Hỏi và chỉ đường – Direction.

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
go past đi qua
go along the river đi dọc theo bờ sông
go toward the church Đi theo hướng đến nhà thờ
Turn left into Oxford Street rẽ trái vào đường Oxford
Turn right into Oxford Street rẽ phải vào đường Oxford
Go straight on Elm Street đi thẳng đường Elm
Follow Elm Street for 200 metres Đi theo đường Elm khoảng 200m
Follow Elm Street until you get to the church Đi theo đường Elm đến khi bạn gặp nhà thờ
in front of phía trước
between ở giữa
next to bên cạnh
opposite đối diện

I – Hỏi và chỉ đường trong tiếng Anh:

Khi cần hỏi đường, ta có thể dùng các câu sau:

(Xin lỗi, bạn có thể chỉ cho tôi đường đến……..)

(Xin lỗi,bạn có biết …..ở đâu không)

– Nếu bạn không biết đường, có thể dùng các câu sau:

– Nếu bạn biết đường, có thể dùng 1 trong các mẫu câu sau:

Các bạn có thể tham khảo thêm cách hỏi và chỉ đường ở mục Từ vựng và Mẫu câu thông dụng trên đầu.

II – Hỏi về khoảng cách:

Trong việc hỏi và chỉ đường, ta cũng thường gặp các trường hợp hỏi về khoảng cách quãng đường.

Để hỏi, ta dùng mẫu câu:

How far is it?                            Chỗ đó cách đây bao xa

Hoặc          How far is it from…….to……?    Từ chỗ….. đến chỗ……cách nhau bao xa?

Để trả lời, ta có thể nói:

It’s not far: Không xa lắm

It’s quite close: Khá gần

It’s quite a long way: Khá xa

It’s about 5km: Cách đây khoảng 5km

Để hiểu thêm về cách hỏi và chỉ đường trong tiếng Anh,các bạn xem video và nghe các đoạn hội thoại dưới đây nhé!

Bài 1:

traffic light
mail box
stop sign
fire hydrant
go straight for one block
go straight for two blocks
go straight for one block and turn left
go straight for two blocks and turn right
go to the cafe and turn right
go to the cafe and turn left
go to the bakery and turn left
go to the bakery and turn right
go one block past the inn
go to the inn and turn right
go one block past the movie theater
go to the movie theater and turn right
go to the bookstore and turn right. Then go straight for two blocks.
go to the bookstore and turn right. Then go straight for one block
go to the bookstore and turn left. Then go straight for one block.
go to the bookstore and turn left. Then go straight for two blocks.
go two blocks. The bank is on your right.
go two blocks. The restaurant is on your left.
go two blocks. The café is on your right.
go two blocks. the movie theater is on your left
How do I get to the inn? Go one block past the stop sign.
How do I get to the movie theater? Go to the mailbox and turn right, then go one block.
How do I get to the café? Go to the mailbox and turn left, then go one block.
How do I get to the inn? go two blocks past the traffic signal.
Where is the bank? It's past the fire hydrant on your right
Where is the bakery? It's past the mailbox on your left.
Where is the bank? It's past the stop sign on your right
How do I get to the bakery? Go to the traffic signal and turn left. The bakery is on your right.
How do I get to the book store? Go to the traffic signal and turn left. the book store is on your left.
How do I get to the post office? Go to the traffic signal and turn right. the post office is on your right.
How do I get to the inn? Go to the traffic signal and turn right. the inn on your left.
How do I get to the inn? Go to the bookstore and turn left, then go two blocks. It's on your right.
How do I get to the movie theater? Go to the bank and turn left, then go one block. It's on your left.
How do I get to the café? Go to the post office and turn right, then go one block. It's on your right.
How do I get to the bank? Go to the mailbox and turn right? then go two blocks. It's on your right.

Bài 2:

1.
- Excuse me, where's the post office?
- The post office? go straight for two blocks and then turn left. It's on your left.
- Up this street, two blocks and left?
- That's correct.
2.
- Can I help you?
- I'm looking for the bank.
- Well, take a right at the first conner, and It's on your r9.
- O..K.. Thanks.
3.
- Can you help me? I'm looking for a hotel.
- Ok, go straight at two blocks and turn right at the light, you'll see a hotel on your right.
- Thanks
- You're welcome!
4.
- Excuse me, is there a bookstore around here?
- Yes, take the first street on your left, Go through the next intersection. You’ll see the bookstore on the right. You can’t miss it.