Cancer may soon be world’s leading killer

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
tuberculosis bệnh lao
malaria bệnh sốt rét
upward đi lên, tăng lên
estimate ước tính
separate riêng
drop sự giảm sụt
prostate tuyến tiền liệt
breast ngực, vú
infection sự nhiễm trùng, lây nhiễm
papillomavirus virus gây bệnh sùi mào gà
detection sự tìm ra
Thành ngữ - Ngữ pháp

World Health Organization (W.H.O. )

National Cancer Institute : viên ung bướu quốc gia

colorectal cancer : ung thư đại trực tràng

cervical cancer : ung thư cổ tử cung

 

Bài 1:

Câu 1 :

Experts say one reason more people are dying from cancer is because more people are ..... in developing countries. .... percent of the world's smokers are believed to live in China and India alone. Other things including high fat.... and reduced physical activity are also believed to be pushing the .....upward.

 • 1.

  smoking cigarettes

 • 2.

  Forty

 • 3.

  diets

 • 4.

  numbers

Câu 2 :

The W.H.O. report estimates that .....million people will be found to have some form of cancer this year. It predicts that more than .....million people will die early as a result of cancer. And more than five million of the new cancer cases will be in developing countries

 • 1.

  twelve

 • 2.

  seven

Health experts predict that soon, more people will die from cancer than from AIDS, tuberculosis and malaria combined. They expect that by two thousand ten, cancer will become the world's leading cause of death.

Heart disease is the current leading killer. A World Health Organization report made the predictions in December.

Experts say one reason more people are dying from cancer is because more people are smoking cigarettes in developing countries. Forty percent of the world's smokers are believed to live in China and India alone. Other things including high fat diets and reduced physical activity are also believed to be pushing the numbers upward.

Rates of breast cancer in Japan, Singapore and South Korea are now three times what they were forty years ago.

The W.H.O. report estimates that twelve million people will be found to have some form of cancer this year. It predicts that more than seven million people will die early as a result of cancer. And more than five million of the new cancer cases will be in developing countries.

The number of cancer cases and deaths from cancer are expected to increase one percent each year. Experts are predicting the largest increases will be in China, Russia, and India

Chuyên gia y tế dự đoán rằng sớm , số người chết vì ung thư sẽ nhiều hơn bệnh AIDS , bệnh lao và bệnh dịch sốt rét.Họ cho rằng bằng năm 2010 , bệnh ung thư sẽ trở thành nguyên nhân hàng đầu thế giới của gây ra cái chết .

Bệnh tim là kẻ giết người hàng đầu hiện nay . Theo một báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới dự đoán vào tháng 12.Bốn mươi phần trăm số ngừời hút thuốc lá trên thế giới là sống riêng ở Trung Quốc và Ấn độ.Những nguyên nhân khác bao gồm chế độ ăn nhiều chất béo và ít vận động cơ thể cũng được cho là đẩy những con số người bệnh tăng lên.

Tỷ lệ ung thư vú ở Nhật Bản , Singapore và Nam Triều Tiên hiện tăng gấp ba lần so với bốn mươi năm trước.

Tổ chức W.H.O dự báo ước tính rằng mười hai triệu người sẽ mắc ung thư trong năm nay.Tổ chức này dự đoán rằng hơn bảy triệu người sẽ chết sớm do bệnh ung thư.Và  có hơn năm triệu ca bệnh ung thư mới ở các nước đang phát triển.

Số lượng các trường hợp ung thư và tử vong do bệnh ung thư dự kiến ​​sẽ tăng một phần trăm mỗi năm. Các chuyên gia dự báo con số sẽ tăng nhiều nhất ở Trung Quốc, Nga, và Ấn Độ.

Bài 2:

Câu 1 :

A separate report in ..... said the number of men and women dying of cancer in the United States had dropped for the first time on record. The report in the Journal of the National Cancer Institute said the ....was mainly the result of fewer cases of lung, prostate and colorectal ......in men. In women, it resulted from ..... cases of breast and colorectal cancer

 • 1.

  December

 • 2.

  drop

 • 3.

  cancer

 • 4.

  fewer

Câu 2 :

The American Cancer Society says governments can do things to help .....the increase in cancer cases and deaths. One idea is to provide poor and developing nations with vaccines that help to prevent some cancer-causing infections. One ..... of a cancer-causing infection is human papillomavirus. This virus can cause cervical cancer in women.

 • 1.

  prevent

 • 2.

  example

Without new treatments, the W.H.O. says, the number of new cancer patients could reach twenty-seven million a year by two thousand thirty. The number of deaths could reach seventeen million a year.

A separate report in December said the number of men and women dying of cancer in the United States had dropped for the first time on record. The report in the Journal of the National Cancer Institute said the drop was mainly the result of fewer cases of lung, prostate and colorectal cancer in men. In women, it resulted from fewer cases of breast and colorectal cancer.

The American Cancer Society says governments can do things to help prevent the increase in cancer cases and deaths. One idea is to provide poor and developing nations with vaccines that help to prevent some cancer-causing infections. One example of a cancer-causing infection is human papillomavirus. This virus can cause cervical cancer in women.

Another suggestion is more support for tobacco-control programs. And the cancer society says health officials and governments should invest more in cancer research and early detection.

Nếu không có những phương pháp điều trị mới, Tổ chức WHO còn cho biết thêm rằng , số lượng bệnh nhân ung thư mới có thể lên đến 27.000.000 vào năm 2030.Số người chết có thể lên đến 17.000.000 một năm .

Một báo cáo khác vào tháng Mười Hai cho biết số đàn ông và phụ nữ chết vì ung thư tại Hoa Kỳ đã giảm xuống lần đầu tiên trong lịch sử.Báo cáo trong Tạp chí của Viện Ung bướu Quốc gia cho biết sự sụt giảm chủ yếu là kết quả của việc giảm các trường hợp về ung thư phổi, tuyến tiền liệt và ung thư đại tràng ở nam giới. Ở phụ nữ, thì là do giảm các trường hợp ung thư vú và đại trực tràng.

Hiệp hội Ung thư Mỹ cho biết chính phủ có thể làm nhiều điều để giúp ngăn chặn sự gia tăng  các trường hợp ung thư và tử vong.Một ý tưởng là cung cấp cho các nước nghèo và đang phát triển các loại vắc xin giúp ngăn ngừa một số bệnh nhiễm trùng gây ung thư.Một ví dụ của bệnh nhiễm trùng gây ung thư là virus gây bệnh sùi mà gào ở người . Virus này có thể gây ra ung thư cổ tử cung ở phụ nữ.

Một đề xuất khác là hỗ trợ nhiều hơn cho các chương trình kiểm soát thuốc lá .Và các tổ chức chống ung thư cho biết các quan chức y tế và chính phủ nên đầu tư nhiều hơn cho việc nghiên cứu ung thư và phát hiện sớm ra bệnh.