Đi công tác nước ngoài

Phương pháp học:

- Click vào câu tiếng Anh để nghe phát âm. Nghe khoảng vài lần cho thuộc

- Bắt chước đọc lại. Dựa vào mẫu câu có sẵn đặt ra các câu hỏi liên quan.

- Mỗi ngày chỉ cần học 1 bài nhưng phải học thật kĩ.

Nếu bạn học theo đúng phương pháp này, tôi đảm bảo bạn sẽ nói tiếng Anh trôi chảy trong một thời gian ngắn.

11. How do you think of Beijing?nghe

Ông nghĩ thế nào về Bắc Kinh?

12. How long will you be staying here?nghe

Ông sẽ ở lại Bắc Kinh bao lâu?

13. I hope I’ll be able to show you around here.nghe

Tôi hy vọng sẽ có dịp chỉ cho ông thấy quang cảnh xung quanh đây.

14. Are you going to visit other cities besides Beijing?nghe

Ngoài Bắc Kinh, ông sẽ tham quan các thành phố khác chứ?

15. I will stay with you when you go sight-seeing.nghe

Tôi sẽ ở lại với ông khi ông đi tham quan.

16. My secretary will give you a guilded tour tomorrow.nghe

Ngày mai thư ký của tôi sẽ dẫn ông đi tham quan.

17. I hope you will have time to go to the Great Wall.nghe

Tôi hy vọng ông sẽ dành thời gian đi tham quan Vạn Lý Trường Thành.

18. You can give me a call.nghe

Ông có thể gọi điện cho tôi.

19. How can I get in touch with you?nghe

Tôi có thể liên lạc với ông cách nào?

20. We’ll visit our company first tomorrow.nghe

Ngày mai chúng tôi sẽ tham quan công ty.