Giới thiệu sản phẩm

31. We have various selections of mobile makers.nghe

Chúng tôi lựa chọn nhiều hãng sản xuất điện thoại di động khác nhau.

32. The quality of the product is guaranteed.nghe

Chất lượng hàng hóa được đảm bảo.

33. You can have a look at the brochure.nghe

Ông có thể nhìn vào sách quảng cáo này.

34. This brochure gives you a detail introduction of our company and products.nghe

Quyển sách này giới thiệu cho ông biết chi tiết về sản phẩm và công ty của chúng tôi.

35. We’ll send a salesman with some demonstrations.nghe

Chúng tôi sẽ cử nhân viên bán hàng lên thuyết minh giới thiệu sản phẩm.

36. I’m sure you’ll interest in them.nghe

Tôi chắc chắn ông sẽ thích chúng.

37. We offer excellent after-sale service.nghe

Chúng tôi đưa ra dịch vụ ưu đã sau khi bán.

38. When would be a convenient time for me to call you back?nghe

Khi nào thuận tiện cho tôi gọi điện lại.

39. I am not available now.nghe

Bây giờ tôi bận.

40. I don’t trust the telephone promotion.nghe

Tôi không tin vào điện thoại quảng cáo.