his friends -- a quick one – before he went home. But a quick one turned into one or two, and soon those became one too many.

As my brother was leaving, he ordered a last drink -- one for the road. His friends became concerned. One by one, they asked him if he was able to drive home safely.

Now my brother is a wise and calm person. He is at one with himself. He recognizes when he has had too much alcohol to drink. So he accepted an offer for a ride home from a female friend.

Hôm nay tôi sẽ nói về các thành ngữ sử dụng các con số. Chúng ta hãy bắt đầu với số một .Những con số có thể tinh tế. Một măt chúng chỉ là những con số đơn giản. Mặt khác , chúng mang nhiều ý nghĩa. Chắc chắn tôi sử dụng những thành ngữ đó rất nhiều.

Nhiều người tự cho mình là số một, người quan trọng nhất. Họ luôn được chú ý nhất và được chăm sóc đặc biệt. Điều này như họ chỉ là người duy nhất trên trái đất. Tuy nhiên có vài người không quá mất tự chủ.Anh trai tôi là một người như vậy. Đó là sự thật, không phải chuyện đùa. Tôi đang không cố gắng đùa bạn.

Trước tiên thì bạn phải hiểu rằng anh tôi là một người hiếm có.. Anh ấy là một người rất dễ mến. Tất cả bạn bè đều quý mến anh ấy. Họ coi anh ấy là một người đàn ông điển hình.Gần đây anh tối có một ngày tồi tệ tại văn phòng.Đó chỉ là một ngày xui xẻo.Không có chuyện gì đi đúng hướng cả.Vì vậy anh ấy dừng lại tại 1 quán bar địa phương uống 1 chút ở đó và sau khi rời khỏi nơi làm việc. Anh tôi có kế hoạch nhậu với bạn của anh ấy , uống nhanh 1 cốc trước khi anh ấy trở về nhà.Nhưng một cốc rồi thành 2 cốc và nhanh chóng thành quá nhiều.

Trước khi anh tôi rời đi anh ấy đã gọi nốt cốc cuối cùng. -- cốc cuối trước khi ra về. Bạn bè anh ấy bắt đầu cảm thấy lo lắng. Từng người một, hỏi anh ấy xem là anh ấy có thể tự lái xe về nhà an toàn được không.

Hiện tại thì anh ấy là một người rất sáng suốt và điềm tĩnh. Anh ấy biết tự chủ. Anh ấy nhận ra là mình đã uống rất nhiều rượu. Bởi vậy nên anh đồng ý để một người bạn gái đưa về nhà.

Bài 2:

Câu 1 :

At one time in the past, my brother had been in .... with this woman. She is a great person -- kind, thoughtful and .....  -- all good qualities rolled up into one. But sadly their relationship did not .... . He always used to say "One of these days, I am going to ..... this girl." But that never happened.

 • 1.

  love

 • 2.

  intelligent

 • 3.

  work

 • 4.

  marry

Câu 2 :

If my brother had driven .... from the bar that night, his number would have been up. Something ....would have happened. Thankfully he made it home safely. And, he and the .... are back to square one. They are back to .... they started – being friends.

 • 1.

  home

 • 2.

  bad

 • 3.

  woman

 • 4.

  where

At one time in the past, my brother had been in love with this woman. She is a great person -- kind, thoughtful and intelligent -- all good qualities rolled up into one. But sadly their relationship did not work. He always used to say "One of these days, I am going to marry this girl." But that never happened.

For one thing, she did not love him as much as he loved her. It was just one of those things. The situation was regrettable and my brother had to accept it. But even now, he considers her the one that got away.

However, they are still friends. And because my brother had been kind to her, she felt that one good turn deserves another. He was good to her and she wanted to help him in return. So she drove him home.

If my brother had driven home from the bar that night, his number would have been up. Something bad would have happened. Thankfully he made it home safely. And, he and the woman are back to square one. They are back to where they started – being friends.

Trước kia, anh tôi đã từng yêu người phụ nữ này .Cô ấy là một người phụ nữ tuyệt vời, chu đáo và thông minh-- tất cả những phẩm chất tốt đó kết hợp vào làm một.Nhưng đáng buồn là mối quan hệ của họ không thành.Anh ấy luôn nói rằng " Chẳng bao lâu nữa tôi sẽ cưới cô gái này" .Những điều đó không bao giờ xảy ra nữa.

Vì một lý do là cô ấy đã không yêu anh ấy nhiều như anh yêu cô. Đó chỉ là một điều không may.Một chuyện rất đáng tiếc nhưng anh tôi vẫn phải chấp nhận. Những thậm chỉ đến bây giờ , anh ấy vẫn quan tâm đến cô người đã rời bỏ anh.

Tuy nhiên thì họ vẫn coi nhau là những người bạn .Và bởi vì anh tôi vẫn đối xử tốt với cô , nên cô cho rằng ở hiền sẽ gặp lành. Anh tôi tốt với cô ấy nên cô ấy muốn giúp đưa anh ấy về nhà. Thế nên cô ấy đã lái xe đưa anh về.

Nếu anh tôi tự lái xe từ quán bar về vào đêm hôm đó thì anh ấy đã tới số. Chuyện gì đó không hay có thể đã xảy ra. Thật may mắn là anh ấy đã về đến nhà an toàn. Anh và người phụ nữ ấy quay lại với nhau. Họ trở lại nơi họ đã bắt đầu – là những người bạn của nhau.