Phòng ốc và đồ dùng trong nhà

Từ vựng hình
phòng khách
living room.
living room /‚lɪvɪŋ‚rʊm/
phòng ngủ
bedroom.
bedroom /'bedrʊm/
phòng tắm
bathroom.
bathroom /'beɪðrʊm/
phòng ăn
dining room.
dining room /'dainiɳrum/
phòng bếp
kitchen.
kitchen /ˈkɪtʃ ən/
phòng học
study.
study /'stʌdi/
cầu thang
staircase.
staircase /'steəkeis/
đèn
light.
light /lait/
máy tính xách tay
laptop.
laptop /ˈlæpˌtɒp/
bàn học sinh
desk.
desk /desk/
bàn
table.
table /'teibl/
ghế xôfa
sofa.
sofa /'soufə/
ghế bành
armchair.
armchair /'ɑ:m'tʃeə/
giường
bed.
bed /bed/
tủ sách
bookcase.
bookcase /'bukkeis/
bồn rửa bát
kitchen sink.
kitchen sink /ˈkɪtʃ ənˈsɪŋk/
lò nướng
stove.
stove /stouv/
 

Bài 1:

Listen to people phoning their friends . Tick where each person is .
Câu 1 :

Kathy

 • in the garage
 • in the bathroom
 • in the bedroom
 • in the kitchen
 • in the living room
 • she has gone out
Câu 2 :

Bill

 • in the garage
 • in the bathroom
 • in the bedroom
 • in the kitchen
 • in the living room
 • she has gone out
Câu 3 :

Susan

 • in the garage
 • in the bathroom
 • in the bedroom
 • in the kitchen
 • in the living room
 • she has gone out
Câu 4 :

Terry 

 • in the garage
 • in the bathroom
 • in the bedroom
 • in the kitchen
 • in the living room
 • she has gone out
Câu 5 :

Mr. Lee

 • in the garage
 • in the bathroom
 • in the bedroom
 • in the kitchen
 • in the living room
 • she has gone out
Câu 6 :

Helen

 • in the garage
 • in the bathroom
 • in the bedroom
 • in the kitchen
 • in the living room
 • she has gone out
Câu 7 :

Bạn đang ở trong phòng cùng với người bạn cùng phòng Virginia. Hãy nghe xem cô ấy nói gì . Bạn đoán xem cô ấy sắp yêu cầu bạn điều gì. Đánh dấu vào lời yêu cầu bạn cho là cô ấy sẽ nói với bạn.

[audio mp3="http://tienganh365.vn/wp-content/uploads/Track-45.mp3"][/audio]

 • Could you turn on the TV ?
 • Could you turn on the radio ?
Câu 8 :
 • Could you get me something to drink?
 • Could you get me something to eat ?
Câu 9 :
 • Could you open the window ?
 • Could you close the window
Câu 10 :
 • Could you turn on the lamp?
 • Could you turn off the lamp ?
Câu 11 :
 • Could you turn up the heating ?
 • Could you turn down the heating ?