Một đoạn văn hoàn chỉnh

Tham khảo:

cấu trúc câu

câu thông dụng

bí kíp cải thiện kĩ năng viết

 

Bài viết này sẽ giúp bạn học cách viết và cung cấp các loại đoạn văn phổ biến trong các bài viết (đặc biệt là bài viết học thuật)

 

  1. Xây dựng dàn ý (Start with an OUTLINE)

Một bản phác thảo ngắn gọn sẽ làm cho việc phát triển các câu chủ đề dễ dàng hơn và sắp xếp các đoạn văn của bạn theo thứ tự hiệu quả nhất.

  • Bạn nên bắt đầu dàn bài bằng cách nêu rõ điểm mấu chốt của đoạn văn.
  • Tiếp theo, liệt kê các câu chủ đề cho mỗi đoạn (hoặc các phần) của bài viết
  • Bạn có thể nhận thấy rằng các câu chủ đề lấy được trực tiếp từ luận điểm, và giải thích, chứng minh, hoặc mở rộng trên mỗi yêu cầu của luận điểm.

Khi bạn đã có một dàn bài, bạn có thể làm theo ba bước để viết các đoạn văn của mình một cách hiệu quả:

  • Sử dụng luận điểm của bạn để giúp bạn tổ chức phần còn lại của bài báo.
  • Viết một danh sách các câu chủ đề, và đảm bảo rằng những câu chủ đề phải liên quan đến luận điểm, luận cứ sẽ đưa ra trong bài
  • Loại bỏ các tài liệu không liên quan đến luận điểm và chủ đề của bài.

 

  1. Viết câu chủ đề (TOPIC SENTENCE)

Câu chủ đề phải thâu tóm ý chính của đoạn văn. Mặc dù câu chủ đề có thể xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào trong đoạn văn, nhưng trong các bài viết học thuật, chúng thường xuất hiện ngay từ đầu.

Câu chủ đề tác dụng theo hai hướng đồng thời. Câu chủ đề liên quan đến đoạn văn và ý chính toàn bài, và đóng vai trò là dấu hiệu cho luận điểm của bài nói chung, nhưng nó cũng định nghĩa phạm vi của đoạn văn.

Các câu chủ đề thường giống như những luận điểm nhỏ. Các câu chủ đề phải thống nhất trong bài. Hơn nữa, các luận điểm, luận cứ đưa ra phải chứng minh cho câu chủ đề đó.

 

  1. Phân chia lý lẽ (ARGUMENTS)

Bắt đầu một đoạn văn mới là một dấu hiệu cho người đọc của bạn rằng bạn đang bắt đầu một ý tưởng mới hoặc đánh dấu một điểm mới. Vì dàn ý của bạn sẽ giúp bạn chia bài thành các phần, các đoạn văn phải tương ứng với các phân chia lôgic trong bài. Nếu các đoạn văn của bạn quá dài, chia đoạn thành các đoạn ngắn hơn, dễ quản lý hơn; Nếu đoạn quá ngắn, hãy tìm các chủ đề rộng hơn cho phép bạn kết hợp một số ý tưởng của mình.

 

  1. Phát triển đoạn văn thống nhất và mạch lạc (UNIFIED and COHERENT paragraphs)

Một đoạn được thống nhất khi mỗi câu phát triển (luận cứ, luận chứng) phải ủng hộ cho câu chủ đề. Nó phải có một sự tập trung duy nhất và không chứa bất kỳ sự kiện không liên quan. Mỗi câu phải đóng góp cho đoạn văn bằng cách giải thích, minh hoạ, hoặc mở rộng câu chủ đề. Để xác định liệu một đoạn văn có được phát triển tốt hay không, hãy tự hỏi mình: “Tôi đang cố gắng chuyển tải điều gì ở đây?” (Câu chủ đề) và sau đó “Mỗi câu có liên quan rõ ràng đến ý tưởng này?”

Có một số cách để bạn có thể xây dựng các đoạn văn rõ ràng. Phần này sẽ thảo luận ba loại cấu trúc đoạn phổ biến nhất: phát triển chi tiết, so sánh và tương phản, và quá trình. Cuối cùng, nó sẽ cho thấy hầu hết các đoạn văn được xây dựng từ sự kết hợp của các chiến lược phát triển.

 

Phát triển đoạn văn theo chi tiết

Đây là hình thức phổ biến và dễ phát triển nhất của đoạn văn: bạn chỉ cần mở rộng câu chủ đề bằng các ví dụ cụ thể hoặc hình minh họa.

 

Phát triển đoạn theo so sánh và tương phản

Bạn nên xem xét phát triển đoạn văn của bạn bằng cách so sánh và tương phản khi bạn mô tả hai hoặc nhiều thứ, nhưng không phải tất cả mọi thứ. Bạn có thể chọn để so sánh từng điểm (X lớn, Y là nhỏ, X và Y đều có đặc điểm nào.) Hoặc từng đối tượng (X lớn và có đặc điểm này, Y là nhỏ và có đặc điểm kia.).

 

Phát triển đoạn theo quy trình

Sự phát triển đoạn văn theo quá trình bao gồm một mô tả từng bước đơn giản. Đây giống như công thức theo sau trong phần “phương pháp” của một thí nghiệm trong phòng thí nghiệm. Mô tả quá trình thường đi theo trình tự thời gian.

 

Kết hợp các cách viết

Thông thường, một đoạn văn sẽ chứa sự phát triển bằng cách kết hợp các phương pháp. Nó có thể bắt đầu bằng một sự so sánh ngắn gọn, ví dụ, và tiếp tục cung cấp mô tả chi tiết về các đối tượng được so sánh. Một quá trình phân tích có thể bao gồm một phần ngắn gọn của quá trình được đề cập.

 

TÓM LẠI:

Thông thường, một đoạn văn sẽ có cấu trúc như chiếc bánh hamburger này

giữa các Supporting sentence sẽ là các dẫn chứng chứng minh cho luận cứ, luận điểm 1 các chặt chẽ và thuyết phục.