Các dịch vụ của khách sạn

Bài 1:

Introduction

Welcome to twominenglish.com. Teaching you English through two-minute lessons.

In this lesson you will learn how to ask for things that you want at a hotel.

Asking for a Wake-up Call.

Josh: Hi, this is room number 365.

Becky: Yes, Sir. How can I help you?

Josh: I have an important meeting scheduled for tomorrow morning. Could I have a wake-up call at 5:30?

Becky: Certainly. You’ll get your wake-up call at 5:30 in the morning. Anything else I can help you with?

Josh: I’d like to get some coffee at a quarter to 6.

Becky: Alright. Is that all?

Josh: Yeah. That’ll be all for now.

 

Scheduling a Taxi.

Lucas: Can you call a taxi for me tomorrow morning?

Brooke: We surely can. Where do you want to go?

Lucas: I have a meeting at 7 at Boulevard Cafe. I hope it’s nearby.

Brooke: Yes. It’s a 15-minute drive from the hotel.

Lucas: Then I guess 6:30 would be fine. Book the taxi for 6:30 in the morning, please.

Brooke: Alright. The booking will be made then.

Lucas: Thank you. And please make sure the taxi arrives by 6:30, so there’s no delay.

Brooke: Don’t worry, we’ll take care of that.

 

Getting Your Laundry Done.

Josh: Hello. Could you please send someone to pick up my laundry?

Lucas: Sure. Do you want me to send the laundry staff right now or later?

Josh: Well, I’m leaving for sightseeing in half an hour. So, it would be better if you send someone before that.

Lucas: Sure, Sir.

Josh: Good. When can I expect to get these clothes back? We’re leaving the day after tomorrow.

Lucas: It usually takes a day but you can ask the laundry staff for a better estimate.

Josh: Alright. Thank you.

 

Asking for the Room to Be Cleaned.

Becky: Front desk. How can I help you?

Brooke: Hi, I’m in room 563. Would you mind sending someone to clean the room?

Becky: Sure. Would you like to get it cleaned now or at a specific time?

Brooke: Actually, we are leaving in 10 minutes. It’d be better to send someone after that.

Becky: Alright. Is there anything else I may help you with?

Brooke: No, that’ll be all. Thank you.

Yêu cầu báo thức 

Josh: .Xin chào tôi gọi từ phòng 365.

Becky: Vâng thưa ngài. Tôi có thể giúp gì ngài ?

Josh: Tôi có một cuộc họp được lên lịch vào sáng ngày mai. Anh có thể báo thức gọi tôi lúc 5:30 được không ?

Becky:  Tất nhiên rồi ạ .  Tôi sẽ đặt báo thức gọi ngài lúc 5:30 sáng. Tôi có thể giúp ngài thêm gì nữa không ạ ?

Josh:  Cho tôi ly cafe lúc 6 giờ kém 15 nhé. 

Becky: Được ạ. Đủ rồi chứ ạ .

Josh:Vâng. Bây giờ thì vậy là đủ .

 

Đặt lịch taxi

Lucas: Anh có thể gọi taxi cho tôi vào sáng mai được không?

Brooke: Chắc chắn là được ạ. Quý khách muốn đi đâu ạ ?

Lucas: Tôi có cuộc họp lúc 7 giờ ở Boulevard Cafe. Tôi hi vọng là nó ở gần đây.

Brooke: Vâng. Nơi đó cách khách sạn 15 đi xe.

Lucas: Vậy thì tôi đoán khoảng 6:30 là được. Đặt cho tôi taxi lúc 6:30 sáng nhé !

Brooke: Vâng thưa ngài. Lịch sẽ được đặt ngay sau đây.

Lucas: Cảm ơn anh. Và anh hãy chắc chắn rằng taxi sẽ đến đúng 6:30 nhé.không được có sự chậm trễ đâu đấy.

Brooke: Ngài đừng lo. Chúng tôi sẽ lưu tâm điều này.

 

Giặt là ở tiệm.

Josh: Xin chào . Anh có thể gọi người đến lấy đồ giặt cho  tôi được không.

Lucas: Vâng thưa ngài. Ngài muốn tôi gửi các nhân viên giặt ngay bây giờ hay lát nữa ạ.

Josh: Ồ , Tôi sắp ra ngoài ngắm cảnh trong vòng 1 giờ . Vậy nên là tốt hơn hết anh nên gọi ai đó đến lấy trước đi.

Lucas: Vâng, thưa ngài.

Josh: Tốt lắm . Khi nào tôi có thể nhận lại quần áo ? Chúng tôi sẽ ra ngoài 1 ngày sau ngày mai.

Lucas:.Thường thì là 1 ngày nhưng nếu ngài muốn ngài có thể thương lượng thời gian sớm hơn với nhân viên giặt là.

Josh: Được rồi. Cảm ơn anh.

 

Yêu cầu lau dọn phòng.

Becky: Bàn lễ tân xin nghe ạ . Tôi có thể giúp gì được quý khách.

Brooke: Xin chào. Tôi ở phòng 563.  Cô có thể gọi giúp tôi người đến lau dọn phòng được không?

Becky:  Được thưa ngài. Ngài muồn dọn phòng ngay bây giờ hay cụ thể lúc nào ạ ?

Brooke: Bây giờ, khoảng 10 phút nữa chúng tôi sẽ ra ngoài . Nên tốt hơn là cô nên gọi cho tôi ngay bây giờ.

Becky:  Vâng thưa ngài. Tôi có thể giúp ngài thêm gì nữa không.

Brooke: Không đủ rồi, cảm ơn cô.