Colors: I’m feeling very blue today

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
expression sự biếu đạt, thành ngữ
express nhanh, tức thời
heat sự nóng giận
fiery cay nồng
opposite ngược lại
soulful đầy tình cảm
orchestra dàn nhạc
record thu âm
indigo màu chàm
upset nôn nao khó chịu
tragedy bi kịch, thảm kịch
blacklist danh sách đen
illegal bất hợp pháp
unpopular không được ưa chuộng
Thành ngữ - Ngữ pháp
red hot about something unfair music is red hot feel a little green sick from high waves look very green sb be green with envy greenback Brown outs Black outs
 

Bài 1:

Câu 1 :

Red is a hot color. Americans often .... it to express heat. They may say they are red hot about something unfair. When they are red hot they are very ..... about something. The small hot tasting peppers found in many Mexican .... are called red hots for their color and their fiery taste. Fast loud music is popular with many people. They may say the ..... is red hot, especially the kind called Dixieland jazz.

 • 1.

  use

 • 2.

  angry

 • 3.

  foods

 • 4.

  music

Câu 2 :

Blue is a cool color. The traditional blues music in the United States is the ..... of red hot music. Blues is slow, ..... and soulful.  Duke Ellington and his orchestra recorded a ..... song – Mood Indigo – about the deep blue color, indigo. In the words of the song: “You ain’t been blue till you’ve had that Mood Indigo.”  Someone who is .... is very sad.

 • 1.

  opposite

 • 2.

  sad

 • 3.

  famous

 • 4.

  blue

Every people has its own way of saying things, its own special expressions. Many everyday American expressions are based on colors.

Red is a hot color. Americans often use it to express heat. They may say they are red hot about something unfair. When they are red hot they are very angry about something. The small hot tasting peppers found in many Mexican foods are called red hots for their color and their fiery taste. Fast loud music is popular with many people. They may say the music is red hot, especially the kind called Dixieland jazz.

Pink is a lighter kind of red. People sometimes say they are in the pink when they are in good health. The expression was first used in America at the beginning of the twentieth century. It probably comes from the fact that many babies are born with a nice pink color that shows that they are in good health.

Blue is a cool color. The traditional blues music in the United States is the opposite of red hot music. Blues is slow, sad and soulful. Duke Ellington and his orchestra recorded a famous song – Mood Indigo – about the deep blue color, indigo. In the words of the song: “You ain’t been blue till you’ve had that Mood Indigo.” Someone who is blue is very sad.

Mỗi người có cách của mình để nói về sự việc, có những diễn đạt đặc biệt. Nhiều cách diễn đạt của người Mỹ thường ngày dựa trên những màu sắc

Màu đỏ là một màu nóng. Người Mỹ thường dùng nó để chỉ sự nóng giận tức thời. Họ có thể nói họ bực bội về một điều gì bất công. Họ bực bội là khi họ rất tức giận về điều gì. Những hạt tiêu nhỏ cay được tìm thấy trong nhiều món ăn của người Mexicô cũng được gọi là “red hot” vì màu sắc và vị cay nồng của chúng. Loại nhạc nhanh ồn ào là một loại được nhiều người ưa thích. Họ có thể nói nhạc này là đang thịnh hành, đặc biệt là Dixieland Jazz.

Màu hồng là một dạng đỏ nhạt. Đôi khi người ta nói họ “in the pink” khi họ trong tình trạng sức khỏe tốt. Cách diễn đạt này được dù đầu tiên ở Mỹ vào đầu thế kỷ 20. Chắc là nó xuất phát từ việc những đứa trẻ được sinh ra với vẻ hồng hào thể hiện chúng khỏe mạnh.

Màu xanh là một màu lạnh. Dòng “nhạc blues” truyền thống ở Mỹ là trái ngược với dòng nhạc đang thịnh hành kia. Nhạc Blues chậm, buồn và mang đầy tình cảm. Duke Ellington và dàn nhạc của anh đã thu âm một bài hát nổi tiếng – Mood Indigo - nói về màu xanh đậm và xanh chàm. Những từ ngữ trong bài hát như: “Nếu bạn bệnh thì bạn vẫn có Mood Indigo”. Màu xanh là rất buồn.

Bài 2:

Câu 1 :

The color green is natural for trees and grass. But it is an .... color for humans. A person who has a sick feeling .... may say she feels a little green.  A passenger on a boat who is feeling very .... from high waves may .... very green.

 • 1.

  unnatural

 • 2.

  stomach

 • 3.

  sick

 • 4.

  look

Câu 2 :

Sometimes a person may be upset because he does not have .... as nice as a friend has, like a fast new car. That person may say he is green with envy. Some people are green with ..... because a friend has more dollars or greenbacks. Dollars are called .....  because that is the color of the back side of the ....  money.

 • 1.

  something

 • 2.

  envy

 • 3.

  greenbacks

 • 4.

  paper

The color green is natural for trees and grass. But it is an unnatural color for humans. A person who has a sick feeling stomach may say she feels a little green. A passenger on a boat who is feeling very sick from high waves may look very green.

Sometimes a person may be upset because he does not have something as nice as a friend has, like a fast new car. That person may say he is green with envy. Some people are green with envy because a friend has more dollars or greenbacks. Dollars are called greenbacks because that is the color of the back side of the paper money.

The color black is used often in expressions. People describe a day in which everything goes wrong as a black day. The date of a major tragedy is remembered as a black day. A blacklist is illegal now. But at one time, some businesses refused to employ people who were on a blacklist for belonging to unpopular organizations.

In some cases, colors describe a situation. A brown out is an expression for a reduction in electric power. Brown outs happen when there is too much demand for electricity. The electric system is unable to offer all the power needed in an area. Black outs were common during World War Two. Officials would order all lights in a city turned off to make it difficult for enemy planes to find a target in the dark of night.

Màu xanh lá cây là màu tự nhiên của cây cối và đồng cỏ. Nhưng nó là một một màu đáng sợ đối với con người. Một người bị bệnh đau bụng có thể nói cô ta cảm thấy khó chịu. Một người hành khách trên tàu bị say sóng có thể “trông xanh xao”

Đôi khi một người có thể cảm thấy khó chịu vì anh ta không có vài thứ đẹp như một người bạn có một chiếc xe đua mới. Người ta có thể nói anh ta “là người đố kỵ”. Một vài người đố kỵ vì bạn của họ có nhiều tiền hoặc giấy bạc. Tiền được gọi là giấy bạc vì màu sắc của mặt sau tờ tiền.

Màu đen thường được dùng trong nhiều cách diễn đạt. Người ta mô tả một ngày với mọi thứ không suôn sẻ là ngày đen đủi. Ngày của một thảm kịch nghiêm trọng được tưởng nhớ là một ngày đen đủi. Bây giờ danh sách đen là bất hợp pháp.Trước kia, một số công ty đã từ chối thuê những người đã từng nằm trong danh sách đen thuộc những tổ chức không được nhiều người ưa.

Trong một vài trường hợp, những màu sắc mô tả một hoàn cảnh. “Brown out” là một cách diễn đạt việc giảm bớt nguồn điện. Tiết kiệm điện xảy ra khi có quá nhiều nhu cầu về điện năng. Hệ thống điện không thể cung cấp để nguồn điện cần thiết cho một nơi. Tắt đèn là một cách phổ biến trong suốt thời kỳ Chiến tranh Thế giới thứ II. Các viên chức đã yêu cầu tắt hết đèn để gây khó khăn cho địch trong việc định vị mục tiêu.