Bài 7: Everyday Conversation

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
post office bưu điện
salt muối
pepper hạt tiêu, hồ tiêu
bitter bia đắng
right bên phải
left bên trái
straight thẳng
Thành ngữ - Ngữ pháp

Half of bitter  : 1 nửa chai rượu thuốc

 

Bài 1:

Câu 1 : Is the post office far from A's location?
 • Yes, it is very far.
 • 1
  No, it isn't very far.
 • No, it is very near.
Câu 2 : What does Mrs Connor give D?
 • 1
  She passes the salt.
 • She passes the pepper.
 • She passes the salt and the pepper.
Câu 3 : When does the third conversation happen?
 • In the morning.
 • In the afternoon.
 • 1
  In the evening.
Câu 4 : What is H's number?
 • 23006
 • 23360
 • 1
  23306

A Excuse me.
B Yes?
A Is there a post office near here?
B Yes, there is.
A Is it far?
B No, it isn’t very far. First right, second left.
A Thank you very much.
B That’s all right.

A: Xin lỗi anh!
B: Vâng?
A: Có bưu điện nào gần đây không?
B: Có đấy.
A: Có xa đây không anh?
B: Không, không xa lắm đâu. Đầu tiên rẽ phải, thứ hai (sau đó) rẽ trái.
A: Cảm ơn anh rất nhiều.
B: Không có gì.

C Mrs Connor, could you pass the salt please?
D Certainly.
C Thank you very much.
D And the pepper?
C No, thank you.

C: Bà Connor, bà có thể đưa cho tôi lọ muối được không?
D: Chắc chắn rồi.
C: Cảm ơn bà rất nhiều.
D: Có cần hạt tiêu không?
C: Không đâu, cảm ơn bà.

E Good evening.
F Good evening.
E Half of bitter, please.
F Here you are, sir.
E Thank you very much. How much is that?
F 15p.

E: Chào buổi tối.
F: Chào ông.
E: Làm ơn cho tôi nửa chai bia đắng.
F: Đây thưa ông.
E: Cảm ơn cậu nhiều. Bao nhiêu tiền thế?
F: 15

G Are you on the phone?
H Yes, I am.
G What’s your number?
H 23306

G: Cô đang nghe điện thoại không?
H: Có, tôi đang nghe.
G: Số của cô là gì?
H: 23306