Bài 28: The ‘Mary Celeste’

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
stain gây vết, làm biến màu
cargo hàng hóa chở trên tàu thủy hoặc máy bay
bow cúi chào
collide va chạm
hatch cửa hầm; cửa sàn
launch hạ thuỷ; phóng
mast cột buồm; cột ăng-ten
salvage cứu hộ
superstition sự mê tín
sword gươm, kiếm, đao

Bài 1:

Câu 1 :

The "Mary Celeste" was built in 1861 in Nova Scotia, Canada, as a cargo-carrying ______

When it was launched, it was given the name "The Amazon".

It was not a lucky ship. The first captain died a few days after it was ______, and on its first voyage in 1862 it was badly damaged in______. While it was being repaired in port, it caught fire. In 1863 it crossed the Atlantic for the first time, and in the English Channel it ______with another ship which sank. "The Amazon" was ______. Four years later, in 1867, it ran aground on Cape Breton Island, off the Canadian coast. The ship was almost completely wrecked and had to be rebuilt. It was then sold and the name was changed to the "Mary Celeste". Sailors are very ______and dislike sailing on ships which have been unlucky or which have changed their names. Many sailors refused to sail on the "Mary Celeste".

 • 1.

  sailing-ship.

 • 2.

  registered

 • 3.

  a collision

 • 4.

  collided

 • 5.

  badly damaged itself

 • 6.

  superstitious

Câu 2 :

On November 5th 1872, the "Mary Celeste" left New York, carrying a cargo of ______alcohol to Genoa in Italy. There were eleven people on board, Captain Briggs, his wife and two-year-old daughter, and a crew of eight. Briggs was ______, and a very religious man. In his cabin there was a harmonium, which was used for playing hymns. A month later the "Mary Celeste" was seen by another ship, the "Dei Gratia", about halfway between the Azores and the Portuguese coast. Captain Moorhouse of the "Dei Gratia", a friend of captain Briggs, noticed that the ship ______. When the "Mary Celeste", did not answer his signal, he decided to ______. He sent a small boat to find out what was wrong.

 • 1.

  commercial

 • 2.

  an experienced captain

 • 3.

  was sailing strangely

 • 4.

  investigate

Câu 3 :

The "Mary Celeste" was ______.
The only lifeboat was missing.
All the sails were up, and in good condition.
All the cargo was there.
The ship had obviously been through ______. The glass on the compass was broken.
The windows of the desk cabins had been covered with wooden planks.
There was a metre of water in the cargo hold, which was not enough to be dangerous.
The water pumps were working perfectly.
There was enough food for six months, and ______.
All the crew's personal possessions (clothes, boots, pipes and tobacco etc.) were on board.
There were toys on the captain's bed.
There was food and drink on the cabin table.
Only the ______ and ship's papers were missing.
The last entry in the ship's log-book had been made eleven days earlier, 1000 km west, but the ship had continued in a straight line.
The fore-hatch was found open.
There were two deep marks on the bows, near the water-line.
There was a deep cut on the ship's rail, made by an axe.
There were ______ on the deck, and on the captain's sword, which was in the cabin.

 • 1.

  completely deserted.

 • 2.

  storms

 • 3.

  plenty of fresh water.

 • 4.

  navigation instruments

 • 5.

  old brown bloodstains

Câu 4 :

Captain Moorhouse put some sailors on the "Mary Celeste", who sailed it to Portugal. There was a long ______, but the story of what had happened on the ship, and what had happened to the crew, till remains a ______. Captain Moorhouse and his crew were given the salvage money for bringing the ship to port. Many explanations have been suggested but none of them have ever ______.

 • 1.

  official investigation

 • 2.

  mystery

 • 3.

  been proved

The “Mary Celeste” was built in 1861 in Nova Scotia, Canada, as a cargo-carrying sailing-ship.

When it was launched, it was given the name “The Amazon”.

It was not a lucky ship. The first captain died a few days after it was registered, and on its first voyage in 1862 it was badly damaged in a collision. While it was being repaired in port, it caught fire. In 1863 it crossed the Atlantic for the first time, and in the English Channel it collided with another ship which sank. “The Amazon” was badly damaged itself. Four years later, in 1867, it ran aground on Cape Breton Island, off the Canadian coast. The ship was almost completely wrecked and had to be rebuilt. It was then sold and the name was changed to the “Mary Celeste”. Sailors are very superstitious and dislike sailing on ships which have been unlucky or which have changed their names. Many sailors refused to sail on the “Mary Celeste”.

Con tàu “Mary Celeste” được đóng vào năm 1861 ở Nova Scotia, Canada, là tàu buồm để chở hàng.

Khi nó được hạ thủy, người ta đặt tên cho nó là tàu “Amazon”.

Nó là một con tàu kém may mắn. Thuyền trưởng đầu tiên chết chỉ vài ngày sau khi nó được đăng ký, và trong chuyến hải trình đầu tiên của nó vào năm 1862 nó đã bị hư hại nặng sau một vụ đụng tàu. Trong khi đang được sửa chữa ở bến cảng, nó phát cháy. Năm 1863 nó vượt Đại Tây Dương lần đầu tiên và ở eo biển Manche nó va vào một chiếc tàu khác làm chiếc này bị chìm. Chiếc “Amazon” cũng bị hư hại nặng. Bốn năm sau đó, vào năm 1867 nó mắc cạn ở đảo Cape Breton, ngoài khơi bờ biển Canada. Con tàu hầu như bị tan vỡ và phải được đóng lại. Sau đó nó được đem bán và người ta đổi tên nó thành “Mary Celeste”. Các thủy thủ thì rất dị đoan và họ không thích làm việc trên những con tàu kém may mắn hoặc đã đổi tên. Nhiều người từ chối đi trên tàu “Mary Celeste”.

On November 5th 1872, the “Mary Celeste” left New York, carrying a cargo of commercial alcohol to Genoa in Italy. There were eleven people on board, Captain Briggs, his wife and two-year-old daughter, and a crew of eight. Briggs was an experienced captain, and a very religious man. In his cabin there was a harmonium, which was used for playing hymns. A month later the “Mary Celeste” was seen by another ship, the “Dei Gratia”, about halfway between the Azores and the Portuguese coast. Captain Moorhouse of the “Dei Gratia”, a friend of captain Briggs, noticed that the ship was sailing strangely. When the “Mary Celeste”, did not answer his signal, he decided to investigate. He sent a small boat to find out what was wrong.

Vào ngày 5 tháng 11 năm 1872, tàu “Mary Celeste” rời New York, chở cồn tới Genoa thuộc Itali. Có 11 người ở trên tàu, thuyền trưởng Briggs, vợ ông ta cùng đứa con gái 2 tuổi và thủy thủ đoàn gồm 8 người. Briggs là một thuyền trưởng dạn dày kinh nghiệm và là một người rất sùng đạo. Trong phòng ông ta có một cây đàn harmonium dùng để chơi các bài thánh ca. Một tháng sau, một chiếc tàu khác, chiếc “Dei Gratia” phát hiện ra chiếc “Mary Celeste” ở khoảng giữa quần đảo Azores và bờ biển Bồ Đào Nha. Thuyền trưởng Moorhouse của tàu “Dei Gratia”, một người bạn của thuyền trưởng Briggs, nhận thấy chiếc “Mary Celeste” đang chạy một cách kỳ lạ. Khi chiếc “Mary Celeste” không trả lời các tín hiệu của ông ta thì ông ta quyết định tìm hiểu. Ông ta phái một chiếc thuyền nhỏ đi xem chuyện gì đã xảy ra.

The “Mary Celeste” was completely deserted.

The only lifeboat was missing.

All the sails were up, and in good condition.

All the cargo was there.

The ship had obviously been through storms. The glass on the compass was broken.

The windows of the desk cabins had been covered with wooden planks.

There was a metre of water in the cargo hold, which was not enough to be dangerous.

The water pumps were working perfectly.

There was enough food for six months, and plenty of fresh water.

Tàu “Mary Celeste” hoàn toàn vắng lặng.

Chiếc xuồng cứu sinh duy nhất đã không còn nữa.

Tất cả buồm đều đang được giương lên, và vẫn còn tốt.

Hàng hóa vẫn còn nguyên.

Rõ ràng là con tàu đã qua một cơn bảo.

Kính trên mặt la bàn bị vỡ.

Cửa sổ các phòng trên boong đều bị chắn bằng các thanh gỗ.

Trong hầm đựng hàng có một thước nước, không đến nỗi nguy hiểm.

Các bơm nước vẫn còn đang hoạt động tốt.

Còn đủ lương thực cho sáu tháng nữa, và còn nhiều nước ngọt.

All the crew’s personal possessions (clothes, boots, pipes and tobacco etc.) were on board.

There were toys on the captain’s bed.

There was food and drink on the cabin table.

Only the navigation instruments and ship’s papers were missing.

The last entry in the ship’s log-book had been made eleven days earlier, 1000 km west, but the ship had continued in a straight line.

The fore-hatch was found open.

There were two deep marks on the bows, near the water-line.

There was a deep cut on the ship’s rail, made by an axe.

There were old brown bloodstains on the deck, and on the captain’s sword, which was in the cabin.

Tất cả đồ dùng cá nhân của thủy thủ đoàn (áo quần, giày ống, tẩu thuốc và thuốc sợi v.v…) đều còn trên tàu.

Có một số đồ chơi của trẻ con trên giường của thuyền trưởng.

Còn đồ ăn đồ uống trên bàn trong phòng.

Chỉ có các thiết bị định hướng và giấy tờ về con tàu là bị mất.

Dòng ghi cuối cùng trong nhật ký hải trình của con tàu đã được ghi 11 ngày trước đó, cách đó 1.000 km về phía tây, nhưng con tàu đã chạy theo một đường thẳng.

Nắp hầm chứa hàng phía mũi tàu đang mở.

Có 2 vết cắt sâu ở mũi tàu, gần đường mớn nước.

Có một vết chém sâu dọc thành tàu, vết do rìu chém.

Trên boong tàu có nhiều vệt máu khô sẫm, và trên thanh kiếm của thuyền trưởng, ở trong phòng cũng có vết máu.c

Captain Moorhouse put some sailors on the “Mary Celeste”, who sailed it to Portugal. There was a long official investigation, but the story of what had happened on the ship, and what had happened to the crew, till remains a mystery. Captain Moorhouse and his crew were given the salvage money for bringing the ship to port. Many explanations have been suggested but none of them have ever been proved.

Thuyền trưởng Moorhouse phái một vài thủy thủ lên tàu “Mary Celeste” và lái nó về Bồ Đào Nha. Người ta đã tiến hành một cuộc điều tra chính thức rất lâu dài về vụ này, nhưng mhững cái gì đã xảy ra trên con tàu và cho thủy thủ đoàn vẫn còn là một bí ẩn.

Thuyền trưởng Moorhouse và thủy thủ đoàn của ông ta đã được thưởng tiền cứu hộ vì đã đem con tàu về cảng.

Nhiều lời giải thích đã được đưa ra, nhưng chưa có cái nào đã được xác minh cả.