Các dịch vụ của khách sạn 2

Introduction

Welcome to twominenglish.com. Teaching you English through two-minute lessons.

In this lesson we will learn phrases you can use to order room service in English.

Bài 1:

 

Ordering Food.

Albert: Hello! I’m calling from room no. 324. I’d like to order dinner in my room.

Samantha: Sure. What’d you like to have?

Albert: Please send 1 vegetarian platter, 2 servings of crispy garlic noodles and 1 serving of mushroom gravy.

Samantha: Alright. Is there anything you’d like to drink?

Albert: Do you serve wine in the room?

Samantha: I’m afraid not. Alcoholic drinks are served only at the hotel bar.

Albert: Not a problem. Just send the food, please. How long would that be ?

Samantha: Max 30 minutes.

Albert: That’ll be fine. Thank you.

Asking for Laundry Service.

Gerard: Hi! Can you send someone to pick up the laundry from my room? It’s number 346.

Jerry: Sure. Is there anyone in the room?

Gerard: Yes. My wife’s there. Could you send someone right now? We are leaving in 15 minutes.

Jerry: Alright. I’ll ask the housekeeping staff to pick it up immediately.

Gerard: Thank you so much.

Ordering from Housekeeping.

Terrance: I’d like to get two fresh towels, please.

Jerry: Sure. Do you need anything else, Sir?

Terrance: No. That’s all for now.

Jerry: I am sending someone right away.

Terrance : Thank you.

Ordering Breakfast.

Samantha: Room service. How may I help you?

Albert: Good morning. This is room 234. Can I have some breakfast?

Samantha: Of course. Do you want the English breakfast with coffee?

Albert: Nah! I just want some fruits and a glass of carrot juice.

Samantha: Okay.

Albert: Yup. How long will it take?

Samantha: Be there in 10 minutes.

Albert: Great! Thank you.

Đặt đồ ăn .

Albert: Xin chào !! Tôi gọi từ phòng 324 . Tôi muốn đặt bữa tối tại phòng 

Samantha: Chắc chắn rồi thưa ngài ! Ngài muốn dùng gì ạ ?

Albert:Hãy cho tôi một đĩa đồ chay , 2 phần mì tỏi giòn , và một phần nước sốt nấm .

Samantha: Được thưa ngài. Ngài có dùng thêm đồ uống gì nữa không ạ ?

Albert: Cho tôi 1 chai rượu được không ?

Samantha: Tôi e là không thưa ngài. Đồ uống có cồn chỉ được phục vụ tại bar của khách sạn thôi ạ.

Albert:  Không vấn đề gì . Hãy gửi cho tôi đồ ăn ngay nhé. Sẽ phải đợi trong bao lâu ?

Samantha: Lâu nhất là 30 phút ạ .

Albert: Được rồi Cảm ơn anh.

Yêu cầu dịch vụ giặt là.

Gerard: Tôi gọi từ phòng 346. Xin chào ! Anh có thể gọi một người nào đó để lấy quần áo ở phòng của tôi không.

Jerry: Được thưa ngài. Trên phòng còn ai nữa không ạ ? 

Gerard: Có, có vợ tôi. Anh có thể gọi giúp tôi ngay bây giờ được không ? Chúng tôi sắp ra ngoài trong vòng 15 phút.

Jerry: Vâng . Tôi sẽ gọi nhân viên lau dọn vào lấy ngay lập tức.

Gerard: Cảm ơn anh nhiều

Gọi phục vụ phòng.

Terrance: Làm ơn cho tôi 2 chiếc khăn lạnh được không ?

Jerry: Được thưa ngài . Ngài có cần thêm gì nữa không ?

Terrance: Không. Giờ tôi chỉ cần thế thôi.

Jerry: Tôi sẽ gửi ai đó mang lên ngay bây giờ.

Terrance : Cảm ơn anh.

 

Đặt bữa sáng.

Samantha: Dịch vụ phòng xin nghe ạ . Tôi có thể giúp gì quý khách.

Albert:  Xin chào . Tôi gọi từ phòng 234. Tôi có thể gọi bữa sáng được không?

Samantha:Tất nhiên rồi ạ . Quý khách muốn dùng bữa sáng kiểu Anh với cafe ạ ?

Albert: Nah!Tôi chỉ muốn một chút trái cây và một cốc nước ép cà rốt 

Samantha: Vâng !

Albert: Yup .Tôi phải chờ bao lâu?

Samantha: Khoảng 10p ạ.

Albert: Tuyệt ! Cảm ơn anh .