Microsoft and Yahoo

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
competition sự cạnh tranh
reject từ chối
offer lời đề nghị, sự chào hàng
stock cổ phiếu,cổ phần chứng khoán
undervalue đánh giá thấp
share cổ phiếu
shareholder cổ đông
drop sự sụt giảm
attempt sự cố gắng, nỗ lực
hostile đối thủ, thù địch
anger sự tức giận
deal thỏa thuận
purchase sự mua, tậu
competitor đối thủ
approve tán thành, chấp thuận
negotiate
Thành ngữ - Ngữ pháp

board of directors

Writers Guild of America

Alliance of Motion Picture

Television Producer

 

Bài 1:

Câu 1 :

The competition between Microsoft and Google took a new turn on February ....... Microsoft made a public offer to buy the Internet company Yahoo. Microsoft says the combined ..... would be in a better position to compete against Google in the online services market.

 • 1.

  first

 • 2.

  companies

Câu 2 :

Microsoft says it offered a full and.... price. It says moving forward ........with the deal would be in the best interest of shareholders. Yet since ......first, the value of Microsoft's offer has fallen to ........dollars a share because of a drop in its stock.

 • 1.

  fair

 • 2.

  quickly

 • 3.

  February

 • 4.

  twenty-nine

The competition between Microsoft and Google took a new turn on February first. Microsoft made a public offer to buy the Internet company Yahoo. Microsoft says the combined companies would be in a better position to compete against Google in the online services market.

This week, Yahoo rejected the offer. Its board of directors said the price undervalued the company. The offer was worth almost forty-five billion dollars in cash and stock, or thirty-one dollars per Yahoo share. Yahoo is said to want forty dollars a share.

Microsoft says it offered a full and fair price. It says moving forward quickly with the deal would be in the best interest of shareholders. Yet since February first, the value of Microsoft's offer has fallen to twenty-nine dollars a share because of a drop in its stock.

Microsoft thinks it could better compete against Google with Yahoo's expert knowledge. Microsoft could attempt a hostile takeover. But that is not the way it normally does business, and there is risk of angering Yahoo's employees.

Sự cạnh tranh giữa Microsoft và Google đã diễn ra theo một chiêu hướng mới vào đầu tháng 2 vừa qua.Microsoft đã thực hiện một cuộc chào mua công khai để mua lại mạng lưới công ty Yahoo.Microsoft cho hay tập đoàn công ty sẽ có một vị trí tốt hơn để cạnh tranh với Google trên thị trường dịch vụ trực tuyến .

Tuần này , Yahoo đã từ chối lời đề nghị.Hội đồng quản trị của công ty cho biết giá đó là đánh giá quá thấp công ty.Giá được trả là gần 40 nghìn tỉ đô la tiền mặt và cổ phiếu, hoặc ba mươi mốt đô la cho mỗi cổ phiếu của Yahoo.Yahoo cho biết là muốn bốn mươi đô la cho một cổ phiếu.

Microsoft nói rằng họ đã đưa ra một mức giá đầy đủ và công bằng. Điều đó cho thấy sự chuyển biến nhanh chóng với sự giao dịch này sẽ là lợi ích tốt nhất cho các cổ đông.Tuy nhiên, kể từ đầu tháng Hai , giá trị lời đề nghị của Microsoft đã giảm xuống còn hai mươi chín đô la một phần vì sự sụt giảm cổ phiếu của họ.

Tập đoàn Microsoft cho rằng họ thể cạnh tranh tốt hơn với Google với kiến thức chuyên môn của Yahoo.Microsoft có thể cố gắng tiếp quản công ty đối thủ.Nhưng đó không phải là cách họ thường làm kinh doanh , và điều đó có nguy cơ chọc giận nhân viên của Yahoo.

Bài 2:

Câu 1 :

The purchase would be the ...... ever by the world's leading software maker. Yet Microsoft has made little progress in its Internet search abilities and in the growing business of online advertising. Google, the leading Internet search company, is the ....... competitor for those advertising dollars.

 • 1.

  largest

 • 2.

  strongest

Câu 2 :

Internet technology was also at the heart of the .... and movie writers strike, which ended this week. Writers voted in Los Angeles and New York to return to work after one..... days on strike. A proposed new ...... would pay them for the.......time for creative material that appears online and in other new media.

 • 1.

  television

 • 2.

  hundred

 • 3.

  contract

 • 4.

  first

In the last two weeks, Yahoo has discussed possible combinations with other companies, including the News Corporation, AOL and Google. But Yahoo may not be able to avoid a buyout by Microsoft. The latest reports are that some big Yahoo shareholders would support a deal if Microsoft raised its offer.

The purchase would be the largest ever by the world's leading software maker. Yet Microsoft has made little progress in its Internet search abilities and in the growing business of online advertising. Google, the leading Internet search company, is the strongest competitor for those advertising dollars.

Microsoft is based in Redmond, Washington. Yahoo and Google are in California's Silicon Valley.

Internet technology was also at the heart of the television and movie writers strike, which ended this week. Writers voted in Los Angeles and New York to return to work after one hundred days on strike. A proposed new contract would pay them for the first time for creative material that appears online and in other new media.

Members of the Writers Guild of America are expected to approve the three-year deal with the Alliance of Motion Picture and Television Producers. Now the producers need to negotiate a new agreement with the Screen Actors Guild or risk another strike. The current contract with the actors union ends June thirtieth.

Trong hai tuần qua, Yahoo đã bàn bạc về khả năng kết hợp với các công ty khác,trong đó có Tổng công ty News , AOL và Google.Nhưng Yahoo có thể không tránh được khả năng bị Microsoft mua lại.Theo các báo cáo mới nhất có một số cổ đông lớn của Yahoo sẽ ủng hộ thỏa thuận nếu Microsoft đưa ra đề nghị của mình.

Đây sẽ là vụ mua bán lớn nhất từ ​​trước bởi nhà sản xuất phần mềm hàng đầu thế giới.Tuy nhiên, Microsoft đã có rất ít những tiến bộ trong khả năng tìm kiếm trên Internet và trong phát triển kinh doanh quảng cáo trực tuyến.Google, công ty tìm kiếm Internet hàng đầu , là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất đối với việc kiếm tiền từ quảng cáo.

Microsoft có trụ sở tại Redmond , Washington . Yahoo và Google đều ở thung lũng Silicon ở California .Công nghệ Internet cũng có mặt tại trung tâm truyền hình và phim của những nhà văn đình công, việc đó đã kết thúc trong tuần này.Các nhà văn đã bỏ phiếu ở Los Angeles và New York để trở lại làm việc sau một trăm ngày đình công.Hợp đồng mới được đề nghị sẽ trả tiền họ lần đầu tiên cho các tài liệu sáng tạo xuất hiện trực tuyến và trong phương tiện truyền thông mới khác .

Các thành viên của Hội nhà văn Mỹ dự kiến ​​sẽ phê duyệt các hợp đồng ba năm với Liên minh Điện ảnh và nhà sản xuất truyền hình .Bây giờ các nhà sản xuất cần phải thương lượng một thỏa thuận mới với Hội diễn viên điẹn ảnh hoặc sẽ đối mặt với nguy cơ khác.Các hợp đồng hiện tại với công đoàn diễn viên kết thúc vào ngày 13 tháng sáu.