Bài 25: Murder at Gurney Manor 2

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
alibi chứng cớ ngoại phạm
brave gan dạ
inspect kiểm tra
hijack không tặc
jungle rừng nhiệt đới
motive động cơ
parachute cái dù
suspect nghi ngờ
skeleton bộ xương
evidence bằng chứng

Grammar notes

 1. He’s more clever than he looks“. Why don’t we say “He is cleverer than he looks? ” Study this.

Ví dụ:

He is more old than he was (is)

Notice that we use “more… than” for short adjectives when we want to make a comparision with the very subject but not with anybody else (so sánh với chính mình).

 1. Speculating about the past (1) Dự đoán về quá khứ

May have and might have Could have

Must have and can’t have Should have and ought to have

Bài 1:

Câu 1 :

Inspector Marples is in charge of the case. Sergeant Watts is his ______. They’re in the library.
Marples Where is everybody, Sergeant?
Watts They’re all in the drawing-room, sir. Constable Dickson’s with them. What do you think, sir?
Marples It could have been any one of them, couldn’t it? We don’t know what ______are in the cupboard! It may have been two of them together. It might even have been all of them. Nobody seems very sad!
Watts No, sir. Lord Gurney was a very unpopular man in the village. Nobody liked him. It could have been an ______.
Marples No, no, Watts. It must have been one of them. Let’s look at the evidence.
Watts It seems to me that everybody has got a motive, sir, and nobody’s got an alibi. They all say they were alone when it happened.
Marples Yes, and there are ______ on the gun.

 • 1.

  assistant

 • 2.

  skeletons

 • 3.

  outsider

 • 4.

  no finger-prints

Câu 2 :

Watts It couldn't have been her, sir.
Marples Why not, Watts?
Watts Well, she's in a ______. She can't move very fast. Anyway, they've been married for thirty- five years. It can't have been her.
Marples Most murders are inside the family, Watts, and there is a door between her room and the library.
Watts Ah, yes, sir. But it was locked!
Marples Doors have keys, Watts!
Watts But why would she want to kill him?
Marples Miss Smart's a very ______. We don't now what was going on. She could have been jealous.
Watts But, sir, he was over sixty! He was old enough to be her father!
Marples Ah, well, Watts, he was______, and very rich!

 • 1.

  wheelchair

 • 2.

  attractive young woman

 • 3.

  a good-looking man

Câu 3 :

Marples What about the Major, Watts? He's a ______.
Watts I've been thinking about that. It can't have been him, sir!
Marples Really! Why not?
Watts Why would he need to fire five times? He was an ______. He could have killed him with one shot.
Marples Maybe he did, Watts. Maybe he did.
Watts I don't understand, sir.
Marples There are a lot of things you don't understand, watts. Perhaps he's ______ than he looks. Watts But there's no motive, sir.
Marples There may have been. I mean there was that scandal with the property company.
Watts But he was at the lake, sir.
Marples He might not have been, Watts. He's a pistol champion. He ______ him from the trees and thrown the gun into the room.
Watts Oh. Do you really think so, sir?
Marples I don't know, Watts. It's just a theory.

 • 1.

  strange fellow

 • 2.

  army pistol champion

 • 3.

  more clever

 • 4.

  could have shot

Inspector Marples is in charge of the case. Sergeant Watts is his assistant. They’re in the library.

Marples Where is everybody, Sergeant?

Watts They’re all in the drawing-room, sir. Constable Dickson’s with them. What do you think, sir?

Marples It could have been any one of them, couldn’t it? We don’t know what skeletons are in the cupboard! It may have been two of them together. It might even have been all of them. Nobody seems very sad!

Watts No, sir. Lord Gurney was a very unpopular man in the village. Nobody liked him. It could have been an outsider.

Marples No, no, Watts. It must have been one of them. Let’s look at the evidence.

Watts It seems to me that everybody has got a motive, sir, and nobody’s got an alibi. They all say they were alone when it happened.

Marples Yes, and there are no finger-prints on the gun.

Thanh tra Marples đảm nhiệm vụ án này. Hạ sĩ cảnh sát Watts là phụ tá của ông ta. Họ đang ở trong thư viện.

Marples (M): Này Hạ sĩ, mọi người đâu cả rồi?

Watts (W): Thưa ngài, họ đang ở trong phòng khách. Cảnh sát viên Dickson đang làm việc với họ. Ngài nghĩ sao?

M: Thủ phạm có thể là bất cứ ai trong số họ, đúng không nào? Chúng ta không biết có vụ bê bối nào trong gia đình này đây! Có thể là hai kẻ cộng tác với nhau. Mà cũng có thể là tất cả bọn họ thông đồng. Chẳng ai trông có vẻ buồn não cả!

W: Đúng vậy, thưa ngài. Ngài Gumey chẳng được ai ưa trong cái làng này. Không ai ưa ông ấy cả. Cũng có thể là một kẻ từ bên ngoài gia đình đã giết ông ấy.

M: Không đâu, Watts. Phải là một người trong số họ. Hãy xem các bằng chứng.

W: Tôi thấy dường như ai cũng có một động cơ để mà giết ông ta cả, mà không ai lại có bằng chứng ngoại phạm. Ai cũng nói là họ chỉ có một mình khi án mạng xảy ra.

M: Đúng vậy, và chẳng hề có dấu tay trên khẩu súng.

Lady Agatha?

Watts It couldn’t have been her, sir.

Marples Why not, Watts?

Watts Well, she’s in a wheelchair. She can’t move very fast. Anyway, they’ve been married for thirty- five years. It can’t have been her.

Marples Most murders are inside the family, Watts, and there is a door between her room and the library.

Watts Ah, yes, sir. But it was locked!

Marples Doors have keys, Watts!

Watts But why would she want to kill him?

Marples Miss Smart’s a very attractive young woman. We don’t now what was going on. She could have been jealous.

Watts But, sir, he was over sixty! He was old enough to be her father!

Marples Ah, well, Watts, he was a good-looking man, and very rich!

W: Không thể là bà ta, thưa thanh tra.

M: Tại sao lại không, Watts?

W: Bà ta phải ngồi trên xe lăn. Bà ta không thể xoay sở nhanh được. Vả lại họ sống với nhau 35 năm trời rồi. Không phải là bà ta đâu.

M: Phần lớn kẻ sát nhân là người trong gia đình, Watts, và nên nhớ là có cửa thông từ phòng bà ta ra thư viện.

W: Vâng, thưa thanh tra. Nhưng cửa khóa mà.

M: Cửa nào cũng có chìa chứ, Watts!

W: Nhưng mà tại sao bà ta lại muốn giết ông ta?

M: Cô Smart là một phụ nữ trẻ tuổi đầy hấp dẫn. Chúng ta không biết chuyện gì đã xảy ra. Có thể bà ta ghen.

W: Nhưng thưa ngài, ông ta đã ngoài lục tuần! Ông ta đủ tuổi làm bố cô ta kia mà!

M: Này, Watts, ông ta là một người đẹp mã và rất giàu có!

Major Chiver?

Marples What about the Major, Watts? He’s a strange fellow.

Watts I’ve been thinking about that. It can’t have been him, sir!

Marples Really! Why not?

Watts Why would he need to fire five times? He was an army pistol champion. He could have killed him with one shot.

Marples Maybe he did, Watts. Maybe he did.

Watts I don’t understand, sir.

Marples There are a lot of things you don’t understand, watts. Perhaps he’s more clever than he looks.

Watts But there’s no motive, sir.

Marples There may have been. I mean there was that scandal with the property company.

Watts But he was at the lake, sir.

Marples He might not have been, Watts. He’s a pistol champion. He could have shot him from the trees and thrown the gun into the room.

Watts Oh. Do you really think so, sir?

Marples I don’t know, Watts. It’s just a theory.

M: Còn ông thiếu tá thì sao, Watts? Ông ta là một kẻ lạ lùng.

W: Tôi đã nghĩ đến điều đó rồi. Không thể là ông ta, thưa thanh tra!

M: Thật sao! Tại sao lại không?

W: Tại sao ông ta lại cần đến 5 phát súng? Ông ta đã từng là quán quân súng ngắn của quân đội kia mà. Ông ta chỉ cần một phát mà thôi.

M: Rất có thể là ông ta đó Watts. Rất có thể là ông ta.

W: Thưa thanh tra, tôi không hiểu.

M: Có nhiều thứ anh chưa hiểu đâu, Watts. Có thể ông ta thông minh hơn là cái vẻ bề ngoài hiện có.

W: Nhưng ông ta đâu có động cơ nào để giết ông Gumey.

M: Có thể có chứ. Tôi muốn nói đến vụ tai tiếng với công ty tài sản.

W: Nhưng thưa thanh tra, lúc đó ông ta lại đang ở bờ hồ.

M: Có thể là không phải. Ông ta là quán quân súng ngắn. Ông ta có thể bắn ngài Gumey từ các lùm cây rồi ném khẩu súng vào phòng.

W: Ồ. Ngài nghĩ vậy sao ngài thanh tra?

M: Tôi không biết, Watts. Đó chỉ là giả thuyết thôi.