China Moves Oil Rig from Disputed Waters

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
Vietnam’s coast guard cảnh sát biển Việt Nam
oil rig dàn khoan dầu
protest phản đối
deploy triển khai
news agency hãng tin
claim tuyên bố
Paracel islands Quần đảo Hoàng Sa
operate tiến hành, hoạt động
territorial lãnh thổ
occupy chiếm giữ,chiếm đóng
platform giàn khoan
tension sự căng thẳng
dispute tranh chấp
likely có thể
criticize phê phán, chỉ trích
provocative mang tính khiêu khích
gather thu thập , tập hợp
potential tiềm năng
deputy phó (giám đốc), người đại diện
pressure gây sức ép

Bài 1:

Câu 1 :

Vietnam’s coast guard says China has moved an ..... -drilling structure out of a disputed area of the South China Sea. Vietnam had ..... protested the placement of the structure when it was deployed in May. The action hurt relations ..... China and Vietnam.
China’s official Xinhua news agency said the structure would be now placed in waters ..... the island province of Hainan.

 • 1.

  oil

 • 2.

  strongly

 • 3.

  between

 • 4.

  near

Câu 2 :

In ..... , China moved the oil platform to an area Vietnam claims as its economic zone. China said it was operating the platform legally ..... the waters around the Paracel islands. ..... occupies those islands.
The Vietnamese coast guard says it will stay in the area to .... its fishing boats and territorial rights.

 • 1.

  May

 • 2.

  within

 • 3.

  China

 • 4.

  protect

Câu 3 :

Tuesday, a group of Chinese ships moved a Vietnamese coast guard ship away ....the area near the Paracels. Vietnamese and ..... ships have faced each other almost every day since the oil platform .....deployed.
The move of the platform could reduce tensions ..... the two countries. The dispute has led to the worst ....... between China and Vietnam since they fought a short war in ... .

 • 1.

  from

 • 2.

  was

 • 3.

  Chinese

 • 4.

  between

 • 5.

  relations

 • 6.

  1979

Câu 4 :

The United States will also likely be pleased that the platform is being .... . The American government ..... criticized China’s decision to place the platform in disputed waters. The U.S. called the move a “provocative” act.
The China National Petroleum Corporation is the country’s main producer of .... and ..... . In a statement, it said the oil platform completed its drilling on ....  and found signs of oil and gas. It says the next step would be to look at the information gathered to see if it ..... do more drilling.

 • 1.

  moved

 • 2.

  had

 • 3.

  oil

 • 4.

  gas

 • 5.

  Tuesday

 • 6.

  should

Câu 5 :

Xinhua reported the ..... of Wang Zhen, the deputy director of the company’s policy research office. He reportedly said the ...... found the area has what it called “basic conditions and potential for oil exploration.” But Wang Zhen said the company ..... do more research before it decides if it should start testing .... oil removal from the area.
China had said the platform was to be in the area until ..... . China has not said why it was ..... early.

 • 1.

  comments

 • 2.

  company

 • 3.

  must

 • 4.

  possible

 • 5.

  August

 • 6.

  moved

Câu 6 :

Many ...... on a Chinese social media site criticized the decision to move the oil-drilling platform. People placed ..... on Weibo, a service similar to Twitter. Many said the United States pressured the Chinese government to ..... the rig.
But China’s Foreign Ministry said the decision was made for business ..... . In its words, there was “no relation to any outside factor.”
China says it owns the area in which it placed the platform. This ....it told the United States not to become involved in disputes about who controls the South China Sea.
China claims ...... percent of the South China Sea. Vietnam, the Philippines, Malaysia, Brunei and Taiwan also claim parts of the waters.

 • 1.

  people

 • 2.

  messages

 • 3.

  move

 • 4.

  reasons

 • 5.

  week

 • 6.

  90

This story is based on a report from the Reuters news service. It was written in Special English by Christopher Cruise and edited by Caty Weaver.
Vietnam’s coast guard says China has moved an oil-drilling structure out of a disputed area of the South China Sea. Vietnam had strongly protested the placement of the structure when it was deployed in May. The action hurt relations between China and Vietnam.

China’s official Xinhua news agency said the structure would be now placed in waters near the island province of Hainan.

In May, China moved the oil platform to an area Vietnam claims as its economic zone. China said it was operating the platform legally within the waters around the Paracel islands. China occupies those islands.

The Vietnamese coast guard says it will stay in the area to protect its fishing boats and territorial rights.
Tuesday, a group of Chinese ships moved a Vietnamese coast guard ship away from the area near the Paracels. Vietnamese and Chinese ships have faced each other almost every day since the oil platform was deployed.

The move of the platform could reduce tensions between the two countries. The dispute has led to the worst relations between China and Vietnam since they fought a short war in 1979.
The United States will also likely be pleased that the platform is being moved. The American government had criticized China’s decision to place the platform in disputed waters. The U.S. called the move a “provocative” act.

The China National Petroleum Corporation is the country’s main producer of oil and gas. In a statement, it said the oil platform completed its drilling on Tuesday and found signs of oil and gas. It says the next step would be to look at the information gathered to see if it should do more drilling.

Xinhua reported the comments of Wang Zhen, the deputy director of the company’s policy research office. He reportedly said the company found the area has what it called “basic conditions and potential for oil exploration.” But Wang Zhen said the company must do more research before it decides if it should start testing possible oil removal from the area.
China had said the platform was to be in the area until August. China has not said why it was moved early.

Many people on a Chinese social media site criticized the decision to move the oil-drilling platform. People placed messages on Weibo, a service similar to Twitter. Many said the United States pressured the Chinese government to move the rig.

But China’s Foreign Ministry said the decision was made for business reasons. In its words, there was “no relation to any outside factor.”
China says it owns the area in which it placed the platform. This week it told the United States not to become involved in disputes about who controls the South China Sea.
China claims 90 percent of the South China Sea. Vietnam, the Philippines, Malaysia, Brunei and Taiwan also claim parts of the waters.

Câu chuyện này dựa trên một báo cáo từ cục tin tức Reuters . Nó được viết trong tờ Special English bởi Christopher Cruise và được biên tập bởi Caty Weaver.
Cảnh sát biển của Việt Nam cho hay Trung Quốc đã di chuyển dàn khoan dầu ra khỏi khu vực tranh chấp Biển Đông.Việt Nam đã phản đối mạnh mẽ việc đặt giàn khoan được triển khai vào tháng 5.Hành động này làm tổn hại đến mối quan hệ giữa Trung quốc và Việt Nam.

Hãng tin Tân Hoa Xã của Trung Quốc cho biết giàn khoan hiện sẽ được đặt trong vùng biển gần một tỉnh đảo của Hải Nam .

Vào tháng Năm, Trung Quốc đã di chuyển giàn khoan dầu tại một khu vực Việt Nam tuyên bố là đặc vùng kinh tế của mình . Trung Quốc cho biết họ đang hoạt động giàn khoan hợp pháp trong vùng biển xung quanh quần đảo Hoàng Sa . Trung Quốc chiếm giữ những hòn đảo này .

Cảnh sát biển Việt Nam nói rằng nó sẽ ở lại trong khu vực để bảo vệ tàu thuyền đánh cá của mình và chủ quyền lãnh thổ.
Vào thứ 3 , một nhóm các tàu Trung Quốc di chuyển một tàu bảo vệ bờ biển Việt Nam ra khỏi khu vực gần quần đảo Hoàng Sa . Tàu Việt Nam và Trung Quốc hầu như ngày nào cũng phải đối mặt với nhau kể từ khi giàn khoan dầu đã được đưa vào hoạt động.

Việc di chuyển giàn khoan này có thể làm giảm căng thẳng giữa hai nước. Tranh chấp này đã dẫn đến mối quan hệ tồi tệ nhất giữa Trung Quốc và Việt Nam kể từ khi diễn ra cuộc chiến tranh ngắn vào năm 1979.
Hoa Kỳ cũng có thể hài lòng khi giàn khoan này đang được di chuyển . Chính phủ Mỹ đã chỉ trích quyết định của Trung Quốc khi đặt giàn khoan trong vùng biển tranh chấp . Mỹ gọi là di chuyển một hành động "khiêu khích" .

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc là nước sản xuất chính của đất nước dầu mỏ và khí đốt. Trong một tuyên bố của mình , nó cho hay giàn khoan hoàn thành việc khai thác khoan vào ngày thứ Ba và tìm thấy dấu hiệu của dầu và khí đốt. Họ nói rằng bước tiếp theo sẽ là để xem xét các thông tin thu thập để xem có nên khai thác nhiều hơn.

Tân Hoa Xã đưa ra ý kiến ​​của Wang Zhen , Phó Giám đốc Văn phòng nghiên cứu chính sách của công ty. Theo ông cho biết các công ty tìm thấy khu vực này có những thứ gọi là " điều kiện cơ bản và tiềm lực khai thác dầu khí .''Nhưng ông Wang Zhen cho biết công ty phải nghiên cứu thêm trước khi quyết định liệu có nên bắt đầu thử nghiệm việc có thể lấy dầu từ khu vực này.
Trung Quốc đã cho biết giàn khoan này đã dự định ở trong khu vực cho đến tháng Tám. Trung Quốc không cho biết lý do tại sao nó được di chuyển sớm.

Vài người người trên một trang web truyền thông xã hội của Trung Quốc chỉ trích quyết định để di chuyển các nền tảng khoan dầu . Họ đăng tin nhắn trên Weibo , một dịch vụ tương tự như Twitter . Nhiều nói rằng Hoa Kỳ gây áp lực lên chính phủ Trung Quốc để di chuyển các giàn khoan .

Nhưng Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết họ đã quyết định vì lý do kinh doanh . Trong phát biểu của mình , "không có liên quan đến bất kỳ yếu tố bên ngoài
Trung Quốc nói rằng họ sở hữu khu vực mà họ được đã đặt giàn khoan này. Tuần này họ thông báo với Hoa Kỳ sẽ không tham gia vào các tranh chấp về việc ai kiểm soát Biển Đông .
Trung Quốc đòi 90 phần trăm Biển Đông . Việt Nam, Philippines , Malaysia, Brunei và Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền các phần thuộc vùng biển này