Cork: More than just a bottle stopper

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
cork bần
resistant sức chịu đựng,chống
spill trào ra, lọt ra
closure sự đóng kín
elastic co giãn,đàn hồi
supply cung cấp
gather hái lượm, thu hoạch
skillful khéo léo
temporary tạm thời
resistant chống
Thành ngữ - Ngữ pháp

be make of

Mediterranean coast

 

Bài 1:

Câu 1 :

Cork is made of small cells filled with air. This .... makes it elastic, so it can be pressed but later return to its full shape. It is said that no .... has been able to copy this unusual material exactly.

The cork oak tree is native to the western Mediterranean coast of Europe. The largest cork forest.....s in the world are located in Portugal. In fact, Portugal ..... more than half of the world’s cork supply.

 • 1.

  structure

 • 2.

  technology

 • 3.

  forests

 • 4.

  produces

Câu 2 :

Cork is gathered by skillfully cutting off the outer layer of the tree with special knives. The ....weakens the tree temporarily, but it soon starts to grow a new layer of bark.

Next, the cork harvest is set out in the open for six months. Then, the cork is .... in order to clean it and make it softer. After drying, the cork is ready to be cut.

 • 1.

  harvest

 • 2.

  boiled

Cork is a light brown material harvested from the cork oak tree. Cork is lightweight, strong and resistant to water.

It is best known for keeping liquids from spilling. For thousands of years, people have used pieces of cork as closures for bottles.

Cork is made of small cells filled with air. This structure makes it elastic, so it can be pressed but later return to its full shape. It is said that no technology has been able to copy this unusual material exactly.

The cork oak tree is native to the western Mediterranean coast of Europe. The largest cork forests in the world are located in Portugal. In fact, Portugal produces more than half of the world’s cork supply.

Cork oak trees have to be at least twenty-five years old before they are ready for harvest. Harvests only happen once every nine years.

Cork is gathered by skillfully cutting off the outer layer of the tree with special knives. The harvest weakens the tree temporarily, but it soon starts to grow a new layer of bark.

Next, the cork harvest is set out in the open for six months. Then, the cork is boiled in order to clean it and make it softer. After drying, the cork is ready to be cut.

Bần là một loại vật liệu màu nâu sáng được sản xuất từ cây sồi. Bần có trọng lượng nhẹ , chắn chắn và có khả năng chống nước .

Nó là thứ tốt nhất được biết đến dùng để giữ chất lỏng khỏi trào ra.Trong hàng nghìn năm, con người đã sử dụng những mảnh bần như 1 vật để đóng kín chai.

Bần được làm bằng tế bào nhỏ chứa đầy không khí.Cấu trúc này làm cho nó đàn hồi , vì vậy nó có thể được ép nhưng sau đó trở lại hình dạng đầy đủ của nó.Người ta nói rằng không có công nghệ nào có thể sao chép các vật miệu kì lạ này một cách chính xác .

Cây sồi nút chai có nguồn gốc ở bờ biển Địa Trung Hải phía tây của châu Âu.Các khu rừng nút chai lớn nhất thế giới được đặt tại Bồ Đào Nha.Thực tế, Bồ Đào Nha sản xuất hơn một nửa nguồn cung cấp bần trên thế giới.

Cây sồi bần phải có ít nhất hai mươi lăm tuổi trước khi sẵn sàng cho thu hoạch. Thu hoạch chỉ diễn ra 9 năm 1 lần.

Bần được thu hoạch một cách khéo léo bằng cách cắt bỏ lớp ngoài bằng 1 loại dao đặc biệt.Vụ thu hoạch tạm thời làm suy yếu cây, nhưng nó lại nhanh chóng bắt đầu phát triển một lớp vỏ cây mới

Tiếp đên,việc  thu hoạch gỗ bần được thực hiện ở ngoài trời trong sáu tháng. Sau đó , gố bần được đun sôi để làm sạch và làm cho nó nhẹ nhàng hơn. Sau khi sấy, các nút bần sẵn sàng được cắt gọt.

Bài 2:

Câu 1 :

Because cork trees are not killed during harvest, they can live for as long as......years. Also, used cork products can be recycled and used again. This makes cork a.... renewable resource.

 • 1.

  two hundred

 • 2.

  valuable

Câu 2 :

Cork bottle stoppers make up about sixty percent of all cork products. But many people are finding.... new uses for cork. A designer in Italy, for example, ....makes cloth out of cork. An American designer uses cork to make large storage containers for food. Cork can be shined and used to cover floors and walls.

 • 1.

  creative

 • 2.

  American

Because cork trees are not killed during harvest, they can live for as long as two hundred years. Also, used cork products can be recycled and used again. This makes cork a valuable renewable resource.

The wine industry has always been a major supporter of cork production. Wine makers say cork stoppers in their bottles let the wine age and improve over time. But now some wine producers are changing to plastic or metal closures.

Some environmentalists worry that if cork starts to lose its value, the cork oak forests of Europe will no longer be protected. These forests are rich with animal and plant life.

Cork bottle stoppers make up about sixty percent of all cork products. But many people are finding creative new uses for cork. A designer in Italy, for example, makes cloth out of cork. An American designer uses cork to make large storage containers for food. Cork can be shined and used to cover floors and walls.

Because it is fire resistant, cork has even found a use as a material in making rockets.

Vì cây sồi bần không bị chết trong thời gian thu hoạch, chúng có thể sống đến hai trăm năm.Ngoài ra, sản phẩm nút bần sử dụng có thể được tái chế và sử dụng lại.Điều này khiến cho nút bần trở thành nguồn tài nguyên tái tạo có giá trị.

Một số nhà môi trường lo lắng rằng nếu nút bần bắt đầu mất đi giá trị của nó , các khu rừng sồi bần của châu Âu sẽ không còn được bảo vệ.Những khu rừng đó rất phong phú động vật và thực vật

Ngành công nghiệp rượu vang luôn luôn là nhà tài trợ chính của sản xuất nút chai.Các nhà sản xuất rượu vang nói đậy nút bần sẽ làm tăng tuổi thọ của rượu và cải thiện theo thời gian.Nhưng hiện nay một số nhà sản xuất rượu vang thay đổi nhựa hoặc kim loại để đóng kín chai

Người đóng nắp chai trang trí khoảng sáu mươi phần trăm tất cả các sản phẩm nút bần . Nhưng nhiều người đang tìm cách sử dụng mới sáng tạo cho nút bần.Ví dụ như một nhà thiết kế tại Ý, đã bọc vải ra vào nút bần. Một nhà thiết kế người Mỹ sử dụng nút bần để làm thùng chứa lớn cho thực phẩm. Nút bầncó thể tỏa sáng và được sử dụng để trang trải sàn nhà và tường

Bởi vì nó có khả năng chống cháy,nên nút chai thậm chí còn được sử dụng như một nguyên liệu trong việc sản xuất ra tên lửa