Bài 6: A Family Reunion

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
reunion /'ri:'ju:njən/ .n sự sum họp
surprise /sə'praiz/ .n sự ngạc nhiên
skirt /skə:t/ .n vạt áováy,
blouse /blauz/ .n áo cánh , áo choàng
jacket /'dʤækit/ .n áo vét
trousers /'trauzəz/ .n quần
dress /dres/ .n quần áo ( váy )
shirt /ʃə:t/ .n áo sơ mi
white /wait/ .adj màu trắng
black /blæk/ .adj màu đen
grey /grei/ .adj màu xám
pink /piɳk/ .adj màu hồng
brown /braun/ .adj màu nâu
green /gri:n/ .adj màu xanh

Bài 1:

Mrs    Turner:  Who's that? Who's that?

Tom:  It's me . . . Tom.

Mrs Turner:  Tom?

Tom:    Yes, Tom . , . your grandson,. , . from Canada!

Mrs Turner:   Oh, Tom! Come in!

Tom:   This is my wife, Mary.

Mrs Turner:   Oh, how do you do?

Tom: ... and these are our children, Jimmy and Ethel.

Mrs Turner:    Hello, Jimmy. Hello, Ethel. Well, this is a nice surprise!

Look at Mrs Turner. Her skirt is black. Her blouse is white.

Look at Tom. His jacket is brown,

His trousers are grey.

Look at Mary. Her dress is pink.

Her shoes are orange.

Look at Jimmy. His shirt is red. His shorts are green.

Look at Ethel. Her T-shirt is yellow. Her jeans are blue.

Bà Turner: Ai vậy? Ai vậy?
Tom : Là cháu. . . Tom .
Bà Turner: Tom ?
Tom : Vâng, Tom . , . cháu trai của bà ,. , . từ Canada !
Bà Turner : Oh, Tom ! Vào đi !
Tom : Đây là vợ cháu, Mary .
Bà Turner : Oh, cháu khỏe không?

Tom : ... và đây là con của chúng cháu, Jimmy và Ethel .
Bà Turner:   Chào,Jimmy . Chào, Ethel . Vâng,đây là một bất ngờ thú vị!
Hãy nhìn bà Turner . Váy của bà màu đen . Áo khoác của bà màu trắng.
Hãy nhìn Tom . Áo khoác anh ấy màu nâu,

Quần màu xám.

Hãy nhìn Mary. Váy của cô ấy màu hồng.
Giày của cô ấy màu da cam.
Hãy nhìn Jimmy. Áo sơ mi cậu ấy màu đỏ. Quần short của cậu ấy màu xanh lá cây .
Hãy nhìn Ethel.T -shirt của cô ấy màu vàng. Quần jean màu xanh.