Đi xe bus – Catching a bus

Introduction

Welcome to twominenglish.com. Teaching you English through two-minute lessons.

In this lesson we will see how to ask others about bus routes and schedules.

 

Bài 1:

Which Bus Goes To Minute Maid Park

Albert: Hey! I’m new to this town. Would you tell me which bus goes to Minute Maid park?

William: Sure! You can take Route No. 23B or 34B, whichever comes first.

Albert: Are these direct lines or might I need to change else where.

William: No. Both these buses are direct.

Albert: That’d be great! When can I expect them?

William: 24B should be here in a few minutes.

Albert: Thanks for the help. I hope I didn't take too much of your time.

William: That’s okay. We all need help sometimes.

What Is The Fare?

Brian: Where do you want to go?

Gary: I want to go to Rocksprings. What is the fare for that route?

Brian: It’s $1.

Gary: That’s pretty high. Last time I visited Dallas, it was 50 cents on the same route.

Brian: Yup, but there was a hike in the fares recently. Now it’s 1 dollar.

Do You Have Change?

Brian: How much is the fare to Rodeland?

Williams: It’s 60 cents.

Brian: I’m afraid I don’t have any change. Could you break $5?

William: Sure thing!

Brian: Thank you so much.

Booking The Tickets in Advance

Gary: What do you think would be the best way to travel to Rockshire?

Albert: I think the bus would be cheapest. You’ll easily get the booking and it will get you to the destination pretty early.

Gary: Okay. Can I book the bus tickets online?

Albert: Yep, you can book your bus ticket on bookmybus.com.

Gary: Thank you. I will book the tickets online.

Albert: No problems. Have a safe trip!

 

Tuyến bíp nào đi tới công viên Minute Maid.

Albert:Này bạn !! Tôi mới đến thị trấn này. Bạn có thể cho tôi biết tuyến bus nào đi tới công viên Minute Maid được không?

William: Được chứ ! Bạn có thể bắt tuyến số 23B hoặc là 34B ,bất cứ cái nào tới trước!!

Albert: Xe đó đi thẳng đến nơi à hay tôi phải chuyển tuyến khác nữa .

William: Không. cả 2 xe tuyến xe đó đều đi thẳng tới nơi.

Albert: Thật tuyệt !! Tôi có thể chờ chúng khi nào?

William: 24B should be here in a few minutes.24B thì có thể tới đây trong vòng vài phút nữa.

Albert:  Cảm ơn đã giúp đỡ nhé ! Tôi hi vọng ko làm mất thời gian của bạn.

William: Được mà, đôi khi tất cả chúng ta đều càn sự giúp đỡ.

Giá vé là bao nhiêu ?

Brian: Bạn muốn đi đâu ?

Gary: Tôi muốn đi đến Rocksprings. Giá vé là bao nhiêu 1 tuyến vậy ?

Brian:  1 Đô la

Gary: Nó khác là cao đấy. Lần trước tôi tới Dallas, giá có 50 cent cho cùng 1 chuyến thôi.

Brian: Yup, Nhưng gần đây thì giá vé đã tăng rồi. Giờ có giá 1 đô

Bạn có chuyển bến không ?

Brian:  Giá vé tới Rodeland là bao nhiêu ?

Williams:  60 cent

Brian: Tôi e là tôi không có tiền lẻ. Bạn có thể bớt cho tôi 5cent được không ?

William: Được chứ !!

Brian: Cảm ơn nhiều nhé.

Đặt vé trước. 

Gary: Anh nghĩ cách nào là tốt nhất để đi du lịch đến Rockshire?

Albert:  Tôi nghĩ đi xe bus là rẻ nhất .Anhsẽ đặt được vé một cách dễ dàng và điều đó giúp bạn đến nơi khá sớm

Gary:  OK. Tôi có thể đặt vé trưc tuyến được không ?

Albert: Vâng anh có thể đặt vé tại website bookmybus.com.

Gary: Cảm ơn . Tôi sẽ đặt vé trực tuyến.

Albert: Không có gì. Chúc anh có một chuyến du lịch an toàn.