Gặp gỡ và giới thiệu

Phương pháp học:

- Click vào câu tiếng Anh để nghe phát âm. Nghe khoảng vài lần cho thuộc

- Bắt chước đọc lại. Dựa vào mẫu câu có sẵn đặt ra các câu hỏi liên quan.

- Mỗi ngày chỉ cần học 1 bài nhưng phải học thật kĩ.

Nếu bạn học theo đúng phương pháp này, tôi đảm bảo bạn sẽ nói tiếng Anh trôi chảy trong một thời gian ngắn.

1. Glad to meet you.nghe

Rất vui được gặp ông.

2. May I introduce myself.nghe

Tôi có thể giới thiệu về bản thân mình được chứ.

3. My name is Lilin, I’m from China.nghe

Tôi là Lilin, tôi đến từ Trung Quốc.

4. This is Claire speaking.nghe

Claire đang nói.

5. I’m the sales reps of the company.nghe

Tôi là nhân viên bán hàng của công ty.

6. I’m Jackson’s secrectary, I’m calling from International Trade Center.nghe

Tôi là thư ký của ông Jackson, tôi đang gọi điện từ Trung tâm Thương mại Quốc tế.

7. How do you do! I am in charge for the sales in Beijing.nghe

Chào ông! Tôi là người phụ trách bán hàng ở Bắc Kinh.

8. This is our sale manager, Mr. Wang.nghe

Đây là giám đốc bán hàng của chúng tôi, ông Wang

9. May I introduce Mr. Wang, the director?nghe

Xin cho tôi được hân hạnh giới thiệu giám đốc Wang với mọi người?

10. Let me introduce my colleages to you.nghe

Cho phép tôi được giới thiệu các đồng nghiệp với ông.