History of Valentine’s day

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
celebrate lễ kỉ niệm
clergyman giáo sĩ,tu sĩ
belief lòng tin,đức tin

Bài 1:

Câu 1 :

Welcome to American Mosaic in VOA Learning English. I'm June Simms. On the show today we ... the history of Valentine's Day.

Happy Valentine’s Day! Americans ... the holiday each year on February fourteenth. So do candy companies, jewelry stores and people selling flowers. Marsha James tells us more about Valentine’s Day in the United States.

 • 1.

  explore

 • 2.

  celebrate

Câu 2 :

This couple married high up on the Empire State Building in New York on Valentine's Day.
Valentine’s Day is for .... It is a good day to ask your boyfriend or girlfriend to marry you. It is also a popular day for ...

But, other couples might celebrate with dinner at a nice restaurant.

 • 1.

  marriage ceremonies.

 • 2.

  marriage ceremonies

Welcome to American Mosaic in VOA Learning English. I’m June Simms. On the show today we explore the history of Valentine’s Day.

Happy Valentine’s Day!  Americans celebrate the holiday each year on February fourteenth.  So do candy companies, jewelry stores and people selling flowers.  Marsha James tells us more about Valentine’s Day in the United States.

Chào mừng bạn đến với chuyên mục American Mosaic trong VOA Learning English. Tôi là June Simms. Trong chương trình ngày hôm nay chúng ta khám phá lịch sử của Ngày Valentine.

Chúc mừng ngày lễ tình nhân! Người Mỹ ăn mừng ngày lễ này mỗi năm vào ngày 14 tháng 2. Các công ty sản xuất kẹo, các cửa hàng đồ trang sức và những người bán hoa cũng vậy. Marsha James sẽ cho chúng ta biết thêm về Ngày Valentine ở Mỹ.

This couple married high up on the Empire State Building in New York on Valentine’s Day.

Valentine’s Day is for lovers. It is a good day to ask your boyfriend or girlfriend to marry you.  It is also a popular day for marriage ceremonies.

But, other couples might celebrate with dinner at a nice restaurant.

The holiday is named for Saint Valentine.  He was an early Christian clergyman who was said to have helped young lovers.  Valentine was executed for his Christian beliefs on February fourteenth, more than one thousand seven hundred years ago.  But the day that has his name is even older than that.

Đôi vợ chồng này đã kết hôn trên tầng cao Tòa nhà Empire State ở New York vào ngày Valentine. Ngày Valentine là dành cho những người yêu nhau. Đó là một ngày tốt để cầu hôn bạn trai hoặc bạn gái của bạn. Đây cũng là ngày phổ biến cho các nghi lễ hôn nhân.

Thế nhưng, các cặp vợ chồng khác cũng có thể ăn mừng bữa tối tại một nhà hàng đẹp.

Kỳ nghỉ được đặt tên theo Saint Valentine. Ông là một giáo sĩ Thiên chúa giáo, người được cho là đã giúp đỡ những người yêu nhau trẻ tuổi. Valentine đã bị hành quyết vì niềm tin Kitô giáo của mình vào ngày 14 tháng 2, hơn một ngàn bảy trăm năm trước. Nhưng ngày mà tên của ông ấy còn tồn tại được lâu hơn thế.

he ancient Romans celebrated a holiday for lovers more than two thousand years ago.  As part of the celebration, each girl reportedly wrote her name on a piece of paper and put it in a large container.  Each boy reached into the container and pulled out the name of a girl.  That girl became his girlfriend for a year.

Lovers still put their names on pieces of paper on Valentine’s Day.  They send each other cards that express their love.  Sometimes they send other gifts, too, like jewelry… or flowers… or candy…or all three!

Người La Mã cổ đại đã tổ chức một ngày lễ cho những người yêu nhau cách đây hơn hai ngàn năm trước. Là một phần của buổi lễ, mỗi cô gái đều viết tên mình trên một miếng giấy và để trong một cái hộp lớn. Mỗi chàng trai bước vào trong cái thùng chứa và rút tên của một cô gái. Cô gái đó đã trở thành bạn gái của anh ta trong một năm.

Những người yêu nhau vẫn viết tên mình lên giấy vào ngày Valentine. Họ gửi mỗi thẻ khác để thể hiện tình yêu của họ. Đôi khi họ cũng gửi những món quà khác, như đồ trang sức … hay hoa … hay kẹo … hay cả ba!

So Valentine’s Day is big business in America. The National Retail Federation is a trade group. The federation represents retail stores in the United States and other countries. It expects the average American to spend about $134 for Valentine’s Day this year. That is up about three dollars from 2013. The organization also says men will spend about twice as much on their partners as women will. And it says it expects total spending for Valentine’s Day in the United States to reach about $17.3 billion.

I’m June Simms. Join us again next week for American Mosaic from VOA Learning English.

Vì vậy, Valentine là một dịp kinh doanh lớn ở Mỹ. Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia là một tổ chức thương mại. Liên bang đại diện cho các cửa hàng bán lẻ ở Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Người ta mong muốn người Mỹ trung bình chi tiêu khoảng $ 134 cho Ngày Valentine năm nay. Đó là khoảng ba đô la từ năm 2013. Tổ chức cũng nói rằng nam giới sẽ chi tiêu gấp đôi đối tác của họ so với phụ nữ. Và nó nói nó dự kiến ​​tổng chi tiêu cho Ngày Valentine ở Hoa Kỳ để đạt được khoảng $ 17300000000.

Tôi là June Simms. Tham gia với chúng tôi một lần nữa trong tuần tới để nhận bản tin American Mosaic từ VOA Learning English.