Bài 13: Flying to Spain

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
departure sự rời khỏi, sự ra đi, sự khởi hành
announcement thông báo
board chuẩn bị lên chuyến bay, chuyến tàu
delay trì hoãn
approximately khoảng chừng, ước chừng
clearance sự dọn quang
turbulence sự hỗn loạn; sự bất an, sự náo động
extinguish dập tắt (lửa, thuốc lá)
tray cái khay, cái mâm
landing card thẻ xuống máy bay

NGỮ PHÁP

ĐỘNG TỪ THEO SAU BỞI TO-INFINITIVE

Một số động từ sau được theo sau bởi TO + ĐỘNG TỪ NGUYÊN THỂ

claimwantbegin
agreeneglectswear
affordhesitatevow
arrangerefuseprefer
manageofferlearn
askpromiseyearn
choosepretendswear
demandofferplan
deserveproposefail
intendtendhope

BÀI TẬP

Bài 1: Fill in the blank

Listen to the airport announcements (0:00 -> 1:45) and fill in the blank to complete the flight departures information at the airport, the format for time will be _ _:_ _ (Ex: 12 o'clock = 12:00)
Câu 1 :

Annoucement 1
Carrier: ______ - Flight: BA 412
Time: 12:00 - Destination: ______

 • 1.

  British Airways

 • 2.

  Amsterdam

Câu 2 :

Annoucement 2
Carrier: Scandinavian Airlines - Flight: ______
Time: ______ - Destination: Stockholm

 • 1.

  SK 526

 • 2.

  12:05

Câu 3 :

Annoucement 3
Carrier: Iberia - Flight: ______
Time: 12.10 - Destination: ______

 • 1.

  IB 341

 • 2.

  Madrid

Câu 4 :

Annoucement 4
Carrier: Alitalia - Flight: ______
Time: ______ - Destination: Rome

 • 1.

  AZ 281

 • 2.

  12.15

Câu 5 :

Annoucement 5
Carrier: ______ - Flight: OA 260
Time: 12:30 - Destination: ______

 • 1.

  Olympic Airways

 • 2.

  Athens

Câu 6 :

Annoucement 6
Carrier: Sabena - Flight: SN 604
Time: ______ - Destination: ______

 • 1.

  12:45

 • 2.

  Brussels

This is the last call for the twelve o’clock British Airways flight BA 412 to Amsterdam. Would passengers for this flight please proceed without delay to Gate 17.

Đây là thông báo cuối cùng cho chuyến bay lúc 12 giờ của Hãng hàng không Anh quốc mang số hiệu BA 412 tới Amsterdam. Hành khách của chuyến bay này xin nhanh chóng di chuyển về Cổng số 17.

Scandinavian Airlines announce the departure of the 12.05 flight SK 526 to Stockholm. This flight is now boarding at Gate 8.

Hàng không Scandinavia xin thông báo chuyến bay lúc 12 giờ 5 phút mang số hiệu SK 526 tới Stockholm chuẩn bị khởi hành. Chuyến bay đang chuẩn bị khởi hành ở Cổng 8.

Would passengers for the 12.10 Iberia flight IB 341 to Madrid please go at once to Gate 16 where this flight is now boarding.

Tất cả hành khách của chuyến bay lúc 12 giờ 10 phút mang số hiệu IB 341 của Iberia xin ngay lập tức di chuyển tới Cổng 16 nơi chuyến bay chuẩn bị khởi hành.

Alitalia regret to announce that their 12.15 flight AZ 281 to Rome will be delayed for approximately 30 minutes.

Alitalia rất tiếc phải thông báo chuyến bay lúc 12 giờ 15 phút mang số hiệu AZ 281 từ Rome sẽ bị hoãn khoảng ba mươi phút.

Olympic Airways announce the departure of the 12.30 flight OA 260 to Athens. Would passengers on this flight please proceed to Gate 19

Hàng không Olympic xin thông báo chuyến bay lúc 12 giờ 30 phút mang số hiệu OA 260 đến Athens chuẩn bị khở hành. Hành khách trên chuyến bay xin tới Cổng 19.

This is a call for Mr Gaston Meyer. Would Mr Gaston Meyer traveling on the 12.45 Sabena flight SN 604 to Brussels report to the airport information desk, please.

Xin mời ông Gaston Meyer. Ông Gaston Meyer hành khách trên chuyến bay lúc 12 giờ 45 phút mang số hiệu SN 604 của Sabena đi Brussels xin mờ đến bàn thông tin của sân bay.

Bài 2: Answer the question

Listen to the in-flight announcements (1:50 -> 3:35) and answer these question
Câu 1 : From whom are the crew waiting for a clearance?

Air Traffic Control (Trạm Kiểm soát Không lưu)

Câu 2 : What is the approximate speed of the plane at the time of the annoucement?

560 miles per hour

Câu 3 : What is permitted until passengers are in the building of the airport?

Smoking

Good afternoon, ladies and gentlemen. Captain Perez and his crew welcome you aboard Iberia flight IB341 to Madrid. I’m sorry to announce a slight delay. We are still waiting for clearance from Air Traffic Control. The delay won’t be too long and we hope to arrive in Madrid on time.

Xin chào các quý hành khách. Cơ trưởng Perez và phi hành đoàn xin chào mừng các hành khách của chuyến bay số hiệu IB341 tới Madrid của hãng Iberia. Tôi rất tiếc vì phải thông báo hoãn chuyến bay. Chúng tôi vẫn đang đợi sự cho pháp từHệ thống Kiểm soát Không lưu. Việc hoãn khởi hành sẽ không kéo dài quá lâu và tôi hi vọng chúng ta có thể đến Madrid đúng giờ.

 

This is your captain speaking. We are now passing over the English coast. Our Boeing 727 is cruising at a height of 30,000 feet and our speed is approximately 560 miles per hour. The temperature in Madrid is 18°C and it is a clear and sunny day. We expect to pass through some slight turbulence and would recommend passengers to remain in their seats and keep their belts fastened.

Đây là cơ trưởng chuyến bay. Chúng ta đã vượt qua bờ biển nước Anh. Chiếc Boeing 727 này hiện đang ở độ cao 30000 feet và vận tốc trung bình là xấp xỉ 560 dặm trên giờ. Nhiệt độ lúc này ở Madrid là 18 độ C, trời quang và có nắng. Chúng ta chuẩn bị đi vào vùng nhiễu loạn vì vậy hành khách cần ngồi yên tại chỗ, thắt chặt dây an toàn.

We are now beginning our descent to Madrid. Would passengers please make sure that their seat-belts are fastened and extinguish all smoking materials. We would like to remind passengers that smoking is not permitted until you are in the airport building.

Bây giờ chúng ta đang bắt đầu tới Madrid. Hành khách xin hãy chắc chắn rằng đai an toàn đã được thắt chặt, tất cả các chất gây khói đã được dập tắt. Chúng tôi xin nhắc lại, việc hút thuôc không được cho phéo cho tới khi hành khách ở trong toà nhà của sân bay.

We hope you had a pleasant and enjoyable flight.We would like to thank you for travelling on Iberia, and we hope to see you again soon. Would passengers please remain seated until the plane has come to a complete stop and the doors have been opened.

Chúng tôi hi vọng quý khách đã có một chuyến bay thư thái và dễ chịu. Chúng tôi xin cảm ơn các bạn đã bay cùng hành không Iberia, chúng tôi mong được gặp lại quý vị trong thời gian sớm nhất. Hành khách vui lòng ngồi tại chỗ cho đến khi máy bay dừng hẳn và các cửa được mửo ra.

Bài 3:

Câu 1 : What's the man's nationality?
 • Unknown
 • 1
  British
 • Spanish
Câu 2 : How much does the red wine cost?
 • 1
  100 pesetas
 • 100 pounds
 • 1000 pesetas
Câu 3 : How will he pay for the wine?
 • By Spainish money
 • 1
  By British money
 • By credit card

Lunch on the plane

Steward: Here’s your tray, sir.
Norman: Oh, thank you.
Steward: Would you like something to drink?
Norman: Er… yes, please. Some red wine.
Steward: That’s 100 pesetas.
Norman: Thanks. Can I pay in British money?
Steward: Of course. You needn’t pay now, I’ll collect it later.

Bữa trưa trên máy bay
Tiếp viên: Đây là khay của ngài.
Norman: Ồ, cảm ơn.
Tiếp viên: Ngài có muốn uống gì không ạ?
Norman: À.. Có. Xin cho một chút vang đỏ.
Tiếp viên: Hết100 pesetas thưa ngài.
Norman: Cảm ơn. Tôi có thể trả bằng tiền Anh được không?
Tiếp viên: Dĩ nhiên rồi. Ngài không cần trả ngay, tôi sẽ thu sau nhé.

Landing-card

Steward: Spanish national or non-Spanish, sir?
Norman: Er… I’m British.
Steward: Would you mind completing this landing-card, sir?
Norman: Right. Thank you.

Thẻ xuống máy bay

Tiếp viên: Quốc tịch Tây Ban Nha hay ngoài Tây Ban Nha thưa ngài?
Norman: Er… Tôi là người Anh.
Tiếp viên: Vậy ngài có thể vui lòng hoàn thành thẻ xuống máy bay này được không?
Norman: Được. Cảm ơn.

Passport control

Official: Passport, please. Thank you. Where have you come from, sir?
Norman: London.
Official: And what’s the purpose of your visit… business or pleasure?
Norman: Business.
Official: Fine… and how long will you be staying here?
Norman: Just for five days.
Official: Thank you, Mr Garrard. I hope you enjoy your visit.

Khu kiểm tra hộ chiếu

Official: Xin cho xem hộ chiếu. Cảm ơn. Anh đến từ đâu?
Norman: London.
Official: Vậy anh tới đây với mục đích gì… công việc hay tới chơi?
Norman: Công việc
Official: Tốt… vậy anh sẽ ở lại trong bao lâu?
Norman: Chỉ 5 ngày thôi.
Official: Cảm ơn, anh Garrard.Tôi mong anh chuyến đi của anh sẽ suôn sẻ.