Bài 18: Where have all the fans gone?

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
replay chiếu lại
attendance sự dự, sự có mặt
ban lệnh cấm
blame khiển trách, đổ lỗi
competitive cạnh tranh, đua tranh
deliberate cố ý
discipline kỷ luật
encourage khuyến khích
facility tiện ích, tiện nghi
foul xấu, tục
identify nhận ra; nhận dạng
pedestrian khách bộ hành
referee (thể dục,thể thao), (pháp lý) trọng tài

Proper names

Bert Woods, Brian Huff, Chelsea, East Field United, Jimmy Mc.Tavish, Kenvin Dolan, Miami Galaxy, Micheal Parkhurst Talkabout.

GRAMMAR NOTES

Should & Ought To, Had Better

Have To, Have Got To, Must

Expressions

to go broke: phá sản; trở nên túng thiếu.

to send off: đuổi ra.

to beware of: cẩn thận, coi chừng

Bài 1:

Fill in the blank with the missing words
Câu 1 :

First of all, we'll hear from one of soccer's lost millions, Mr Bert Woods from London, who used to be a _______ Chelsea supporter. "

"I stopped going five or six years ago. I'd rather stay at home and watch it on telly. You get a better view and I like the action ________. I'm too afraid to go now, really! All this violence, you know.

When I was a lad there was the occasional _____ on the terraces, but nothing like you see these days - whole gangs of teenagers who aren't interested in football. Somebody ought to do something about it! These kids aren't real fans, they just come looking for trouble. The police ought to sort out the real fans from the troublemakers. You know, I always used to go with my dad, but I wouldn't take my kids. There's too much foul language. And I don't only blame the kids. There ought to be more discipline at home and in schools."

 • 1.

  regular

 • 2.

  replays

 • 3.

  fight

Câu 2 :

"Thank you, Mr Woods. Let's go over to Brian Huff, the _______ of East-field United, one of our most successful clubs. Brian. "

"I sympathize with Mr Woods, and there are plenty of people like him. Anyway, we'd better do something about it, or we'll all go broke! The clubs and players must share the ______. Football's big business, and it's very competitive. Winning has become the most important thing. There's too much violence on the field. Referees have to get tougher with players. They should send off players for deliberate fouls. The other problem is television. There's too much football on TV, and they only show the most exciting parts, goals, ______ and violence. People are bored when they see the real game. Anyway the clubs started talking about these problems ten years ago, and nothing's been done. We'd better not spend another ten years talking. We'd better do something, and do it soon! "

 • 1.

  manager

 • 2.

  blame

 • 3.

  fouls

Câu 3 :

"Our next guest is a young fan. Kevin Dolan, a Manchester United supporter, who is sixteen years old. What do you think, Kevin? "

"Well, I'm not one of soccer's missing millions. I never miss a _______. I've travelled all over the country with United and I've never been in trouble. I blame the media for most of this violence. They only show young people when they're doing something wrong. They ought not to give so much ________ to trouble-makers. It only encourages the others, doesn't it? The violence always starts when there's a TV camera near. If they banned alcohol from football grounds, there'd be much less trouble. "

"Thank you, Kevin. Our last speaker is Jimmy MacTavish, the ex-Scotland _______ who has just returned from the United States after spending two years with Miami Galaxy. Well, Jimmy. What ought we to do? "

 • 1.

  match

 • 2.

  publicity

 • 3.

  striker

 • 4.

WHERE HAVE ALL THE FANS GONE?
"Good evening and well come to the "Michael Parkhurst Talkabout". In tonight's "Talkabout" we're looking at the problem of soccer's missing millions.
Since 1950 attendance at football matches has fallen by nearly fifty per cent. Many clubs are in financial trouble, and tonight we hope to identify the major causes and discuss some possible solutions.

NHỮNG NGƯỜI HÂM MỘ ĐÃ ĐI ĐÂU HẾT RỒI?
Xin chào các bạn tham dự chương trình thảo luận "Michael Parkhurst Talkabout".
Trong chương trình thảo luận tối nay, chúng ta sẽ bàn đến vấn đề hàng triệu người hâm mộ đã quay lưng với sân bóng.
Kể từ năm 1950 đến nay, số người đến sân bóng xem giao đấu đã giảm đi một nửa. Nhiều câu lạc bộ đang gặp khó khăn về tài chính, và tối hôm nay chúng tôi hy vọng sẽ chỉ ra được các nguyên nhân chủ yếu và thảo luận một số giải pháp có thể áp dụng được.

First of all, we’ll hear from one of soccer’s lost millions, Mr Bert Woods from London, who used to be a regular Chelsea supporter. ”

“I stopped going five or six years ago. I’d rather stay at home and watch it on telly. You get a better view and I like the action replays. I’m too afraid to go now, really! All this violence, you know.

When I was a lad there was the occasional fight on the terraces, but nothing like you see these days – whole gangs of teenagers who aren’t interested in football. Somebody ought to do something about it! These kids aren’t real fans, they just come looking for trouble. The police ought to sort out the real fans from the troublemakers. You know, I always used to go with my dad, but I wouldn’t take my kids. There’s too much foul language. And I don’t only blame the kids. There ought to be more discipline at home and in schools.”

Đầu tiên chúng ta sẽ được nghe ý kiến của một trong hàng triệu người đã không đến sân bóng để xem giao đấu nữa, ông Bert Woods đến từ Luân Đôn, người đã từng là cổ động viên thưòng xuyên cho đội Chelsea.

“Tôi đã không đến sân xem giao đấu năm sáu năm nay rồi. Tôi ở nhà xem TV còn hơn. Xem TV rõ hơn và tôi thích những pha chiếu lại. Thực ra tôi quá ngán ngẩm việc phải đến sân. Các bạn biết đó, tất cả các cảnh hung bạo này.

Khi tôi còn là một cậu bé thỉnh thoảng cũng có những vụ ẩu đả trên sân, nhưng chẳng giống những gì các bạn thấy ngày nay đâu – các đám choai choai nào có ham mê gì bóng đá. Người ta phải làm điều gì đó về vấn đề này đi chứ!

Bọn nhóc này đâu phải là những người hâm mộ đúng nghĩa, chúng chỉ đến để gây sự thôi. Cảnh sát phải sàng lọc những người hâm mộ thực sự ra khỏi bọn gây rối.

“Thank you, Mr Woods. Let’s go over to Brian Huff, the manager of East-field United, one of our most successful clubs. Brian. ”

“I sympathize with Mr Woods, and there are plenty of people like him. Anyway, we’d better do something about it, or we’ll all go broke! The clubs and players must share the blame. Football’s big business, and it’s very competitive. Winning has become the most important thing. There’s too much violence on the field. Referees have to get tougher with players. They should send off players for deliberate fouls. The other problem is television. There’s too much football on TV, and they only show the most exciting parts, goals, fouls and violence. People are bored when they see the real game. Anyway the clubs started talking about these problems ten years ago, and nothing’s been done. We’d better not spend another ten years talking. We’d better do something, and do it soon! “

“Xin cảm ơn, ông Woods. Chúng ta hãy nghe Brian Huff, ông bầu của câu lạc bộ East-field United, một trong những câu lạc bộ thành công nhất của chúng ta. Xin giới thiệu ông Brian.”

“Tôi thông cảm với ông Woods, và có rất nhiều người như ông ta. Dù sao tốt hơn là chúng ta nên làm một điều gì đó chứ nếu không thì tất cả chúng ta sẽ phá sản mất! Các câu lạc bộ và các cầu thủ phải cùng chia sẻ trách nhiệm này. Bóng đá là chuyện làm ăn có tầm vóc lớn và nó mang tính ăn thua rất cao. Việc thắng cuộc đã trở thành một việc quan trọng nhất. Có quá nhiều bạo lực trên sân cỏ. Trọng tài phải cứng rắn hơn nữa với các cầu thủ. Họ nên đuổi các cầu thủ cố tình chơi xấu ra khỏi sân. Vấn đề còn lại là truyền hình. Bây giờ trên truyền hình người ta phát đi chương trình bóng đá nhiều quá, và họ chỉ chiếu những pha gây cấn nhất thôi, ghi bàn, chơi xấu và ẩu đả. Công chúng cảm thấy nhàm chán khi xem một trận đấu thực sự. Tuy nhiên các câu lạc bộ đã bắt đầu nói về vấn đề này cả 10 năm trước đây rồi mà chẳng có ai làm được điều gì cả. Tốt hơn là chúng ta đừng bỏ thêm 10 năm nữa để mà nói suông. Chúng ta phải làm một điều gì đó, và phải làm ngay!”

“Our next guest is a young fan. Kevin Dolan, a Manchester United supporter, who is sixteen years old. What do you think, Kevin? ”

“Well, I’m not one of soccer’s missing millions. I never miss a match. I’ve travelled all over the country with United and I’ve never been in trouble. I blame the media for most of this violence. They only show young people when they’re doing something wrong. They ought not to give so much publicity to trouble-makers. It only encourages the others, doesn’t it? The violence always starts when there’s a TV camera near. If they banned alcohol from football grounds, there’d be much less trouble. ”

“Thank you, Kevin. Our last speaker is Jimmy MacTavish, the ex-Scotland striker who has just returned from the United States after spending two years with Miami Galaxy. Well, Jimmy. What ought we to do? “

“Khách mời kế tiếp của chúng ta là một cổ động viên trẻ tuổi. Kevin Dolan, 16 tuổi, cổ động viên của đội Manchester United. Anh nghĩ sao, Kevin?”

“Tôi không phải là một trong hàng triệu người đã quay lưng với sân cỏ. Tôi chưa bao giờ bỏ qua một trận nào. Tôi đã đi khắp đất nước tôi với đội United mà chưa bao giờ gặp phiền phức gì cả. Theo tôi các phương tiện truyền thông đại chúng phải chịu tránh nhiệm phần lớn về các chuyện bạo hành trên sân cỏ. Họ chỉ tập trung vào giới trẻ khi những người này đang hành động sai quấy. Họ không nên làm cho bọn gây rối trở lên nổi bật. Điều đó chỉ khuyến khích những kẻ khác thôi, có đúng vậy không? Bạo hành luôn luôn bắt đầu khi có một máy thu hình ở gần đó. Nếu người ta cấm đem rượu vào sân thì sẽ ít rắc rối nhiều hơn.”

“Cảm ơn, Kevin. Người phát biểu cuối cùng là Jimmy MacTavish, trước đây là trung phong của đội Scotland, người vừa trở về đây từ nước Mỹ sau hai năm thi đấu cho câu lại bộ Miami Galaxy. Này Jimmy. Chúng ta nên làm gì?”

“I agree with a lot of what’s been said, Michael, but hadn’t we better look at some solutions? I’ve been playing in the States for the last two seasons and I haven’t seen any violence over there. A football match is a day out for the family. More than half the supporters are women and children, and there are much better facilities. Everybody gets a comfortable seat. There are good restaurants and there’s entertainment before and after the game, and at half-time. Football stadiums are old, cold and dirty over here. We’d better take a good look at American soccer. I think we’ve got a lot to learn! Entertainment is what football is all about and we’d better not forget it! “

“Tôi đồng ý với những gì người ta đã nói nãy giờ, Michael, nhưng có phải tốt hơn là chúng ta nên xét đến một số giải pháp không? Hai mùa bóng qua tôi đã chơi ở Mỹ mà chưa từng thấy có chút bạo hành nào ở đó. Một trận đá banh là một dịp để gia đình người ta đưa nhau đi chơi. Hơn một nửa cổ động viện là phụ nữ và trẻ con, còn tiện nghi thì tốt hơn ở chúng ta nhiều lắm. Ai cũng có chỗ ngồi thoải mái. Nhà hàng phục vụ rất tốt, và trước, sau cũng như nghỉ giữa hai hiệp bao giờ cũng có mục giải trí cả. Còn sân vận động của chúng ta vừa cũ kỹ, vừa lạnh lẽo và vừa dơ bẩn. Tốt hơn là chúng ta nhìn vào bóng đá nước Mỹ mà bắt chước. Tôi nghĩ có nhiều thứ phải học ở người ta lắm. Bóng đá chỉ là để tiêu khiển thôi và tốt hơn là chúng ta đừng quên điều đó!.”