Hollywood looks overseas for talent and profit

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
profit lợi nhuận
illegally trái phép
piracy vi phạm bản quyền
effort sự cố gắng, nỗ lực
fierce khốc liệt
attention sự chú ý
Thành ngữ - Ngữ pháp

best supporting actress

best actress

Motion Picture Association

 

Bài 1:

Câu 1 :

Daniel Day-Lewis and Tilda Swinton are British. He won best actor for "There Will Be Blood"; she won best ..... actress for "Michael Clayton." French actress Marion Cotillard won the Oscar for best actress for "La Vie en Rose." And Spain's Javier Bardem won best supporting actor in "No Country for Old Men." Hollywood is ...... looking outside America's borders for stars and profit.

 • 1.

  supporting

 • 2.

  increasingly

Câu 2 :

For the last three months of two thousand ......, foreign sales totaled about eight hundred eighty million dollars. But there is ..... competition for each movie dollar.

 • 1.

  seven

 • 2.

  fierce

This year, something happened at the Academy Awards that had not happened since nineteen sixty-four. All the winners for best acting were from outside the United States.

Daniel Day-Lewis and Tilda Swinton are British. He won best actor for "There Will Be Blood"; she won best supporting actress for "Michael Clayton." French actress Marion Cotillard won the Oscar for best actress for "La Vie en Rose." And Spain's Javier Bardem won best supporting actor in "No Country for Old Men." Hollywood is increasingly looking outside America's borders for stars and profit.

Jonathan Taplin is a professor at the USC Annenberg School for Communication at the University of Southern California. He says that today, about fifty-four
percent of the ticket sales for Hollywood studios now come from outside the United States.

For the last three months of two thousand seven, foreign sales totaled about eight hundred eighty million dollars. But there is fierce competition for each movie dollar.

Hollywood has lost market share in some places as other countries develop their own film industries. For example, in the mid-eighties, American films had eighty percent of the market in South Korea.Today that share is about forty percent.Hollywood also faces competition from illegally copied movies, a major issue to the Motion Picture Association of America.

Năm nay, một vài sự việc xảy ra tại lễ trao giải Oscar mà không có kể từ năm 1964 . Tất cả những người chiến thắng cho diễn xuất tốt nhất không phải đến từ Mỹ .

Daniel Day-Lewis và Tilda Swinton là người Anh . Ông đã giành nam diễn viên tốt nhất cho " There Will Be Blood " , cô giành được gải diễn viên phụ xuất sắc nhất cho vai diễn viên " Michael Clayton ". Nữ diễn viên Pháp Marion Cotillard đã giành được giải Oscar cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong bộ phim " La Vie en Rose. Và nam diễn viên người Tây Ban Nha Javier Bardem giành giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất nhất trong " No Country for Old Men ". Hollywood ngày càng tìm kiếm đc nhiều ngôi sao và lợi nhuận bên ngoài biên giới của Mỹ.

Jonathan Taplin là một giáo sư tại Trường USC Annenberg tại hãng truyền thông tại Đại học Nam California. Ông nói rằng ngày hôm nay, khoảng năm mươi bốn
phần trăm của doanh thu phòng vé cho các hãng phim Hollywood hiện nay đến từ bên ngoài nước Mỹ .

Trong ba tháng cuối năm 2007 , tổng số doanh thi tại nước ngoài đạt khoảng 880.000000 đô la. Nhưng có sự cạnh tranh khốc liệt cho mỗi bộ phim bom tấn.

Hollywood đã bị mất thị phần ở một số nơi như các quốc gia khác phát triển các ngành công nghiệp điện ảnh của mình. Ví dụ , trong những năm giữa thập niên tám mươi , các hàng phim Mỹ đã có tám mươi phần trăm trong thị trường tại Hàn Quốc.Ngày nay số cổ phiếu chiếm khoảng bốn mươi phân trăm .Hollywood cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh từ sao chép phim trái phép , một vấn đề lớn đối với Hiệp hội Điện ảnh Mỹ.

Bài 2:

Câu 1 :

The trade group estimated more than eighteen billion dollars in worldwide losses from piracy in two thousand.....From left, Daniel Day-Lewis, Tilda Swinton, Marion Cotillard
and Javier BardemHollywood reporter Alan Silverman says ...... has influenced how American movies are released

 • 1.

  five

 • 2.

  piracy

The trade group estimated more than eighteen billion dollars in worldwide losses from piracy in two thousand five.From left, Daniel Day-Lewis, Tilda Swinton, Marion Cotillard
and Javier BardemHollywood reporter Alan Silverman says piracy has influenced how American movies are released. In the past, Hollywood studios waited months after the American release of a film to release it in foreign markets.

Now, many aim to release films at the same time around the world. Foreign markets may also influence how people get their movies. Different nations have different levels of technology.

Efforts to settle on the next-generation DVD got a lot of attention recently. Sony's Blu-ray technology for high-definition televisions won the competition with Toshiba's HD DVD format.Yet DVD sales have dropped in recent years. This may be a sign that people are increasingly getting their movies off the Internet. The Internet is another front inHollywood's war on piracy.

But more than that, it presents complex business questions for an industry now built mostly on DVD and ticket sales.

Nhóm thương mại ước tính hơn mười tám tỷ đô la thiệt hại trên toàn thế giới từ vi phạm bản quyền trong năm 2005.Từ trái, Daniel Day-Lewis , Tilda Swinton , Marion Cotillard và Javier BardemHollywood phóng viên Alan Silverman nói vi phạm bản quyền đã ảnh hưởng như thế nào bộ phim Mỹ được phát hành.Trước đây, các hãng phim Hollywood phải chờ hàng tháng sau khi phát hành ở Mỹ của một bộ phim để phát hành nó trong thị trường nước ngoài .

Bây giờ, nhiều mục tiêu để phát hành bộ phim cùng lúc trên toàn thế giới . Thị trường nước ngoài cũng có thể ảnh hưởng đến cách mọi người có được bộ phim của họ . Các quốc gia khác nhau có những trình độ công nghệ khác nhau

Nỗ lực giải quyết trên đĩa DVD thế hệ tiếp theo gần đây có rất nhiều sự chú ý . Công nghệ Blu-ray của Sony cho truyền hình độ nét cao đã giành chiến thắng với HD DVD format.Yet DVD bán hàng của Toshiba đã giảm trong những năm gần đây.Điều này có thể là một dấu hiệu cho thấy mọi người đang ngày tách phim của họ ra khỏi Internet. Internet là một mặt trận chiến tranh tại Hollywood về vấn đề vi phạm bản quyền .

Nhưng hơn thế nữa, nó đặt ra câu hỏi kinh doanh phức tạp đối với một ngành công nghiệp hiện nay được xây dựng chủ yếu trên đĩa DVD và bán vé