Mua sắm quần áo

– Học tiếng anh giao tiếp qua các chủ đề hàng ngày.

– Khi học tiếng anh giao tiếp,bạn hãy cố gắng học thuộc các mẫu câu hội thoại,thay vì học thuộc các từ vựng riêng lẻ,việc này sẽ giúp bạn học tiếng anh hiệu quả hơn.

 

Khi đến 1 shop mua sắm quần áo, câu đầu tiên bạn có thể nghe thấy là:

Do you need any help?         Bạn cần mua đồ gì?

Trả lời:  

I’m just looking                      Tôi chỉ đang xem thôi.

Để hỏi,nói về giá cả,kích cỡ ta dùng các mẫu câu sau:

Execuse me.Can you help me,please       Xin lỗi,bạn có thể giúp tôi được không?

How much is this hat?                                Chiếc mũ này giá bao nhiêu?

How much are those jeans?                       Chiếc quần bò này giá bao nhiêu?

Aren’t you having a sale now?                    Bạn có loại nào đang giảm giá không?

That shirt’s in the sale                                 Chiếc áo sơ mi đó đang giảm giá

What size is it?                                            Nó cỡ bao nhiêu?

What size are they?                                     Nó cỡ bao nhiêu?

Do you have this in a size….                       Anh / chị có chiếc này size cỡ….

Do you have these in a size…                     Anh / chị có chiếc này size cỡ….

Have you got it in a smaller size?               Bạn có chiếc này cỡ nhỏ hơn không?

Have you got it in a larger size?                  Bạn có chiếc này cỡ lớn hơn không?

Could I try this on?                                      Tôi có thể thử nó được không?

Could you measure my waist?                   Bạn có thể đo vòng eo hộ tôi được không?

Is that a good fit?                                         Nó có vừa không?

It doesn’t fit                                                  Nó không vừa

It’s much too small                                      Nó quá nhỏ

It’s a little too big                                          Nó hơi rộng

It’s just fit                                                      Nó vừa khít

Lưu ý: Đối với những đồ như shoes(giày),jeans(quần bò)…. ta phải chia “be” ở số nhiều!

Khi đã quyết định mua, ta dùng:

I’ll take it                                         Tôi sẽ lấy chiếc đó

I’ll take these                                  Tôi sẽ lấy những chiếc nàyc

Một số mẫu câu thường dùng khác:

What’s size are you?                    Cỡ của anh/chị bao nhiêu?

What’s size do you take?              Anh/chị lấy cỡ nào?

I take a size 10                               Tôi lấy cỡ 10

How do they feel?                           Anh/chị mặc thấy nó thế nào?

Do you feel comfortable?                     Anh/chị thấy thoải mái chứ?

It’s suit you                                    Nó hợp với anh/chị đấy

Bài 1: