Bài 4: Olympic report

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
report bản tin, báo cáo/đưa tin, báo cáo
satellite vệ tinh
medal huy chương
record kỉ lục/bản thu
record ghi lại (âm thanh, hình ảnh)
javelin môn ném lao
final cuối cùng, chung kết
attempt nỗ lực, cố gắng
throw ném
competitor đối thủ
competition cuộc cạnh tranh
competitive tính cạnh tranh
compete cạnh tranh
slip trượt
Gymnastics thể dục dụng cụ
Gymnasium phòng thể dục
gymnast vận động viên thể dục
crash đâm vào, va chạm

Bài 1:

Câu 1 :

Good evening. It's 11.15 .... and it's time for "Olympic _____________". Our report tonight is coming live by __________________ from Olympic _____________.

 • 1.

  report

 • 2.

  satellite

 • 3.

  Games

Câu 2 :

Good evening. Well, today's most _____________ __________ was certainly the women's 200 metres ___________. The American, Doris Kennedy, was first and got the ____________ ____________. She swam the 200 metres in a new world ___________ time of 1 minute 58 seconds. The U.S.A. won two gold medals yesterday, and three the day before, so in the first three days they've won six 'golds'.

 • 1.

  important event

 • 2.

  freestyle

 • 3.

  gold medal

 • 4.

  record

Câu 3 :

This is Jack Lumber from Canada. This morning he won the men's javelin __________. At his first ____________ he threw the javelin over 100 metres. Nobody has ever done this before. Unfortunately there was nearly a terrible accident in the javelin event. Henry Fraser, the British _______________, slipped when he was throwing his javelin and it hit a judge in the foot. Luckily, it didn't ____________ him.

 • 1.

  final

 • 2.

  attempt

 • 3.

  competitor

 • 4.

  hurt

Câu 4 :

Here we are in the Olympic Gymnasium. Olga Ivanov, the fifteen year old Russian __________, has just finished her display. We're waiting for the results now. And here's the _______________! She's got an average of 9.5 points. That's the best score today! Olga's ____________ the gold medal!

 • 1.

  gymnast

 • 2.

  result

 • 3.

  won

Câu 5 :

We're just waiting for the last jumper. Ted Kelly, from Britain, is going to _________. The bar is at 2.30 metres. Now he's beginning his __________ ____________. . . And he's jumped. Ooh! He's crashed into the bar! He's landing. The bar's fallen. Is he hurt? No, no, he's all right. He's getting up and walking away. But he's a very ___________ _____________.

 • 1.

  jump

 • 2.

  final attempt

 • 3.

  disappointed man

Good evening. It’s 11.15 …. and it’s time for “Olympic report”. Our report tonight is coming live by satellite from Olympic Games.

Chào buổi tối. Bây giờ là 11h15… và đã bây giờ là “Bản tin Olympic”. Bản tin của chúng tôi tối nay sẽ được phát trực tiếp từ vệ tinh từ Thế vận hội Olympic.

Swimming
Good evening. Well, today’s most important event was certainly the women’s 200 metres freestyle. The American, Doris Kennedy, was first and got the gold medal. She swam the 200 metres in a new world record time of 1 minute 58 seconds. The U.S.A. won two gold medals yesterday, and three the day before, so in the first three days they’ve won six ‘golds’.

Bơi lội
Chào quý vị. Vâng, sự kiện quan trọng nhất hôm nay chắc chắn là đường bơi tự do 200m nữ. Vận động viên (VĐV) người Mỹ, Doris Kennedy, là người đầu tiên có huy chương vàng. Cô đã bơi 200 mét với kỷ lục thế giới mới là 1 phút 58 giây. Hoa Kỳ đã giành được hai huy chương vàng ngày hôm qua, và ba ngày trước, vì vậy trong ba ngày đầu họ đã giành được sáu ‘huy chương vàng’.

Javelin
This is Jack Lumber from Canada. This morning he won the men’s javelin final. At his first attempt he threw the javelin over 100 metres. Nobody has ever done this before. Unfortunately there was nearly a terrible accident in the javelin event. Henry Fraser, the British competitor, slipped when he was throwing his javelin and it hit a judge in the foot. Luckily, it didn’t hurt him.

Phi lao
Đây là Jack Lumber từ Canada. Sáng nay anh đã giành chiến thắng cuối cùng cho nam. Trong nỗ lực đầu tiên, anh đã phóng lao trên 100 mét. Không ai làm được điều này trước đó. Thật không may, suýt nữa xảy ra một tai nạn khủng khiếp trên đường ném lao. Henry Fraser, VĐV người Anh, trượt chân khi anh ném lao và đá chân vào giám khảo. May mắn thay, anh không bị chấn thương.

Gymnastics
Here we are in the Olympic Gymnasium. Olga Ivanov, the fifteen year old Russian gymnast, has just finished her display. We’re waiting for the results now.
And here’s the result! She’s got an average of 9.5 points. That’s the best score today! Olga’s won the gold medal!

Thể dục dụng cụ
Chúng tôi đang ở bộ khu vực Thể dục dụng cụ Olympic. Olga Ivanov, VĐV nữ 15 tuổi của Nga, vừa hoàn thành màn trình diễn của cô. Chúng tôi đang chờ đợi kết quả ngay bây giờ.
Và đây là kết quả! Cô ấy đạt trung bình 9,5 điểm. Đó là điểm số cao nhất ngày hôm nay! Olga đã giành huy chương vàng!

High jump
We’re just waiting for the last jumper. Ted Kelly, from Britain, is going to jump. The bar is at 2.30 metres.
Now he’s beginning his final attempt. . .
And he’s jumped.
Ooh! He’s crashed into the bar!
He’s landing. The bar’s fallen. Is he hurt?
No, no, he’s all right. He’s getting up and walking away. But he’s a very disappointed man.

Nhảy cao
Chúng tôi chỉ chờ đợi lượt nhảy cuối cùng. Ted Kelly, từ Anh, sẽ nhảy. Thanh gậy đang ở mức 2,30 m.
Bây giờ anh đang bắt đầu nỗ lực cuối cùng của mình. . .
Và anh đã nhảy lên.
Ooh! Anh đâm vào thanh!
Anh ta hạ cánh. Thanh rơi. Anh có đau không?
Không, không, anh ta ổn. Anh ta đứng dậy và bước đi. Nhưng anh đang tỏ vẻ thất vọng.