Dịch vụ khách hàng

Phương pháp học:

- Click vào câu tiếng Anh để nghe phát âm. Nghe khoảng vài lần cho thuộc

- Bắt chước đọc lại. Dựa vào mẫu câu có sẵn đặt ra các câu hỏi liên quan.

- Mỗi ngày chỉ cần học 1 bài nhưng phải học thật kĩ.

Nếu bạn học theo đúng phương pháp này, tôi đảm bảo bạn sẽ nói tiếng Anh trôi chảy trong một thời gian ngắn.

41. We offer after-sale services.nghe

Chúng tôi có những dịch vụ hậu mãi.

42. We offer free repairing service within the period.nghe

Chúng tôi cung cấp dịch vụ sửa chữa có thời hạn.

43. The reparing period is 3 months.nghe

Thời hạn sửa chữa là 3 tháng.

44. Please contact the service department if you have any problems with the products.nghe

Xin ông vui lòng liên hệ phòng dịch vụ nếu hàng hóa có vấn đề.

45. The service department locates on the third floor.nghe

Phòng dịch vụ nằm ở tầng 3.

46. The telephone number of our after-sale service is nghe

Số điện thoại dịch vụ bảo hành của chúng tôi là …

47. I can guarantee you there’s no quality problem with our products.nghe

Chúng tôi đảm bảo với ông chất lượng hàng hóa của chúng tôi rất tốt.

48. I’m sorry to hear that you’re not satisfied with our products.nghe

Tôi lấy làm tiếc khi nghe thấy ông không hài lòng với hàng hóa của chúng tôi.

49. Thanks for your suggestions.nghe

Cảm ơn lời đề nghị của ông.

50. We’ll give you a reply tomorrow.nghe

Ngày mai chúng tôi sẽ trả lời ông.