Bài 5: I’ll be there

Bài 1:

Câu 1 :

Listen to the conversation and write what you hear.

 • 1.

  A Psst! He'll be here tomorrow night. . .

 • 2.

  B Will he? What time?

 • 3.

  A About eight o'clock.

 • 4.

  B Will he be at the station?

 • 5.

  A No, he'll beat the airport.

 • 6.

  B Right! I'll be there. Will he be alone?

 • 7.

  A No, he won't. He'll be with his wife.

 • 8.

  B Will vou be there?

 • 9.

  A Yes. I'll be outside in the white Rover.

 • 10.

  B What about the money?

 • 11.

  A Don't worry. It'll be there.

 • 12.

  B O.K. I'll see you tomorrow night.

A Psst! He’ll be here tomorrow night. . .
B Will he? What time?
A About eight o’clock.
B Will he be at the station?
A No, he’ll beat the airport.
B Right! I’ll be there. Will he be alone?
A No, he won’t. He’ll be with his wife.
B Will vou be there?
A Yes. I’ll be outside in the white Rover.
B What about the money?
A Don’t worry. It’ll be there.
B O.K. I’ll see you tomorrow night.

A Suỵt! Anh ta sẽ ở đây vào tối mai. . .
B Thế à? Mấy giờ?
A Khoảng 8 giờ.
B Anh ta có ở trạm không?
A Không, anh ta sẽ đánh bại sân bay.
B Được! Tôi sẽ ở đó. Liệu anh ta sẽ đi một mình?
A Không, anh ta sẽ không. Anh ta sẽ ở với vợ.
B Cậu sẽ ở đó?
A Có. Tôi sẽ ở bên ngoài chiếc Rover màu trắng.
B Còn tiền thì sao?
A Đừng lo lắng. Tiền sẽ ở đó.
B O.K. Gặp cậu vào ngày mai.