Bài 4: The Monte Carlo Rally

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
motor động cơ ô tô
competition sự cạnh tranh
competitor người cạnh tranh; đấu thủ, đối thủ
competitive cạnh tranh, đua tranh
compete cạnh tranh, đua tranh
race cuộc đua
route lộ trình
approximately khoảng chừng, độ chừng
consist gồm
maintain tiếp tục
control kiểm soát
stage sân khấu
condition điều kiện

Bài 1: Listen and fill in the blanks.

Câu 1 :

The Monte Carlo Rally, which started in 1911, is Europe’s ______. Competitors leave from several points around Europe and follow routes of ______ to a rallying point which will be Geneva this year.

 • 1.

  most famous motoring event

 • 2.

  approximately equal length

Câu 2 :

They then follow ______ to the finish. The rally consists of five daily stages, beginning on Sunday morning, and ______ will have driven about 3000 kilometres by Thursday night. It is not a ______.

 • 1.

  a single route

 • 2.

  each competitor

 • 3.

  race

Câu 3 :

The winner is decided on a ______. Drivers have to ______ between control points, and there are also special tests of driving skill in ______ on the way.

 • 1.

  points system

 • 2.

  maintain an average speed

 • 3.

  different conditions

Câu 4 :

This is Radio Wessex on 203 metres, medium wave. It’s nine o’clock on Monday 25th January and this is Barry King reporting from Dover. The British competitors in the Monte Carlo Rally have just arrived here at the end of ______ in this year’s competition.
Russell Cook, who’s driving a Sunbeam Lotus, is leading. The Triumph driven by Tony Bond, who won last year’s rally, ______ in Yorkshire this morning. Tony was unhurt but will be unable to continue. Seven other cars have withdrawn due to bad weather conditions. Tonight the cars, which left from Glasgow on Sunday morning, will be crossing the English Channel.

 • 1.

  the second stage

 • 2.

  crashed

The Monte Carlo Rally, which started in 1911, is Europe’s most famous motoring event. Competitors leave from several points around Europe and follow routes of approximately equal length to a rallying point which will be Geneva this year.

Cuộc đua xe hơi Monte Carlo, lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1911, là cuộc đua nổi tiếng nhất Châu Âu. Các tay đua xuất phát từ các nơi khác nhau ở Châu Âu và đi theo lộ trình dài xấp xỉ bằng nhau để đổ về một điểm tập trung mà năm nay là Geneva.

They then follow a single route to the finish. The rally consists of five daily stages, beginning on Sunday morning, and each competitor will have driven about 3000 kilometres by Thursday night. It is not a race.

Sau đó họ sẽ theo cùng một đường đua duy nhất để về đích. Cuộc đua gồm 5 chặng, mỗi chặng một ngày, bắt đầu vào sáng Chủ Nhật và vào sáng thứ Năm thì mỗi tay đua sẽ vượt được khoảng 3000 km. Ðây không phải là một cuộc tranh tài về tốc độ.

The winner is decided on a points system. Drivers have to maintain an average speed between control points, and there are also special tests of driving skill in different conditions on the way.

Người thắng được quyết định theo một thang điểm. Các tay đua phải giữ được tốc độ trung bình giữa những điểm kiểm soát; ngoài ra còn có những cuộc sát hạch đặc biệt về kỹ năng lái xe trong những điều kiện khác nhau trên đường đua.

Motoring news

This is Radio Wessex on 203 metres, medium wave. It’s nine o’clock on Monday 25th January and this is Barry King reporting from Dover. The British competitors in the Monte Carlo Rally have just arrived here at the end of the second stage in this year’s competition.

Ðây là đài Wessex phát trên bước sóng 203 mét, băng sóng trung. Bây giờ là 9 giờ ngày thứ Hai 25 tháng Giêng và Barry King đang tường thuật với các bạn từ Dover. Các tay đua Anh tham dự cuộc đua Monte Carlo vừa mới tới đây vào cuối chặng hai trong cuộc so tài năm nay.

Russell Cook, who’s driving a Sunbeam Lotus, is leading. The Triumph driven by Tony Bond, who won last year’s rally, crashed in Yorkshire this morning. Tony was unhurt but will be unable to continue.

Russell Cook, người cầm lái chiếc Sunbeam Lotus, đang dẫn đầu. Chiếc Triumph do Tony Bond cầm lái, người đã đoạt giải năm rồi, đã bị lật ở Yorkshire vào sáng hôm nay. Tony không bị thương tích gì, nhưng không có khả năng tiếp tục cuộc đua được nữa.

Seven other cars have withdrawn due to bad weather conditions. Tonight the cars, which left from Glasgow on Sunday morning, will be crossing the English Channel.

Bảy chiếc xe khác đã bỏ cuộc vì thời tiết xấu. Tối hôm nay, đoàn đua khởi hành từ Glasgow vào sáng chủ nhật, sẽ vượt qua eo biển Manche.