Các phương tiện giao thông

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
conference hội nghị
bus xe buýt
subway đường ngầm
leave rời đi
ride đi; cưỡi
fast nhanh
safe an toàn
Thành ngữ - Ngữ pháp

find out : tìm hiểu 

 

Bài 1:

Need a Bus to Las Vegas?

Tyra (T): John, I need some advice.

John (J): Sure Tyra. What is it?

T: I need to go to Las Vegas for a conference. Can you tell me if I can get a bus?

J: A conference in Vegas? That sounds awesome! Well, you can easily find a bus from the interstate.

T: Any idea when the bus leaves?

J: I’ve used it once. I think it leaves at 7.30 AM. But do check. Maybe you can call them.

T: Hmm…Yeah. I will call them and find out.

Bạn cần xe buýt tới Las Vegas có phải không?

T: John này mình cần một số lời khuyên.

J: Được chứ Tyra , có chuyện gì vậy?

T: Mình cần phải đến Las Vegas để dự hội nghị.Bạn có thể cho mình biết nếu đi thì mình có thể bắt tuyến buýt nào được không?

J: Hội nghị ở  Vegas à? Thật tuyệt. Ồ, bạn có thể dễ dàng tìm thấy một tuyến xe buýt ở các tiểu bang.

T: Bạn có  biết khi nào thì xe buýt rời bến không?

J: Mình cũng đã từng đi 1 lần. Mình nghĩ nó rời bến lúc 7.30 sáng. Nhưng để kiểm tra thì bạn có thể gọi điện cho họ.

T: Hmm…được . Mình sẽ gọi cho họ và tìm hiểu.

A Subway Ride

Winnie (W): Alright, so it’s decided. I’ll see you at 6.30 at the Central Station.

John (J): I’ll be there Winnie, but can’t we make it a bit later? What about 7?

W: I’ll be taking the 6PM subway train so I’ll get there by 6.30. But no problems, I’ll hang around.

J: Why don’t you take a bus instead?

W: I don’t like traveling on buses, John. The subway is faster and safer.

J: You’re right about that.

Một chuyến đi tàu điện ngầm

Winnie: Được rồi, vậy quyết định là tôi sẽ gặp bạn lúc 6.30 tại nhà gà trung tâm nhớ.

John: Tôi sẽ ở đó Winnie, nhưng mà chúng ta không thể đến muộn hơn một chút à? 7 giờ nhớ?

Winnie: Tôi sẽ đi tàu điện ngầm lúc 6 giờ  vậy tên là tôi sẽ tới đó lúc 6.30 . Nhưng không sao. Tôi xe đi quanh quẩn ở đó.

John: Tại sao bạn không bắt xe buýt thay vào ?

Winnie: Mình không thích đi du lịch bằng xe buýt, John ạ. Tàu điện ngầm nhanh hơn và tiết kiệm hơn.

John: Bạn nói đúng đấy!

Do I Need to Change Buses?

Tyra: I need to get to Westport St. this evening. Does a bus go there from Newtown?

Winnie : Well, I don’t think so. It’s a small street at the other end of town. I think you’ll need to change at Westbanks.

Tyra: Change the bus? That’s going to take me so much time. Isn’t there a better way?

Winnie: You could always go by car, or take the subway.

Tyra: Is there a subway stop at Westport?

Winnie: No, but there’s one at Westbanks and you can get a bus from there.

Bạn có cần chuyển tuyến buýt không ?

Tyra: Tôi cần phải có mặt ở đường Westport tối nay. Có xe buýt từ đây đến Newtown đúng không ?

Winnie : Ồ. Tôi không nghĩ là có . Đó là một con đường nhỏ nằm ở đầu kia của thị trấn. Tôi nghĩ là bạn sẽ phải chuyển bến tại Westbanks.

Tyra: Chuyển tuyến buýt ư? Đi như thể sẽ mất nhiều thời gian lắm. Không có đường nào nhanh hơn à?

Winnie: Bạn luôn có thể đi ô tô , hoặc tàu điện ngầm.

Tyra: Tàu điện ngầm có dừng tại Westbanks không?

Winnie: Không, nhưng có 1 tuyến gần Westbanks và bạn có thể bắt buýt từ đó.

Which Train Should I Take?

John : Excuse me. I need to go to Rock street. Can you tell me which train to take?

Terry : Rock Street? Isn’t that near Smith’s Walk?

John : Yes, that’s right. Smith’s Walk is right nearby.

Terry :Take the Green line, and get down at Browning Street. From there take a cab.

John : How far is it from Browning Street?

Terry : About 2 KMs I think. You could walk too.

John: The weather is nice today. I might walk. Thank you for your help.

Terry : No problem. It’s a pleasure to be of help.

Tôi nên bắt tuyến xe lửa nào?

John: Xin lỗi. Tôi cần đi tới đường Rock . Bạn có thể cho tôi biết tôi sẽ tuyến xe lửa nào không?

Terry: Đường Rock à? Không phải là nó gần phố đi bộ Smith đúng không?

John: Đúng rồi. Phố đi bộ Smith ngay gần đó.

Terry: Đến tuyến đường Green, và xuống phố Browning . Từ đó thì bắt taxi đi.

John: Từ phố Browning đến đấy bao xa?

Terry : Khoảng 2km, tôi nghĩ vậy. Bạn cũng có thể đi bộ.

John : Thời tiết hôm nay thật đẹp. Tôi có thể đi bộ được . Cảm ơn bạn đã giúp đỡ.

Terry:  Không vấn đề gì đâu. Rất vui lòng  được giúp bạn.