Bài 9: At the Chemist’s

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
terrible kinh khủng,khủng khiếp
headache đau đầu
tablet viên thuốc
tooth-brush bàn chải đánh răng
nylon ni lông
natural thuộc tự nhiên
bristle lông,tơ cứng
hard cứng
soft mềm
medium vừa,trung bình
fluoride florua
prescription đơn thuốc
certainly tất nhiên,nhất định

Bài 1:

Câu 1 : What is the matter with A?
 • She's got a toothache.
 • 1
  She's got a headache.
 • She's got a sore throat.
Câu 2 : What does D buy?
 • 1
  She buys a white medium toothbrush.
 • She buys a white soft toothbrush.
 • She buys a black hard toothbrush.
Câu 3 : What does E buy?
 • He buys a toothpaste without fluoride.
 • He buys a white toothbrush.
 • 1
  He buys a toothpaste with fluoride.
Câu 4 : How long will it take H to wait?
 • 12 minutes
 • 1
  20 minutes
 • 22 minutes

A Good afternoon.
B Good afternoon.Can l help you?
A Yes. I’ve got a terrible headache.
B How long have you had it?
A Only about two or three hours.
B Well, try these tablets. Take two with water every three hours.
A Thank you very much.

A: Chào buổi chiều
B: Chào chị. Tôi có thể giúp gì cho chị?
A: Vâng. Tôi bị đau đầu kinh khủng.
B: Chị bị bao lâu rồi?
A: Khoảng 2 hay 3 giờ thôi.
B: Vâng, chị thử thuốc này nhé. Uống 2 viên một sau 3 giờ.
A: Cảm ơn cô rất nhiều!

C Good morning.
D Good morning. I’d like a toothbrush please.
C Nylon or natural bristle?
D Nylon, please.
C Hard, soft, or medium?
D Medium, please.
C What colour would you like?
D It doesn’t matter really? Oh, white’s O.K.
C There you are.

C: Chào buổi sáng!
D: Chào chị! Cho tôi 1 bàn chải.
C: Lông bàn chải nilon hay tự nhiên?
D: Cho tôi nilon.
C: Cứng, mềm hay bình thường ạ?
D: Bình thường.
C: Chị muốn mua màu gì?
D: Có cần thiết không? Ồ, trắng cũng được.
C: Của chị đây ạ.

E Could I have a tube of toothpaste, please?
F With fluoride or without fluoride?
E With fluoride, please.
F Is that all, sir?
E Yes, that’s all, thank you.
F Shall I put it in a bag?
E Please.

E: Cho tôi một tuýp kem đánh răng.
F: Kem đánh răng chứa chất fluoridehay không chứa fluoride?
E: Cho tôi loại có chất fluoride.
F: Ông còn lấy gì nữa không?
E: Thế thôi, cảm ơn.
F: Có cần cho vào túi không ạ?
E: Có.

G Good evening.
H Good evening. Can you make up this prescription, please?
G Certainly. Would you like to wait?
H How long will it take?
G It’ll be ready in twenty minutes.
H Oh, I’ll come back later.
G All right, sir.
H Shall I pay now or later?
G Later’ll be all right.

G: Chào buổi tối.
H: Chào anh. Anh có thể lập cho tôi đơn thuốc này không?
G: Chắc chắn rồi. Anh có đợi được không?
H: Đợi lâu không?
G: Sẽ khoảng 20 phút.
H: Ồ, tôi sẽ quay lại sau.
G: Vâng thưa ông.
H: Tôi có cần trả ngay không hay trả sau?
G: Trả sau cũng được ạ.