Cách phát âm âm /l/

I. Cách phát âm

  1. Khi L bắt đầu từ hoặc ở giữa từ

Phụ âm /l/ khi bắt đầu từ có cách phát âm gần giống với âm L trong tiếng việt, tuy nhiên chúng ta cũng cần phải tuân thủ các quy tắc sau đây để phát âm âm /l/ chuẩn trong tiếng Anh:

– Bước 1: nâng đầu lưỡi lên chạm vào chân răng cửa trên

– Bước 2: mở miệng tự nhiên

– Bước 3: phát âm chữ L bằng cách thả lưỡi xuống tự nhiên và phát âm với các âm tiếp theo trong từ.

Ví dụ:  look /lʊk/ – listen /ˈlɪsən/ – lack /læk/ – fallacy /ˈfæləsi/

2. Khi L kết thúc từ

Người Việt khi bắt gặp từ có kết thúc là L thì thường bỏ qua hoặc biến âm /l/ thành âm khác. Để phát âm chuẩn âm /l/ khi đứng cuối từ, chúng ta cũng làm theo 3 bước sau:

– Bước 1: nâng đầu lưỡi lên chạm vào chân răng cửa trên

– Bước 2: mở miệng tự nhiên

– Bước 3: không hạ lưỡi xuống và phát âm chữ L

Ví dụ: simple /ˈsɪmpl/ – school /skuːl/ 

II. Khi L không được phát âm là /l/

Âm /l/ xuất hiện khi có chữ cái L trong từ. Tuy nhiên, trong những từ dưới đây âm /l/ không được phát âm và trở thành âm câm:

1. calm /kɑːm/: bình tĩnh

2. half /hæf/: một nửa

3. palm /pɑːm/: lòng bàn tay

4. stalk /stɔːk/: lén theo

5. talk /tɔːk/: nói chuyện

6. walk /wɔːk/: đi bộ

III. Luyện tập

Cùng luyện tập cách phát âm âm /l/ với video sau đây nhé: